Anvend filter

Ledelse og samarbejde

På vej
Skoleudvikling – en praksisbaseret tilgang
kr. 224,00
At lykkes med skoleudvikling handler i høj grad om at kunne forstå og agere i forhold til prak­sis. Denne bog handler om skoleudvikling, og hvordan man med udgangspunkt i…
På vej
Ledelse af digital forandring
Søren Hornskov og Sarah Grams Davy  
kr. 180,00
Digitale redskaber er blevet en fast og uundgåelig del af de danske folkeskoler. Samtidig er skolens organisation under forandring, og digitaliseringen udfordrer skolen s…
Nyhed
Pejlemærker – en guide til det personlige lederskab for skoleledere
Denne bog handler om, hvordan man som skoleleder kan arbejde med det personlige lederskab. Det personlige lederskab er tæt koblet til lederen som menneske, fordi personli…
Folkeskoleloven med kommentarer foreligger hermed i 18. udgave.Som i tidligere udgaver er kernen i bogen folkeskoleloven fra 1993 med senere ændringer. I forhold til 17.…
Andreas Rasch-Christensen, Nils Falk Hansen, Jesper Larsen, Michael Madsen, David Thore Gravesen, Lea Ringskou, Anette Jensen  
kr. 102,00
Når du køber e-tidsskriftet, bliver e-tidsskriftet leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-tidsskriftet er DRM-beskyttet, og det bliver derfor låst til én br…
Nyhed
Skolen i udvikling - Kan reformer overhovedet lykkes?
Vi har i dansk skoleudvikling set mange reformer og udviklingstiltag igennem de sidste 25 år – kulminerende med folkeskolereformen i 2013. Stort set lige siden har man de…
Nyhed
Skolen i udvikling
Peter Ulholm  
kr. 138,00
Vi har i dansk skoleudvikling set mange reformer og udviklingstiltag igennem de sidste 25 år – kulminerende med folkeskolereformen i 2013. Stort set lige siden har man de…
Center for Væredygtighed (red.)  
kr. 255,00
BÆREDYGTIGHED er på dagsordenen over det meste af verden. Nutidens kriser viser, at vi har indrettet vores samfund og levevis på måder, som belaster klima og natur, bidra…
Inger Vigmostad, Annie-Maj Johansson, Hanne Jahnsen og Janne Støen, Ane Qvortrup  
kr. 128,00
I dette nummer af Paideia kan du læse følgende artikler: - ”Jeg svarte mest ja”. Barns stemmer i pedagogisk forskning - Ämnesintegrerad undervisning inom för hållbar utve…
Klaus Majgaard, Mia Uth Madsen, Eva Broegaard, René Nordin Bloch, Dorthe Geisnæs, Rasmus Sandberg Holm, Susanne Hjelmberg, Gitte Pedersen Viftrup, Jonas Sprogøe, Hanne v. Moltke og Trille Frodelund Lykke  
kr. 102,00
Velkommen til april-nummeret af Ledelse i Morgen, hvor vi har fokus på FGU-uddannelserne og tilbyder redskaber til, hvordan man kan arbejde med de opgaver og udfordringer…
Andreas Rasch-Christensen, Christina Højlund, Kirsten Osbæck Mogensen, Lasse Reichstein, Christina Madsen, Jan Christensen, Henrik Hersom og Micki Sonne Kaa Sunesen  
kr. 102,00
Velkommen til marts-nummeret af Ledelse i Morgen, hvor vi sætter fokus på det forgangne år i coronaens tegn og de erfaringer og læringer, man har gjort sig ude omkring på…
Lasse Reichstein, Anne Mette Kjeldsen, Lotte Bøgh Andersen, Micki Sonne Kaa Sunesen, Malene Ringvad, Frank Jensen, Henrik Fenger Lynggaard, Lene Zachariasen, Kim Martin Jensen, Christian Nyvang Qvick, Frode Boye Andersen  
kr. 102,00
Afstemt distribueret ledelse: Hvorfor og hvordan?Af Anne Mette Kjeldsen og Lotte Bøgh AndersenDenne artikel giver en introduktion til distribueret ledelse og pointerer vi…
Denne bog henvender sig til alle, der arbejder professionelt med at udvikle miljøer for børn og unge, som giver dem bedre muligheder for at være med - med til at udvikle…
Relationel kapacitet defineres i denne bog som evnen til at håndtere komplekse og dynamiske udfordringer, når og hvor behovet opstår.Denne praktiske bog præsenterer konkr…
Camilla Mehlsen  
kr. 100,00
Denne store plakat (50x70 cm) til ophæng i klasselokalet illustrerer de 7 K’er – 7 afgørende kompetencer for fremtidens menneske – og giver et hurtigt overblik over, hvad…
Husk at skrive det navn der skal stå på beviset i bemærkningsfeltet!! Kun ét navn pr. bestilling.
Denne bog henvender sig til alle, der arbejder professionelt med at udvikle miljøer for børn og unge, som giver dem bedre muligheder for at være med - med til at udvikle…
Klaus Majgaard, Trille Frodegaard Lykke, Asbjørn Molly, Lisbet Hauge Jensen, Jakob Ryttersgaard, Lene Thorhauge, Malene Ringvad og Lene Zacharias  
kr. 102,00
Denne gang har vi fokus på lederens faglige samtaler – redskaber og refleksioner. Du kan bl.a. læse om MUS-samtalen som led i strategisk kompetenceudvikling i artiklen af…
Udviklingen kalder på en afklaring af, hvordan de mange aktører i og omkring skolen spiller sammen - og hvordan aktørerne er gensidigt afhængige af hinanden for at kunne…
Stine Clasen og Christina Baluna Hostrup  
kr. 207,00
I denne bog retter forfatterne blikket mod rummets betydning for børns læring og trivsel i skolen. De præsenterer en tilgang, hvor der bevidst tages stilling til de fysis…
Relationel kapacitet defineres i denne bog som evnen til at håndtere komplekse og dynamiske udfordringer, når og hvor behovet opstår.Denne praktiske bog præsenterer konkr…
Stine Clasen og Christina Baluna Hostrup  
kr. 244,00
I denne bog retter forfatterne blikket mod rummets betydning for børns læring og trivsel i skolen. De præsenterer en tilgang, hvor der bevidst tages stilling til de fysis…