Anvend filter
På vej
Anette Prehn  
kr. 50,00
SERIEN “MENNESKEKENDER” er en række minibøger, der forklarer socialpsykologi i øjenhøjde. De viser, hvordan vi kan ændre nogle af de uheldige mønstre, som let kan opstå m…
På vej
Allan Sørensen  
kr. 499,00
Læreraftalerne 2021 indeholder alle de nye overenskomster og aftaler på folkeskoleområdet, og den er således et uundværligt værktøj for skoleledere, tillidsrepræsentanter…
På vej
Jonas Holch Jensen  
kr. 249,00
Klar til co-teaching bidrager dels med en kort gennemgang af konceptet, dels med praksiseksempler fra en dansk skolekontekst, hvor co-teaching bliver anvendt til at forbe…
På vej
Vi har i dansk skoleudvikling set mange reformer og udviklingstiltag igennem de sidste 25 år – kulminerende med folkeskolereformen i 2013. Stort set lige siden har man de…
- 15%
Denne bog handler om det personlige lederskab særligt for skoleledere. Det personlige lederskab er tæt koblet til lederen som menneske, fordi personlige egenskaber, præfe…
I Danmark har vi en lang tradition for dialog i skolen. Det er et uomgængeligt princip, at eleverne kan komme til orde i undervisningen, og at de kan udveksle forståelser…
Nyhed
Karen Andreasen, Henriette Duch (red.), Rikke Fjellerup, Lars Bang Jensen, Lars Brian Krogh og Birgitte Lund Nielsen  
kr. 298,75
Der finder mange former for samarbejde sted på ungdomsuddannelser, nogle er formaliserede, og nogle er uformelle. Denne antologi har disse forskellige former for samarbej…
Nyhed
Ulla Nedergaard, Allan Mølgaard, Tine Sofie Højrup  
kr. 249,00
Småt er godt sætter rammerne for, hvordan lærerstuderende og deres vejledere får mest mulig læring ud af at arbejde målrettet, bevidst og professionelt med videoklip som…
Nyhed
Ulla Nedergaard, Allan Mølgaard, Tine Sofie Høirup  
kr. 219,00
Småt er godt sætter rammerne for, hvordan lærerstuderende og deres vejledere får mest mulig læring ud af at arbejde målrettet, bevidst og professionelt med videoklip som…
Inger Vigmostad, Annie-Maj Johansson, Hanne Jahnsen og Janne Støen, Ane Qvortrup  
kr. 225,00
I dette nummer af Paideia kan du læse følgende artikler: - ”Jeg svarte mest ja”. Barns stemmer i pedagogisk forskning - Ämnesintegrerad undervisning inom för hållbar utve…
Inger Vigmostad, Annie-Maj Johansson, Hanne Jahnsen og Janne Støen, Ane Qvortrup  
kr. 156,25
I dette nummer af Paideia kan du læse følgende artikler: - ”Jeg svarte mest ja”. Barns stemmer i pedagogisk forskning - Ämnesintegrerad undervisning inom för hållbar utve…
Klaus Majgaard, Mia Uth Madsen, Eva Broegaard, René Nordin Bloch, Dorthe Geisnæs, Rasmus Sandberg Holm, Susanne Hjelmberg, Gitte Pedersen Viftrup, Jonas Sprogøe, Hanne v. Moltke og Trille Frodelund Lykke  
kr. 125,00
Velkommen til april-nummeret af Ledelse i Morgen, hvor vi har fokus på FGU-uddannelserne og tilbyder redskaber til, hvordan man kan arbejde med de opgaver og udfordringer…
Nyhed
Heidi Honig Spring  
kr. 298,00
Mange lærere og pædagoger oplever, at udfordrende elevadfærd fylder meget i indskolingen. Også eleverne selv oplever, at konflikter og undervisningsforstyrrende uro gør d…
Nyhed
Se eleven indefra hjælper os til at opfatte børns adfærd som kommunikation og til at forstå det, barnet fortæller gennem adfærden. Det står lysende klart for læseren, at…
Andreas Rasch-Christensen, Christina Højlund, Kirsten Osbæck Mogensen, Lasse Reichstein, Christina Madsen, Jan Christensen, Henrik Hersom og Micki Sonne Kaa Sunesen  
kr. 125,00
Velkommen til marts-nummeret af Ledelse i Morgen, hvor vi sætter fokus på det forgangne år i coronaens tegn og de erfaringer og læringer, man har gjort sig ude omkring på…
Mette Nors  
kr. 399,00
Skolefravær og skolevægring er en betydelig udfordring i de fleste danske skoler. Forældre og skoler står ofte magtesløse i forhold til at tackle de elever, der ikke har…
Lasse Reichstein, Anne Mette Kjeldsen, Lotte Bøgh Andersen, Micki Sonne Kaa Sunesen, Malene Ringvad, Frank Jensen, Henrik Fenger Lynggaard, Lene Zachariasen, Kim Martin Jensen, Christian Nyvang Qvick, Frode Boye Andersen  
kr. 125,00
Afstemt distribueret ledelse: Hvorfor og hvordan?Af Anne Mette Kjeldsen og Lotte Bøgh AndersenDenne artikel giver en introduktion til distribueret ledelse og pointerer vi…
Nyhed
Camilla Mehlsen  
kr. 125,00
Denne store plakat (50x70 cm) til ophæng i klasselokalet illustrerer de 7 K’er – 7 afgørende kompetencer for fremtidens menneske – og giver et hurtigt overblik over, hvad…
Nyhed
Husk at skrive det navn der skal stå på beviset i bemærkningsfeltet!! Kun ét navn pr. bestilling.
Klaus Majgaard, Trille Frodegaard Lykke, Asbjørn Molly, Lisbet Hauge Jensen, Jakob Ryttersgaard, Lene Thorhauge, Malene Ringvad og Lene Zacharias  
kr. 125,00
Denne gang har vi fokus på lederens faglige samtaler – redskaber og refleksioner. Du kan bl.a. læse om MUS-samtalen som led i strategisk kompetenceudvikling i artiklen af…
Nyhed
Kirsten Friis og Dorte Østergren-Olsen  
kr. 249,00
Denne bog udfolder og diskuterer literacybegrebet i forhold til elever i literacyvanskeligheder. Hvad vil det sige at være i literacyvanskeligheder? Er det det samme som…
Nyhed
Udviklingen kalder på en afklaring af, hvordan de mange aktører i og omkring skolen spiller sammen - og hvordan aktørerne er gensidigt afhængige af hinanden for at kunne…
Nyhed
Den seneste bekendtgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet angående aflysning af visse prøver og andre midlertidige foranstaltninger kan findes under Supplerende m…