Professionelle roller i borgersamtaler

Format: Bog
Sidetal: 112
Forfatter(e): Per Kloster, Poul Nørgård Dahl og Helle Alrø
kr. 256,50
ekskl. moms
kr. 320,62
inkl. moms

Denne bog sætter fokus på myndighedspersoners samtaler med borgere. Bogen præsenterer de forskellige kontekster, borgersamtaler indgår i, og de roller, som forventes af den professionelle. Myndighedspersonen har ikke kun rollen som Dommer, der skal træffe afgørelser med retsvirkning. Samtalen med borgeren aktualiserer også fem andre roller: Gæst/Vært, Mødeleder, Undersøger, Fødselshjælper og Rådgiver.

Bogen præsenterer disse roller hver for sig og viser, hvordan de i autentiske borgersamtaler spiller sammen. Dette samspil kan være afgørende for, hvordan og hvorfor nogle borgersamtaler lykkes, og andre ikke gør det. Professionelle roller i borgersamtaler henvender sig til fagprofessionelle praktikere - fx. socialrådgivere og konsulenter i jobcentre, studerende og undervisere, der beskæftiger sig med borgersamtaler på børne- og ældre-/sundhedsområdet, det specialiserede voksenområde samt arbejdsmarkedsområdet.

Bogen kan også læses af forskere på universiteter og professionsuddannelser, der har interesse i teoretisk og analytisk at forstå, hvad der er på færde i borgersamtaler. Professionelle roller i borgersamtaler er skrevet af en konsulent og to forskere, der alle i en årrække har beskæftiget sig teoretisk, analytisk og i egen praksis med professionelle hjælpesamtaler.

Sådan skriver anmelderne:
Ole Fournais i Uddannelsesbladet

"I det hele taget virker bogen særdeles gennemarbejdet, hvilket også viser forfatternes bredde og anerkendte baggrund både med uddannelse og forskning. Det ses tydeligt i anvendelsen af de mange anonymiserede eksempler, hvor læseren kan få en række vældig gode indtryk af ofte indviklede problemstillinger.


Som ofte set før ved udgivelser fra Dafolo er tingene i orden. Her er både omtale af forfatterne og et nyttigt stikordsregister. Derfor ros til forlaget for at støtte denne noget specielle udgivelse. 


Men mest ros gives til forfatterne for at give et godt og nyttigt overblik over disse uhyre vigtige relationer mellem borger og myndighed. Denne bog fortjener stor udbredelse i alle sektorer inden for uddannelsesområdet og på alle niveauer."


Se hele anmeldelsen.

Varenr.: 8042
ISBN: 9788771609554
Udgave måned/år: 11/19

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?