Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer

Format: Bog
Sidetal: 185
Forfatter(e): Kristina Avenstrup, Bodil Høyer Damsgaard, Stine Elverkilde (red.), Sine Hudecek, Maibritt Iversen, Suzanne Krogh, Betina Byriell Larsen, Justin Markussen-Brown, Søren Smidt og Brenda Taggart
kr. 289,00
ekskl. moms
kr. 361,25
inkl. moms

Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer formidler viden og erfaringer fra både forskning og praksis om, hvorfor hjemmelæringsmiljøer er en væsentlig del af det samlede forældresamarbejde, hvad begrebet dækker over i en professionel kontekst, og hvordan samarbejdet kan gribes an i praksis.

Forældresamarbejde har traditionelt set haft fokus på de forældrerettede aktiviteter, der foregår i dagtilbuddet. Forskning viser imidlertid, at det gavner børnene, når samarbejdet udvides til også at omfatte børnenes læring derhjemme.

Det handler ikke om at give forældrene lektier for eller blande sig i opdragelsen, men om at inddrage forældrene i børnenes udvikling og læring og vise, hvordan det også kan understøttes derhjemme. Det handler samtidig om at inddrage forældrenes værdifulde input i det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet.

Bogens formål er at give nogle bud på, hvordan dagtilbud kan skabe et gensidigt, respektfuldt samarbejde med forældre om hjemmelæringsmiljøer på en måde, der hjælper til at fremme alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Bogen er redigeret af Stine Elverkilde med bidrag fra Brenda Taggart, Bodil Høyer Damsgaard, Betina Byriell Larsen, Maibritt Iversen, Kristina Avenstrup og Sine Hudecek, Suzanne Krogh og Søren Smidt samt Justin Markussen-Brown.

Sådan skriver anmelderne:
Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad

"Uden forældresamarbejde så går det slet ikke, og hvordan bedriver vi så lige det. Vi har det sidste års tid indøvet en ny glose, nemlig: hjemmelæringsmiljø. Her er der nogen, som går på listefødder. For kan man i det hele taget blande sig i børnenes hjemmelæringsmiljø? Her er bogen "Forældresamarbejde om hjemmelæringsmiljøer" en absolut nødvendighed. Køb bogen til din institution og få et kollegialt teamsamarbejde op at stå omkring bogen".
Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad, febr. 2022

Varenr.: 7998
ISBN: 9788771608632
Udgave måned/år: 10/21
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?