Meget mere for pengene!

 

Materialerne, du søger, kan findes i denne webshop (dafoloforlag.dk). Du finder lettest frem til de supplerende materialer, der hører til din bog ved at søge på varenummeret i søgefeltet i toppen af skærmbilledet. Varenummeret finder du på bagsiden af den fysiske bog.

Når du får vist forsiden af din bog, klikker du på fanen ”Supplerende materialer”, hvorefter du får adgang til at åbne og downloade filer.