Personaleledelse og medarbejderudvikling

Format: Bog
Forfatter(e): Marianne Nykjær Madsen, Mette Østergaard
- 50%
kr. 122,00
kr. 61,00
ekskl. moms
kr. 152,50
kr. 76,25
inkl. moms

Personaleledelse og medarbejderudvikling er en helt central funktion i nutidens foranderlige pædagogiske organisationer. Bogen er skrevet til ledere, som ønsker at reflektere over og udvikle måden, hvorpå de udøver personaleledelse. At lede medarbejderudviklingen kræver, at man kan skabe et arbejdsmiljø, hvor der fokuseres på en passende balance mellem udfordring og støtte. Der belyses emner som afsked og ansættelse, med- arbejdersamtaler, konflikthåndtering og mødeafholdelse. Endvidere giver bogen indblik i teoretiske perspektiver vedr. læring, kommunikation og det psykosociale arbejdsmiljø.

Forfatterne er begge ansat ved JCVU som undervisere og konsulenter. Mette Østergaard, der har en master i læreprocesser, er uddannet fritidspædagog

Serien: Ledelse af pædagogiske institutioner
Sigtet med denne ledelsesserie er, at give lederne et alternativ til traditionel ledelseslitteratur ved at fokusere på målrettet pædagogisk ledelse i et kompliceret offentligt rum. Hæfterne henvender sig i første række til ledere af daginstitutioner, fritidshjem, SFO´er og klubber, men er også rettet mod tillidsrepræsentanter, før-ledere og lederrådgivere i BUPL, medlemmer af forældrebestyrelser, forvaltningschefer og politikere på børn-og-unge-området.

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: kf7865
ISBN: 9788762405783
Udgave måned/år: 05/07

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?