Ledelse i Morgen. Nr. 2. Oktober 2020 (E-tidsskrift)

Format: E-Bog
Sidetal: 17
Forfatter(e): Lasse Reichstein, Maria Ørskov Akselvoll, Ditte Dalum Christoffersen, Laila Colding Lagermann, May Britt Drugli, Thomas Nordahl og Marco Damgaard
kr. 106,00
ekskl. moms
kr. 132,50
inkl. moms

Tag de kritiske briller på og få øje på skole-hjem-samarbejdets blinde vinkler Af Maria Ørskov Akselvoll Denne artikel peger på særligt to områder i skole-hjem-samarbejdet, der kalder på mere ledelse: den digitale kommunikation og triv[1]selsarbejdet. Samtidig slår den et slag for, at ledelsen anlægger et mere kritisk perspektiv på forældreinvolvering for at kunne få øje på, hvor samarbejdet ikke virker, som vi tror, det gør.

 

Situationel praksisanalyse som værktøj til forældresamarbejdet Af Ditte Dalum Christoffersen og Laila Col[1]ding Lagermann

Denne artikel tilbyder et bud på, hvor de pro[1]fessionelle med fordel kan rette blikket hen, når de oplever opståede problemer med bestemte børn i skolen, som de professionelle er nødt til at inddrage forældrene i. I artiklen præsenteres ”situationel praksisanalyse” som et værktøj til samarbejdet.

 

Et styrket forældresamarbejde i dagtilbud Af May Britt Drugli og Thomas Nordahl

For at børn skal have det godt i dagtilbud, er samarbejdet mellem hjem og dagtilbud af uvurderlig betydning. Alle børn vil lettere finde sig til rette og trives, hvis de oplever, at forældrene og de ansatte har en god kontakt og et godt samarbejde. Denne artikel ser nærmere på, hvordan forældresamarbejdet kan iscenesættes i praksis.

 

Forældreskab med fokus på fællesskabet Af Marco Damgaard

I denne kronik fortæller skoleleder Marco Damgaard om det arbejde, Tingbjerg Skole har igangsat for at styrke skole-hjem-samarbejdet. Det afgørende er skolefællesskabet og en itale[1]sættelse af skolen som et samlende fællesskab af elever, forældre, personale og ledelse.

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7234-118-7
ISBN: 9788772341187
Udgave måned/år: 10/20

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?