Privatlivspolitik

Dafolo A/S (CVR. 61966617) er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på gdpr@dafolo.dk eller telefon 9620 6666.

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Dafolo A/S behandler dine personoplysninger. Vi behandler kun oplysninger om dig, som er nødvendige og behandles med et formål, og vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt.

 

Datasikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt.

 

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse herom.

Nedenfor kan du se, på hvilket grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål, og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

 

Besøg på hjemmesider

Når du besøger dafolo.dk eller dafoloforlag.dk, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Oplysninger om IP-adresse, dynamisk IP-adresse og cookies.
 • Når du køber et produkt i webshoppen dafoloforlag.dk, indsamler vi oplysninger om dig, f.eks. adresse, e-mail, telefonnummer og betalingsoplysninger.
 • Når du opretter en profil på webshoppen dafoloforlag.dk, kan der ske indsamling af, navn, e-mail, telefonnummer adresse

Vi behandler personoplysninger om dig med følgende formål:

 • At optimere driften af vores hjemmesider
 • At registrere oplysninger til brug for at kunne yde support og kundeservice
 • At levere den købte vare/ydelse

Vi behandler oplysningerne på følgende behandlingsgrundlag:

 • Du har givet samtykke via cookiebanner (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).
 • Vores legitime interesse, som er at kunne administrere vores hjemmesider og yde support/kundeservice (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • For at kunne opfylde den indgåede købsaftale (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b)

Opbevaring og sletning

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem i overensstemmelse med det formål, de er indsamlet til. Særlige lovregler, herunder f.eks. bogførings- og hvidvaskloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

Vi opbevarer som udgangspunkt tilmeldingslister i forbindelse med afholdelse af arrangementer og kurser i 12 måneder fra, at arrangementet er afholdt. Dette gør vi for at kunne evaluere på, hvem der deltager i arrangementet med henblik på at forbedre indholdet af arrangementet, hvis vi senere udbyder samme arrangement igen. Vi anvender derfor ikke deltagernes oplysninger til eksempelvis at invitere dem igen eller generel markedsføring, medmindre der er givet særskilt samtykke hertil.

Hvis du framelder dig et af vores nyhedsbreve, slettes du fra listen over modtagere og vil ikke få tilsendt nyheder fra os.

 

Kontakt og service

Når du henvender dig til os pr. mail, telefon, via en kontaktformular på en af vores hjemmesider eller pr. fysisk brev, behandler vi dine kontaktoplysninger samt indholdet af din henvendelse. 

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at yde god service og behandle din henvendelse.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vi behandler dine oplysninger for at kunne yde en service i forbindelse med en indgået kontrakt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b)
 • Vi behandler dine oplysninger ud fra en legitim interesse i at kunne besvare dine spørgsmål og eventuelt indlede en uddybende dialog for at kunne afdække dine behov (databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1 litra f)

Dine personoplysninger slettes, når formålet med opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er gældende. Dette vurderes konkret ud fra den specifikke henvendelse og henvendelsens karakter. Vi behandler dine personoplysninger, så længe vi har en korrespondance med dig. Når korrespondancen er afsluttet, og indholdet af denne ikke giver anledning til yderligere handling, slettes dine oplysninger, der måtte fremgå af korrespondancen.

 

Udveksling af varer og tjenesteydelser

I forbindelse med at vi indgår aftale om udveksling af varer eller tjenesteydelser, er det nødvendigt for os at behandle personoplysninger om dig. Herunder vil vi behandle almindelige personoplysninger, som fx dit navn og din e-mail, med det formål at efterleve vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Oplysninger indsamlet i forbindelse hermed vil som udgangspunkt blive slettet, når aftalen er opfyldt, medmindre der foreligger en konkret grund til at gemme oplysningerne i et længere tidsrum, f.eks. en garantiperiode, eller hvis der opstår et behov for at reklamere.

Vi skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som købet eller salget vedrører.

 

Sociale medier

Når du liker og/eller følger os på sociale medier, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Dit navn og indholdet af den besked, som du sender til os.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at holde interesserede følgere opdateret på nyheder og andre typer af information om vores virksomhed.

Vi behandler personoplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vores interesse i markedsføring samt forbedring af vores hjemmesider samt produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

LinkedIn

Vi er fælles dataansvarlige med LinkedIn for de oplysninger om dig, der indsamles, når du besøger vores side. Det betyder at vi sammen med LinkedIn skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde lovgivningen omkring behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan finde vores aftale om fælles dataansvar her: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Hvis du ikke har en profil på LinkedIn, indsamles der oplysninger om din enhed, lokation/geodata og oplysninger om din adfærd på LinkedIn og udenfor LinkedIn, eks. besøg på hjemmesider.

 

Hvis du har en profil på LinkedIn, indsamles der også oplysninger, som du har givet tilladelse til i forbindelse med oprettelse af din profil såsom reaktioner, kommentarer og delinger du og andre foretager.

 

Vi modtager kun de oplysninger, som du selv sender til os i form af din henvendelse, like eller kommentar. Herudover modtager vi anonyme statistiske oplysninger om brugerne fra LinkedIn, via en funktion kaldet LinkedIn Page Analytics.

Hvis du ønsker at slette dine oplysninger hos LinkedIn, skal du slette din profil. Hvis du sletter din profil, betyder det også, at dine opslag, billeder og oplysninger bliver slettet. Har du spørgsmål til LinkedIn Page Analytics, skal du kontakte LinkedIn.

 

Facebook og Instagram

Vi er fælles dataansvarlige med Meta for de oplysninger om dig, der indsamles, når du besøger vores sider på Facebook og /eller Instagram. Det betyder at vi sammen med Meta skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde lovgivningen omkring behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan finde vores aftale om fælles dataansvar her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

 

Meta anvender Insights på Facebook /Instagram for at indsamle statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på siden, herunder alder, køn, parforholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb og geografiske oplysninger. Til dette formål har Meta placeret cookies på din enhed, når du besøger Facebook/Instagram. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre de bliver slettet før udløbet af denne periode. Meta modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies. Vi modtager aggregerede resultater af disse oplysninger.

 

Du kan at læse mere om Facebooks/Instagrams brug af cookies her:  https://m.facebook.com/policies/cookies/  og Politik om cookies | Hjælp til Instagram

Vi videregiver ikke oplysninger om dig, som vi modtager fra Meta. Meta kan dog videregive oplysninger om dig til tredjeparter. Du kan læse mere om dette under punktet ”hvordan deles disse oplysninger” i deres Privacy Policy. 

Hvis du ønsker at slette dine cookies, kan du kontakte Meta.

 

Meta behandler oplysninger om dig, også selvom du ikke har en konto hos dem. Du kan læse mere om dette her: Metas politik om beskyttelse af personlige oplysninger – Sådan behandler og bruger Meta brugerdata | Center for privatindstillinger (facebook.com)

 

Nyhedsbreve

Når du melder dig til at modtage et af vores nyhedsbreve, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • E-mail, navn, telefonnummer og titel / arbejdsfunktion

Formålet er at levere indhold til dig, som retter sig mod dine interesser og ønsker, så du oplever, at indholdet er relevant.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Du har samtykket til, at vi må sende dig nyhedsbrevet (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a)

Dine personoplysninger slettes, når du trækker dit samtykke tilbage. Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbreve. Enten ved at bruge afmeld-funktionaliteten i nyhedsbrevene eller ved at kontakte gdpr@dafolo.dk.  

 

Behandling af persondata ifm. rekrutteringsforløb

Hvis du søger en stilling hos os, vil vi behandle de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter. Vi fraråder, at du oplyser dit CPR-nummer. Formålet med at behandle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er kvalificeret til en ledig stilling hos os.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • På baggrund af vores legitime interesse, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Behandlingen af CPR-nummer sker alene, hvis du selv har afgivet det i forbindelse med ansøgningen eller CV’et. Vi behandler CPR-numre for at kunne forsvare eller gøre et eventuelt retskrav gældende (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1 og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra f).

Hvis du fremsender personoplysninger af følsom karakter, behandler vi disse på følgende retsgrundlag:

 • En legitim interesse, som er begge parters interesse i vurderingen af et fremtidigt samarbejde (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f) og med henblik på fastlæggelse af eller forsvar ved et eventuelt retskrav vedrørende rekrutteringsprocessen (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f).

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder, efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

 

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 1 måned, hvorefter oplysningerne slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Ønsker vi at gemme din ansøgning inkl. bilag med henblik på mulig fremtidig ansættelse, vil dette ske på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).

 

Cookies

Din accept af cookies er ikke en forudsætning for at anvende dafolo.dk. Websitet indeholder dog kun begrænset funktionalitet, hvis du ikke tillader indsættelse af cookies.

Cookies er små filer, der gemmes på din harddisk og indeholder bestemte indstillinger og oplysninger til udveksling af data mellem dafolo.dk og din browser. I de cookies, der anvendes for dafolo.dk, gemmes udelukkende anonymiserede oplysninger i form af et identifikationsnummer uden kobling til dine persondata, IP-adresse eller lign.

 

Der skelnes mellem to forskellige typer af cookies. De såkaldte session-cookies, som slettes, så snart du lukker din browser og midlertidige/permanente cookies, der gemmes i et længere tidsrum på din harddisk. Denne lagring hjælper os med at udforme dafolo.dk, så sitet bliver lettere for dig at anvende.

Den anden type cookies bliver på din harddisk, efter du har forladt dafolo.dk. Ved et gentagne besøg på dafolo.dk identificeres det automatisk, at du allerede har besøgt sitet, og hvilke indlæsninger og indstillinger, du foretrækker. Disse midlertidige cookies gemmes på din harddisk og slettes af sig selv efter den fastsatte tid.

 

For at kunne videreudvikle og forbedre vores websites analyserer vi brugernes anvendelse af sitet. Brugerstatistikken anvendes udelukkende i opsummeret form for eksempel til at se de sider og browsere, der oftest anvendes af vores kunder.

Dafolo A/S anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.dafoloforlag.dk og www.dafolo.dk. De fremgår af http://www.google.com/privacy.html.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter eksterne leverandører/samarbejdspartnere til opbevaring og behandling af oplysningerne. Når vi benytter en databehandler, har vi indgået en databehandleraftale med dem. De behandler derfor udelukkende personoplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

 

Vi prioriterer leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45. 

 

I relevante tilfælde videregives personoplysninger til selvstændige datamodtagere, som fx banker, inkasso, fragtfirmaer etc.

 

Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande 

Vi anvender desuden nogle databehandlere/leverandører uden for EU/EØS, i såkaldte tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som EU gør, har vi skærpede forpligtelser for beskyttelsen af dine data.

Overførsler til tredjelande vil til enhver tid baseres på lovlige overførselsgrundlag efter databeskyttelsesforordningens Kapitel V. Hvis du ønsker det, kan du kontakte os for yderligere oplysninger herom samt udlevering af dokumentation på passende garantier.

 

Trustpilot

I forbindelse med at du foretager en bestilling på dafoloforlag.dk håber vi, at du vil vurdere din oplevelse af købsoplevelsen hos Trustpilot. Nogle dage efter din ordre er afsendt fra vores lager, modtager du en mail med et link, hvor du nemt kan foretage vurderingen og sende den til Trustpilot. Samtidig bliver din anmeldelse synlig på trustpilot.dk.

 

Vi værdsætter din feedback og læser alle vurderinger, som vi bl.a. bruger til at forbedre webshoppen og vores kundeservice. For at kunne verificere dit kundeforhold hos os, videregiver vi din e-mailadresse og dit ordrenummer til Trustpilot. Trustpilot kan anvende din e-mailadresse til at sikre sig, at du faktisk har handlet hos os, når du laver en anmeldelse. Ordrenummeret benyttes kun som reference til os, så vi har mulighed for at behandle din feedback på bedst mulig vis. (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

 • få indsigt i dine personoplysninger
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • få slettet personoplysninger om dig selv
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
 • gøre indsigelse mod behandlingen

Hvis du giver samtykke til os, er dit samtykke frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.

 

Tilbagekaldelse af samtykket kan ske til enhver tid ved at benytte kontaktoplysningerne ovenfor. Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

 

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til gdpr@dafolo.dk.

 

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.