Anvend filter

Dagtilbud

Nyhed
Fællesskaber for alle - I skoler og dagtilbud
Jan Sejersdahl Kirkegaard (red.), Lene Tanggaard, Andreas Rasch-Christensen, Rene De Claville Juhler, Gro Emmertsen Lund, Chantal Maria Pohl Nielsen, Jette Lentz, Stine Clasen, Karin Lykke, Lone Nedergaard Iversen, Gitte Meinert & Stine Wisler Borre  
kr. 210,00
Hvordan kan vi som fagprofessionelle arbejde med fællesskabende pædagogik og skabe inkluderende børnefællesskaber i skole og dagtilbud? Det er et af de centrale spørgsmål…
Nyhed
Det ved vi om – matematisk opmærksomhed i dagtilbud?
Mette Bjerre. Martin Carlsen & Pernille Bødtker Sunde  
kr. 195,00
Det ved vi om matematisk opmærksomhed Matematisk opmærksomhed er ikke blot en del af læreplanerne i dagtilbud – det er også en integreret del af hverdagslivet og en nøgle…
Nyhed
Pædagogik med kærlighed
Ole Henrik Hansen, Allan Stevn Bach, Jytte Birk Sørensen, Grethe Kragh-Müller, Anne Maj Nielsen, Dion Sommer, Anne Marie Kragh Pahuus, Katrine Cecilie Weiland Willaa, Jill Mehlbye, Jonas Holst Sørensen, Stig Broström (red.), Karsten Mellon (red.), Finn Thorbjørn Hansen (red.)  
kr. 277,50
I vores moderne samfund, hvor fokus ofte er på evidensbaseret praksis og målbare resultater, kan det at tale om kærlighed i forbindelse med uddannelse virke uhåndgribelig…
Nyhed
Vensomhed til ledere og ansatte i dagtilbud
Hvordan skaber vi sammen en vensom kultur i dagtilbud? Vensomhed er relationskonsulent Anne Søgaards begreb for, når vi som mennesker og fagprofessionelle sammen skaber t…
Nyhed
Praksisnær PPR
Christian Handberg Clift, Gry Dalsgaard, Rikke Ebert, Jakob Freil, Olav David Gang, Janne Hedegaard Hansen, Charlotte Riis Jensen, Sarah Kirkegaard Jensen, Anna Crawford Kromann (red.), Mette Molbæk, Helle Mølgaard, Mette Rasmussen, Tine Mølgaard, Klara Scheuer, Anne Schwartz, Anne Sofie Møller Sparre, Signe Stripp, Thomas Szulevicz, Lene Tanggaard og Katrine Tranum Thomsen (red.)  
kr. 298,00
Der har længe været tale om, at PPR skal arbejde mere praksisnært for bedre at kunne understøtte og gøre en forskel i arbejdet med de mange børn og unge, der mistrives, d…
Nyhed
Børnelivet i velfærdsstatens hænder
kr. 269,00
Børnelivet i velfærdsstatens hænder – en kritik af samtidens opvækstvilkår for vores yngste børn er en forskningsbaseret debatbog. Bogen beskriver det lille barns udvikli…
Nyhed
Kort om Visuel støtte
Christian Lønsman Larsen  
kr. 175,50
Kort om visuel støtte giver inspiration til en række værktøjer, som kan understøtte et struktureret og forudsigeligt læringsmiljø, som samtidig bidrager til at skabe delt…
Nyhed
Perspektiver på vilde problemer
Anna Ballan, Christian Bason, Anders Bøggild Christensen, Claus Elmholdt, Ina Bøge Eskildsen, Kirstine Føge Jensen, Karsten Mellon (red.), Andreas Fricke Møller, Eik Møller, Karina Møller, Trine Kiil Naldal, Anne Skare Nielsen, Marie Storkholm, Lene Tanggaard, Camilla Tanghøj, Anne-Sofie Thomsen, Mette Arnth Vadsager, Stine Vilhelmsen og Steen Visholm  
kr. 298,00
Vilde problemer vækker i stigende grad nysgerrigheden i en lang række sammenhænge og blandt politikere, forskere, undervisere og ledere. Og det er ikke så mærkeligt, at i…
Nyhed
Når små børn leger
Kim Jerg, Kaare Nielsen, Lærke Nørgård Pallesen  
kr. 247,00
Når små børn skal lære at lege, spiller den professionelle omsorgsperson en helt central og vigtig rolle. For små børn lærer deres allerførste lege, mens de leger med en…
Nyhed
Fritidspædagogikken gentænkt
Trine Ankerstjerne (red.), Mikkel Snorre Wilms Boysen, Nils Falk Hansen, Louise Krobak Jensen, Pia Rauff Krøyer, Jesper Larsen, Ayse Kosar Larsen, Kristoffer Nymark Madsen, Lea Ringskou, Pernelle Rose, Christoffer Schultz og Søren Østergaard  
kr. 252,50
Denne antologi ønsker at inspirere og give værktøjer til at styrke pædagogikken i klubberne, så børn og unge oplever trivsel og deltagelse i fællesskaber. Bogen skriver s…
Signe Søndergaard Baden  
kr. 242,50
Mange pædagoger, lærere og forældre fortæller om udfordringer og svingende trivsel hos de børn, de er sammen med i deres hver­dag. Ofte handler det om generelle udfordrin…
Micki Sonne Kaa Sunesen  
kr. 213,50
Sampraksis er en kollaborativ samarbejdsform, hvor de professionelle er fælles om at forberede, udføre og evaluere pædagogisk praksis. Gennem et struktureret samarbejde l…
Micki Sonne Kaa Sunesen  
kr. 181,00
Sampraksis er en kollaborativ samarbejdsform, hvor de professionelle er fælles om at forberede, udføre og evaluere pædagogisk praksis. Gennem et struktureret samarbejde l…
Stig Broström og Anders Skriver Jensen  
kr. 211,50
I denne bog argumenterer Stig Broström og Anders Skriver Jensen for, at begreberne omsorg og læring ikke er hinan­dens modsætninger, tværtimod. Det ene betinger det andet…
Stig Broström og Anders Skriver Jensen  
kr. 180,00
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Sine Hudecek og Kristina Avenstrup  
kr. 302,00
Den gode leg mellem børn kommer ikke altid af sig selv. At komme ind i legen er for børnene at komme ind i fællesskabet og ind i en verden af oplevelses- og læringsmuligh…
Steen Juul Hansen, Kamille Marie Pöckel, Steffen Kaspersen og Christina Dahl Madsen  
kr. 291,00
Implementering af nye tiltag kan ikke opfattes som en 1:1 overførsel af teori til praksis, og alle organisationer er forskellige. At implementere en ny praksis kræver der…
Steen Juul Hansen, Kamille Marie Pöckel, Steffen Kaspersen og Christina Dahl Madsen  
kr. 248,00
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
- 25%
Håndbog i børns sorg
Atle Dyregrov og Martin Lytje  
kr. 226,50
Når børn oplever livstruende sygdom eller dødsfald, ændrer deres verden sig for altid. Midt i den usikkerhed opstår et stort behov for støtte fra de voksne omkring barnet…
Atle Dyregrov og Martin Lytje  
kr. 248,00
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Peter Andersen og illustrator Palle Klokker Henriksen  
kr. 649,00
Psykologisk tryghed handler om, at man som barn, ung og voksen føler sig så tryg, at man tør stille spørgsmål, begå fejl og udstille sin tvivl, uden at man skal frygte fo…
Anni Mortensen og Eva Maria Oberländer (red.).  
kr. 247,00
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Anni Mortensen og Eva Maria Oberländer (red.).  
kr. 292,50
Neuropsykologi i et neuropædagogisk perspektiv formidler, hvordan neuropsykologien kan forstås i en neuropædagogisk ramme med fokus på hjerne, krop og omverden. Forfatter…
Stine Liv Johansen  
kr. 173,50
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…