Den sårbare inklusion

Format: Bog
Sidetal: 238
Forfatter(e): Tine Basse Fisker
kr. 344,50
ekskl. moms
kr. 430,62
inkl. moms

Inklusion kan beskrives som en balancekunst mellem at have blik for det enkelte barn og dets særlige forudsætninger samt at have blik for fællesskabet og alle børns mulighed for at deltage heri. For at kunne skabe de bedste betingelser for inklusion kan det være en nødvendighed at kende til de vanskeligheder, det enkelte barn kan være i.

Denne bog bygger bro mellem forskning i og om børn i vanskeligheder og den pædagogiske praksis og gør læseren klogere på begge dele.
Bogen falder i to dele. Første del giver en indføring i psykiatriske diagnoser, som har været i kraftig stigning de sidste år. Her er særligt fokus på ADHD og forstyrrelser inden for autismespektret. Således er blikket her rettet mod det enkelte barn.

Anden del retter blikket mod fællesskabet. Her præsenterer forfatteren tilgange til det fællesskabende pædagogiske arbejde, som netop omfatter alle børn - med eller uden diagnose.

Bogen giver konkrete eksempler og forslag til arbejdet med:

  • Organisatoriske betingelser for inklusion
  • Pædagogiske betingelser for inklusion
  • Fysiske betingelser for inklusion
  • Færdighedsbaseret inklusion
  • Social inklusion

 

Sådan skriver anmelderne:
Lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

En væsentlig udgivelse som bygger bro mellem forskning og praksis. 

Mette Christensen Jensen, adjunkt, UCNact2learn.

Bogen vil kunne anvendes som grundbog på relevante moduler, idet den sammenstiller teoretiske forståelser af børn, diagnoser og vanskeligheder med de betingelser, omgivelserne opstiller for disse børns udvikling. En sammenstilling, der skaber grundlag for mange spændende refleksioner over pædagogisk praksis. Tine Basse Fisker samler med andre ord på allerfineste vis mange relevante perspektiver; oven i købet lækkert pakket ind i både sprog og layout!
Bogen er skrevet med henblik på dagtilbud, men indeholder så mange facetter af "den sårbare inklusion", at den dermed bliver mindst lige så relevant for lærere og pædagoger i skolen.

Varenr.: 7367
ISBN: 9788772819563
Udgave måned/år: 03/14
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?