Anvend filter

Ledelse og samarbejde

Henrik Dresbøll  
kr. 2.055,00
Find videoguiden til kittet her. Det går ofte galt, når vi skal ændre adfærd og skabe forandringer i organisationen. Et sted fra intention til handling glipper det. Med d…
Nyhed
Praksisfaglighed i skolen
Karen Seierøe Barfod, Lene Storgaard Brok, Anders Stig Christensen, Line Møller Daugaard, Mikkel Hjorth, Claus Holm, Julie Borup Jensen, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Lise Tingleff Nielsen, Lars Qvortrup, Andreas Rasch-Christensen (red.), Lise Sattrup, Martin Krabbe Sillasen, Micki Sonne Kaa Sunesen, Lene Tanggaard, Karen Wistoft og Winnie Østergaard  
kr. 297,00
Praksisfaglighed i skolen Hvad er praksisfaglighed, og hvordan kan du som underviser integrere praksisfaglighed i din undervisning? Praksisfaglighed kan ikke indrammes so…
Peter Andersen (red.), Micki Sonne Kaa Sunesen (red.), Helle Due Bense, Loni Bergqvist, Helle Birkvad, Torben Bloksgaard, Michelle David, Siv Gamlem, Mads Hermansen, Lisbeth Hædersdal, Jesper Ingerslev, Preben Olund Kirkegaard, Louise Klinge, Helle Korsgaard, Anna Crawford Kromann, Lene Jensby Lange, Stinus Lundum Storm Mikkelsen, Jakob Nørlem og Birgitte Wraae.  
kr. 304,00
Projektbaseret undervisning Denne antologi er skrevet af danske forskere og praktikere med erfaringer og kompetencer inden for projektbaseret undervisning. Alle bidragyde…
Giles Hutchins  
kr. 308,00
Vi lever i en epokegørende tid for menneskeheden. Vores generations ledere er de første, der kender til alvoren i vores aktuelle globale udfordringer som klimaforandringe…
Nyhed
Sig det højt
Megan Reitz og John Higgins  
kr. 277,50
I dag vælger du – ligesom alle andre dage – hvornår du vil sige noget højt, og hvornår du vil tie. Du vælger, hvis mening du vil lytte til, og hvis du vil se bort fra. He…
Viviane Robinson  
kr. 330,00
God skoleledelse betyder noget. Uden god ledelse er det umuligt at nå i mål med skoleudviklingsprojekter og -forandringer. Men hvad kendetegner god ledelse? Er erfaring o…
Christian Søndermand Bro, Lene Zacharias, Line Skovbjerg og Louise Vibech Frederiksen  
kr. 818,50
Psykologisk tryghed handler om sammen at forme en tryg gruppe- og samarbejdskultur, hvor man ikke behøver frygte for at blive straffet eller ydmyget, hvis man taler om fe…
Christian Søndermand Bro, Lene Zacharias, Line Skovbjerg og Louise Vibech Frederiksen  
kr. 144,50
Hvad sker der, når nye ideer præsenteres i dit team eller organisation? Tør I hver især sige, hvis der er noget, I er i tvivl om eller ikke forstår? Tør I hver især sige,…
Denne bog samler en række artikler og essays skrevet i perioden 2013-2022. Artiklerne afspejler både vores umiddelbare, aktuelle samtid og mere generelle og tidløse indsi…
Denne bog samler en række artikler og essays skrevet i perioden 2013-2022. Artiklerne afspejler både vores umiddelbare, aktuelle samtid og mere generelle og tidløse indsi…
Thomas Nordahl, Sigrid Øyen Nordahl, Marlene Pedersen, Bjarne Ibsen, Susanne Klaar, Carina Peterson, Eva Lykkegaard og Betina Sørensen  
kr. 144,50
Tema i dette nummer af Paidei er: "Elevtrivsel". I dette nummer af Paideia kan du læse følgende artikler: hvordan samarbejdet om børns trivsel forstås og praktiseres for…
Anne Linder, Jens Linder og Jesper Gregersen  
kr. 324,50
Ledelse i en pædagogisk praksis bør altid sigte mod at styrke udviklingen af den psykologiske tryghed i organisationen for herigennem at skabe mulighed for, at læringens…
Anne Linder, Jens Linder og Jesper Gregersen  
kr. 276,50
Ledelse i en pædagogisk praksis bør altid sigte mod at styrke udviklingen af den psykologiske tryghed i organisationen for herigennem at skabe mulighed for, at læringen…
Anne Søgaard  
kr. 541,00
Vensomhed handler om at skabe en kultur, der fremmer venskaber, for alle børn skal have en ven – punktum! Pædagoger og lærere spiller en helt afgørende rolle i at sikre b…
Lasse Reichstein, Henrik Bjørnemose Andersen, Micki Sonne Kaa Sunesen, Charlotte Rørvig Haaber, Daniel Hervik  
kr. 115,00
Marts-nummeret af Ledelse i morgen handler det om praksisfaglighed. I nummeret finder du artikler om: hvad begrebet praksisfaglighed dækker over, og hvordan det succesfu…
Andreas Rasch-Christensen, Kirsten Birk Lassen, Poul Exner, Regitze Spenner Ishøy og Torben Møller Nielsen  
kr. 115,00
Januar-nummeret af Ledelse i morgen er ude nu, og denne gang handler det om samarbejdet med skolebestyrelsen. Du finder artikler om: hvordan samarbejdet mellem skolelede…
Andreas Rasch-Christensen , Claus Holm, Eva Lykkegaard, Ane Qvortrup, Nanna Paarup  
kr. 115,00
I november-nummeret af Ledelse i morgen er der fokus på elevers trivsel i skolen. I nummeret finder du artikler om: hvorvidt antallet af marginaliserede unge kan mindske…
Klaus Majgaard, Jan Heiberg Johansen, Peter Andersen, Per Møller Janniche, Kristian Gylling Olesen  
kr. 115,00
I oktober nummeret af Ledelse i Morgen, finder du artikler om: det krydspres af modstridende krav og forventninger, som præger lederes psykiske arbejdsmiljø, og hvad der…
Kirsten Birk Lassen  
kr. 269,50
For at skabe værdi må skolebestyrelsen kende sit formål, forstå sin opgave og for ikke at blive en øde ø i skolens organisation, formå at skabe accept omkring sit arbejde…
Steen Juul Hansen, Kamille Marie Pöckel, Steffen Kaspersen og Christina Dahl Madsen  
kr. 291,00
Implementering af nye tiltag kan ikke opfattes som en 1:1 overførsel af teori til praksis, og alle organisationer er forskellige. At implementere en ny praksis kræver der…
Steen Juul Hansen, Kamille Marie Pöckel, Steffen Kaspersen og Christina Dahl Madsen  
kr. 248,00
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Lasse Reichstein, Lise Tingleff Nielsen, Lene Heckmann og Line Arnmark  
kr. 115,00
September-nummeret af Ledelse i morgen går denne gang tæt på ledelse af teamsamarbejde. Du kan læse om: hvordan organisering – særligt teamarbejde – kan tage sig ud i pr…
Folkeskoleloven med kommentarer foreligger hermed i 19. udgave. Som i tidligere udgaver er kernen i bogen folkeskoleloven fra 1993 med senere ændringer. I forhold til 18.…
Folkeskoleloven med kommentarer foreligger hermed i 19. udgave. Som i tidligere udgaver er kernen i bogen folkeskoleloven fra 1993 med senere ændringer. I forhold til 18.…