Anvend filter

Dagtilbud

kr. 269,00
Børnelivet i velfærdsstatens hænder – en kritik af samtidens opvækstvilkår for vores yngste børn er en forskningsbaseret debatbog. Bogen beskriver det lille barns udvikli…
Nyhed
Kort om Visuel støtte
Christian Lønsman Larsen  
kr. 175,50
Kort om visuel støtte giver inspiration til en række værktøjer, som kan understøtte et struktureret og forudsigeligt læringsmiljø, som samtidig bidrager til at skabe delt…
Nyhed
Når små børn leger
Kim Jerg, Kaare Nielsen, Lærke Nørgård Pallesen  
kr. 237,00
Når små børn skal lære at lege, spiller den professionelle omsorgsperson en helt central og vigtig rolle. For små børn lærer deres allerførste lege, mens de leger med en…
Nyhed
Fritidspædagogikken gentænkt
Trine Ankerstjerne (red.), Mikkel Snorre Wilms Boysen, Nils Falk Hansen, Louise Krobak Jensen, Pia Rauff Krøyer, Jesper Larsen, Ayse Kosar Larsen, Kristoffer Nymark Madsen, Lea Ringskou, Pernelle Rose, Christoffer Schultz og Søren Østergaard  
kr. 252,50
Denne antologi ønsker at inspirere og give værktøjer til at styrke pædagogikken i klubberne, så børn og unge oplever trivsel og deltagelse i fællesskaber. Bogen skriver s…
Signe Søndergaard Baden  
kr. 242,50
Mange pædagoger, lærere og forældre fortæller om udfordringer og svingende trivsel hos de børn, de er sammen med i deres hver­dag. Ofte handler det om generelle udfordrin…
Micki Sonne Kaa Sunesen  
kr. 213,50
Sampraksis er en kollaborativ samarbejdsform, hvor de professionelle er fælles om at forberede, udføre og evaluere pædagogisk praksis. Gennem et struktureret samarbejde l…
Micki Sonne Kaa Sunesen  
kr. 181,00
Sampraksis er en kollaborativ samarbejdsform, hvor de professionelle er fælles om at forberede, udføre og evaluere pædagogisk praksis. Gennem et struktureret samarbejde l…
Stig Broström og Anders Skriver Jensen  
kr. 211,50
I denne bog argumenterer Stig Broström og Anders Skriver Jensen for, at begreberne omsorg og læring ikke er hinan­dens modsætninger, tværtimod. Det ene betinger det andet…
Stig Broström og Anders Skriver Jensen  
kr. 180,00
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Sine Hudecek og Kristina Avenstrup  
kr. 302,00
Den gode leg mellem børn kommer ikke altid af sig selv. At komme ind i legen er for børnene at komme ind i fællesskabet og ind i en verden af oplevelses- og læringsmuligh…
Steen Juul Hansen, Kamille Marie Pöckel, Steffen Kaspersen og Christina Dahl Madsen  
kr. 291,00
Implementering af nye tiltag kan ikke opfattes som en 1:1 overførsel af teori til praksis, og alle organisationer er forskellige. At implementere en ny praksis kræver der…
Steen Juul Hansen, Kamille Marie Pöckel, Steffen Kaspersen og Christina Dahl Madsen  
kr. 248,00
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
- 25%
Håndbog i børns sorg
Atle Dyregrov og Martin Lytje  
kr. 226,50
Når børn oplever livstruende sygdom eller dødsfald, ændrer deres verden sig for altid. Midt i den usikkerhed opstår et stort behov for støtte fra de voksne omkring barnet…
Atle Dyregrov og Martin Lytje  
kr. 248,00
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Peter Andersen og illustrator Palle Klokker Henriksen  
kr. 649,00
Psykologisk tryghed handler om, at man som barn, ung og voksen føler sig så tryg, at man tør stille spørgsmål, begå fejl og udstille sin tvivl, uden at man skal frygte fo…
Anni Mortensen og Eva Maria Oberländer (red.).  
kr. 247,00
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Anni Mortensen og Eva Maria Oberländer (red.).  
kr. 292,50
Neuropsykologi i et neuropædagogisk perspektiv formidler, hvordan neuropsykologien kan forstås i en neuropædagogisk ramme med fokus på hjerne, krop og omverden. Forfatter…
Stine Liv Johansen  
kr. 173,50
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Karen Glistrup  
kr. 191,00
Vi skal snakke med børn om den virkelighed, de er en del af – også når vi voksne har det svært. Bogen her inspirerer til god snak mellem børn og voksne om emner, som kan…
Stine Elverkilde og Susanne Hermansen  
kr. 269,50
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Micki Sonne Kaa Sunesen  
kr. 248,00
Denne bog handler om, hvordan man kan arbejde med børneperspektiver og udvikle den pædagogiske praksis i dagtilbud med udgangspunkt i Børnemosaikker. Sammen med børnene l…
Micki Sonne Kaa Sunesen  
kr. 208,50
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Stine Elverkilde og Susanne Hermansen  
kr. 315,50
Denne bog handler om det pædagogiske tilsyn i dagplejen og tager udgangspunkt i den styrkelse af lovgivningen og de nye krav til tilsynet, der trådte i kraft den 1. janua…
Signe Bjerre, Line Felholt, Julie Svensson Magelund, Annette Haugaard  
kr. 141,00
TEMA: Børn i udsatte positionerUdsathed er ikke noget, der bor i børnene. Udsathed opstår i mødet med omverdenen. Det er udgangspunktet for dette nummer af I Børnehøjde,…