Anvend filter

Ledelse og samarbejde

Nyhed
Ledelse er at skabe en beboelig verden
Denne bog samler en række artikler og essays skrevet i perioden 2013-2022. Artiklerne afspejler både vores umiddelbare, aktuelle samtid og mere generelle og tidløse indsi…
Denne bog samler en række artikler og essays skrevet i perioden 2013-2022. Artiklerne afspejler både vores umiddelbare, aktuelle samtid og mere generelle og tidløse indsi…
Nyhed
Paideia nr. 25 - maj 2023 E-bog
Thomas Nordahl, Sigrid Øyen Nordahl, Marlene Pedersen, Bjarne Ibsen, Susanne Klaar, Carina Peterson, Eva Lykkegaard og Betina Sørensen  
kr. 133,00
Tema i dette nummer af Paidei er: "Elevtrivsel". I dette nummer af Paideia kan du læse følgende artikler: hvordan samarbejdet om børns trivsel forstås og praktiseres for…
Nyhed
Sensitivering af organisationer
Anne Linder, Jens Linder og Jesper Gregersen  
kr. 300,00
Ledelse i en pædagogisk praksis bør altid sigte mod at styrke udviklingen af den psykologiske tryghed i organisationen for herigennem at skabe mulighed for, at læringens…
Nyhed
Sensitivering af organisationer E-bog
Anne Linder, Jens Linder og Jesper Gregersen  
kr. 255,00
Ledelse i en pædagogisk praksis bør altid sigte mod at styrke udviklingen af den psykologiske tryghed i organisationen for herigennem at skabe mulighed for, at læringen…
Nyhed
Plakater Vensomhed
Anne Søgaard  
kr. 500,00
Vensomhed handler om at skabe en kultur, der fremmer venskaber, for alle børn skal have en ven – punktum!Pædagoger og lærere spiller en helt afgørende rolle i at sikre bø…
Nyhed
Ledelse i Morgen, Årgang 26, Nr. 4, Januar 2023
Andreas Rasch-Christensen, Kirsten Birk Lassen, Poul Exner, Regitze Spenner Ishøy og Torben Møller Nielsen  
kr. 106,00
Januar-nummeret af Ledelse i morgen er ude nu, og denne gang handler det om samarbejdet med skolebestyrelsen. Du finder artikler om: hvordan samarbejdet mellem skolelede…
Andreas Rasch-Christensen , Claus Holm, Eva Lykkegaard, Ane Qvortrup, Nanna Paarup  
kr. 106,00
I november-nummeret af Ledelse i morgen er der fokus på elevers trivsel i skolen. I nummeret finder du artikler om: hvorvidt antallet af marginaliserede unge kan mindske…
Klaus Majgaard, Jan Heiberg Johansen, Peter Andersen, Per Møller Janniche, Kristian Gylling Olesen  
kr. 106,00
I oktober nummeret af Ledelse i Morgen, finder du artikler om: det krydspres af modstridende krav og forventninger, som præger lederes psykiske arbejdsmiljø, og hvad der…
Kirsten Birk Lassen  
kr. 249,00
For at skabe værdi må skolebestyrelsen kende sit formål, forstå sin opgave og for ikke at blive en øde ø i skolens organisation, formå at skabe accept omkring sit arbejde…
Steen Juul Hansen, Kamille Marie Pöckel, Steffen Kaspersen og Christina Dahl Madsen  
kr. 269,00
Implementering af nye tiltag kan ikke opfattes som en 1:1 overførsel af teori til praksis, og alle organisationer er forskellige. At implementere en ny praksis kræver der…
Steen Juul Hansen, Kamille Marie Pöckel, Steffen Kaspersen og Christina Dahl Madsen  
kr. 229,00
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Lasse Reichstein, Lise Tingleff Nielsen, Lene Heckmann og Line Arnmark  
kr. 106,00
September-nummeret af Ledelse i morgen går denne gang tæt på ledelse af teamsamarbejde. Du kan læse om: hvordan organisering – særligt teamarbejde – kan tage sig ud i pr…
Folkeskoleloven med kommentarer foreligger hermed i 19. udgave. Som i tidligere udgaver er kernen i bogen folkeskoleloven fra 1993 med senere ændringer. I forhold til 18.…
Folkeskoleloven med kommentarer foreligger hermed i 19. udgave. Som i tidligere udgaver er kernen i bogen folkeskoleloven fra 1993 med senere ændringer. I forhold til 18.…
kr. 209,00
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Peter Andersen og illustrator Palle Klokker Henriksen  
kr. 600,00
Psykologisk tryghed handler om, at man som barn, ung og voksen føler sig så tryg, at man tør stille spørgsmål, begå fejl og udstille sin tvivl, uden at man skal frygte fo…
Lotte Bøgh Andersen, Christian Bøtcher, Jacobsen, Anne Mette Kjeldsen, Frederikke Skaaning Knage, Lars Bluhme, Micki Sonne Kaa Sunesen, Lise Ammitzbøll la Cour, Helle Bjerg og Lene Skovbo Heckmann  
kr. 106,00
Med dette nummer af Ledelse i morgen runder vi lidt af en milepæl: den 25. årgang. Det fejrer vi med et særligt jubilæumsnummer med nogle af de bedste artikler fra arkive…
Andreas Rasch-Christensen, Henning Bach Christensen, Kristian Gylling Olesen, Nana Vaaben, Malene Nyenstad og Anders Sandgaard  
kr. 106,00
I dette nummer ser vi på rekruttering og lærermangel. Du kan læse om: • Hvorfor det er et kommune- og ledelsesansvar på alle niveauer at gøre lærerjobbet mere attraktivt,…
Thomas Nordahl, Anne-Karin Sunneväg, Ole Hansen,Thomas Ziehe, Niels Egelund, Charlotte Ringmose, Sonja Sheridan, May Britt Drugli, Peder Haug, Camilla Björk-Aman, Lars Qvortrup,, Elisabeth Persson, Bengt Persson, John Hattie,, Terje Ogden  
kr. 229,00
I dette jubilæumsnummer af Paideia fejrer vi 10 år med artikler om professionel pædagogisk praksis.I nummeret indgår 12 udvalgte artikler fra tidligere numre til genudgiv…
Lise Tingleff Nielsen  
kr. 259,00
At lykkes med skoleudvikling handler i høj grad om at kunne forstå og agere i forhold til prak­sis. Denne bog handler om skoleudvikling, og hvordan man med udgangspunkt i…
Lise Tingleff Nielsen  
kr. 228,00
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Klaus Majgaard, Lars Qvortrup, Regitze Flannov, Jørn Henriksen, Anders Sandgaard  
kr. 106,00
Marts-nummeret af Ledelse i morgen stiller skarpt på skoleledelse under de nye frihedsforsøg. Du kan læse om: vigtigheden i finde en fornuftig balance mellem frihed og s…
Lasse Reichstein, Caroline Howard Grøn, Ellen Hall, Camilla Sommer Thomsen, Anders Sandgaard, Frode Boye Andersen, Hanne V. Moltke, Ida Gamborg Nielsen, Trille Frodelund Lykke  
kr. 106,00
I dette nummer ser vi på, om leder- og kompetenceudvikling er vejen frem, hvis man ønsker at forbedre sin praksis som leder – eller om det måske nærmere komplicerer opgav…