Styr på stavning

Format: Bog
Sidetal: 105
Forfatter(e): Dorthe Mølgaard Mathiasen
kr. 405,00
ekskl. moms
kr. 506,25
inkl. moms

En effektiv staveundervisning bør indgå i arbejdet med læsning og skrivning og dermed være en integreret del af den daglige danskundervisning. Styr på stavning formidler en kontekstorienteret tilgang til stavning baseret på
forskning i, hvordan børn lærer at stave.

Bogen er opbygget i to dele. Første del er en lærerdel, der giver et didaktisk fundament til at undervise ud fra den kontekstorienterede tilgang. Du får viden om stavning på dansk i almindelighed, om principperne bag vores retskrivning og om, hvordan børn tilegner sig stavekompetencer.

Bogens anden del er en elevdel, der består af opgaver, der integrerer stavearbejdet i meningsfyldte danskfaglige aktiviteter i 5.-9. klasse. Du kan vælge at anvende hele elevdelen som kompendium til din klasse, eller du kan plukke elementer ud, som passer til dine elever og din aktuelle undervisning. Elevdelen indeholder også spørgeskemaer, der kan anvendes til løbende at måle og dokumentere elevernes læringsprogression inden for stavning, ligesom de kan anvendes af eleverne til selvvurdering.

I opgaverne indgår i høj grad peer-tutoring, hvilket på dansk kan oversættes til kammeratvurdering eller elev-elev-feedback. Det betyder, at eleverne løbende fungerer som ”tutorer” for hinanden og altså giver hinanden feedback undervejs i læreprocessen. Da eleverne også udvikler læringsstrategier og metoder til selvvurdering gennem materialet, vil de i høj grad være samt blive selvhjulpne i deres stavearbejde. De lærer at lære.

Bogens elevdel findes også som digital ressource under supplerende materiale, så du kan arbejde elektronisk med opgaverne i din klasse. 

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

Sådan skriver anmelderne:
LÆSEPÆDAGOGEN, december 2015

En bog, der giver såvel lærer som elever mulighed for god refleksion over egen praksis. Der er meget fine lejligheder til at arbejde med elev-elev-feedback samt rig mulighed for at arbejde med elevens læringsmål og tegn på læring. Jeg finder bogen meget inspirerende og spændende. 

Birgitte Reindel, skolebibliotekar og pæd. it-vejleder, formand for Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF

Det er lige dette materiale, jeg har savnet! Jeg er lige begyndt at bruge det, og jeg synes, det virker logisk, indbydende og inspirerende - og eleverne bliver engageret på en helt anden måde end ved traditionel staveundervisning. 

Lise Bregnhøj. Folkeskolen.dk

Det første afsnit er meget overbevisende skrevet. Denne anmelder har i hvert fald besluttet sig for at droppe den traditionelle, behavioristiske staveundervisning for at praktisere en mere kontekstorienteret. Anden del af bogen, godt 60 sider, handler om kontekstorienteret staveundervisning i praksis. Det vil sige elevopgaver med tilhørende lærervejledninger. Efter hver enkelt elevopgave følger der således en lærervejledning, hvor de didaktiske tanker kobles med de enkelte opgaver. Lige til at gå til. Til sidst er der et staveleksikon, hvor problemområder i stavning er præsenteret.

Læs hele anmeldelsen i Folkeskolen

Varenr.: 7425
ISBN: 9788771600780
Udgave måned/år: 06/15
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?