Anvend filter

Nedsatte varer

kr. 256,50
Tablets og smartphones er siden deres fremkomst spået store muligheder i forhold til at bidrage positivt til børn og unges læring. Også i skolerne, som i mange tilfælde…
- 30%
Ledelse af forandring i dagtilbuddets hverdag
Susanne Harder og Mai-Britt Herløv Petersen (red.), Bent Suhr, Puk Harboe, Jeanette Svanholm og Astrid Kilt-Lindblad, Sanne Lind og Ida Elbæk  
kr. 232,06
Denne bog giver nogle bud på, hvordan man kan bedrive faglig ledelse i et dagtilbud, og hvordan lederen kan håndtere nogle af de opgaver og dilemmaer, som de fleste dagti…
Ida Elisabeth Mørch og Susanne Thøger  
kr. 37,00
Hæftet træner stavning af lydrette ord. Det vil sige hvor vokaler udtales som i bogstavets navn, og konsonanter som i bogstavets navn uden støttevokal. Målgruppen er elev…
Margaret Carr og Wendy Lee  
kr. 310,00
Læringshistorier har længe været et udbredt redskab til pædagogisk dokumentation i newzealandske børnehaver. En læringshistorie indeholder en praksisfortælling fra hverd…
Ordsprog og talemåder kender, forstår og anvender vi voksne sprogbrugere formodentlig uden at tænke nærmere over det. Dermed er vi med til at give de faste vendinger en f…
Rasmus Greve Henriksen (red.), Helle Alrø, Marit Johnsen-Høines, Anette Skipper Jørgensen, Per Nygaard Thomsen, Trine Lundgaard Poulsen, Lars Reidar Vinding Salomonsen, Mikael Skånstrøm, Bent Sortkær og Winnie Østergaard  
kr. 270,50
Feedback har længe været på dagsordenen i undervisningsverdenen, og i denne bog rettes fokus direkte mod et af skolens største fag: matematik. Elevernes opfattelse af mat…
James Nottingham, Jill Nottingham og Martin Renton  
kr. 591,00
Dialog er grunnlaget for all læring fordi den gjør at vi kan interagere med og engasjere oss i kunnskap og i andres idéer. Denne boken retter søkelyset mot hvordan lærere…
Karsten Mellon (red.) Peter Alheit, Trine Ankerstjerne, Benedicte Bernstorff, Stig Broström, Jørgen Christiansen, Birgitta Haga Gipsrud, Janne Østergaard Hagelquist, Dorthe Lau, Karsten Mellon, Henning Salling Olesen, Heino Rasmusen og Steen Visholm  
kr. 287,00
Den overordnede ambition med denne bog er at give lærer- og pædagogstuderende såvel som professionelle i det pædagogiske fag forskellige perspektiver på fænomenet læring…
Henning Fjørtoft  
kr. 302,00
Hvad skal eleverne lære i skolen, og hvordan kan vi vide, om de lærer det? Disse spørgsmål er centrale i en effektiv planlægning og vurdering. Bogen Effektiv planlægning…
Micki Sonne Kaa Sunesen  
kr. 344,50
Denne bog er en dansk, forskningsbaseret introduktion til Mediated Learning Experience kombineret med et didaktisk perspektiv. MLE er en læringsteori, udviklet af den isr…
Anette Vestergaard Søberg  
kr. 711,00
Er du underviser i grundskolen, på ungdomsuddannelser eller i en anden sammenhæng, hvor du ønsker, at eleverne skal fordybe sig i fagene og ikke stoppe ved en overfladisk…
Anne-Mette Nortvig (red.), Astrid Hestbech (red.), Ove Christensen, Rene B. Christiansen, Peter Gundersen, Karsten Gynther, Mikala Hansbøl, Anne Kristine Petersen og Lea Tilde Rosenlund  
kr. 264,50
En MOOC (udtales [mu:k]) er et kursus, som afvikles online, som er åbent, og som giver fri adgang til mange deltagere. MOOCs har hidtil været mest udbredte i USA, men i…
James Nottingham, Jill Nottingham og Martin Renton  
kr. 629,00
Dialog er grundlaget for læring, fordi den giver plads til, at man kan interagere med og engagere sig i viden og i andres ideer. Denne bog fokuserer på, hvordan læreren k…
Lars Friis og Jesper Petersen  
kr. 90,50
Dette hæfte tager afsæt i positive oplevelser og glæder med digitale medier i familielivet. Det anviser nogle helt konkrete og praktiske forslag til samvær med og rammer…
Ida Elisabeth Mørch  
kr. 51,00
Korrekt stavning - den lille hjælper er en opslagsbog du kan bruge som hjælp under dit skriftlige arbejde. I bogen kan du finde viden om alle de vigtige retskrivningsprob…
Terje Manger  
kr. 211,50
Motivation har afgørende betydning for elevers læring, og en af lærernes vigtigste opgaver er dermed at motivere deres elever. Det er samtidig en af de mere vanskelige o…
Anders Skriver Jensen og Ole Henrik Hansen (redaktører)  
kr. 225,50
Med dette festskrift markeres Stig Broströms omfangsrige, inspirerende og væsentlige bidrag til småbørnspædagogikkens udvikling.Stig har gennem årtier været med til at sæ…
Andy Hargreaves, Alan Boyle og Alma Harris  
kr. 342,00
Hvordan kan din organisation gøre mere med mindre? Hvordan kan I gøre det bedre end før? Hvordan kan I vende fiaskoer til succes?Baseret på syv års forskning og virkelige…
Dorte Rudi Andersen og Claus Dam Nielsen  
kr. 165,00
Ordet "eksamen" får typisk sat gang i hele følelsesregistret. Spænding, forventning, frustration - måske angst - efterfulgt af glæde, skuffelse eller lettelse. Som stude…
Dylan Wiliam  
kr. 363,00
Hvis vi ønsker, at vores elever skal trives i den komplekse og uforudsigelige verden, som det 21. århundrede byder på, er det altafgørende, at vi fokuserer på at forbedre…
Daniel Goleman og Peter Senge  
kr. 248,00
Børn vokser i dag op i en verden med sociale og miljømæssige udfordringer af hidtil uset omfang og karakter, som de skal forholde sig til. Hvilke redskaber kan vi udstyre…
Marlene Vorborg Jensen, Mette Eiersted og Rasmus Max Byriel Andersen  
kr. 269,50
Det skal være sjovt, inspirerende og lærerigt for både børn og voksne at inddrage digitale medier i hverdagen. Med dette udgangspunkt tilbyder Digitale børnefællesskaber…
Sophie Holm Strøm  
kr. 287,00
Denne bog giver en kort teoretisk introduktion til principperne og rationalet bag den newzealandske uddannelsesforsker John Hatties ”synlige læring”. Gennem bogen vil læs…
Kirsten Hyldahl  
kr. 151,50
Dette vejledningshæfte hører tæt sammen med fire feedbackplakater Hæftet giver konkrete forslag til brugen af feedbackplakaterne i klasserummet og i teamsamarbejdet. Det…