Empirisk didaktik

– udfordringer, refleksioner og potentialer undersøgt i forskellige pædagogiske pr
Format: Bog
Sidetal: 158
Forfatter(e): Lea Lund og Hanne Balsby Thingholm (red.) Søren Smedegaard Bengtsen, Ulf Dalvad Berthelsen, Anders Skriver Jensen, Per Fibæk Laursen, Lea Lund, Christina Matthiesen, Trine Kløveager Nielsen, Hanne Balsby Thingholm og Sally Thorhauge
kr. 310,00
ekskl. moms
kr. 387,50
inkl. moms

Bogen har til formål at give de studerende på videregående pædagogisk orienterede uddannelser et bredt kendskab til, hvordan pædagogiske praksisser kan belyses. Det sker gennem demonstration af brugen af didaktisk teori og metodologiske overvejelser over dataindsamling samt analyse og diskussion heraf. Hvert kapitel demonstrerer, hvorledes man kan undersøge et stykke specifikt pædagogisk empiri, og belyser dermed, hvordan didaktisk teori kan bruges som analyseværktøj på et stykke virkelighed. Desuden præsenteres også, hvordan forskellige teorier om læring kan relateres til en pædagogisk kontekst for igen at demonstrere, hvordan teorier kan bruges som analytisk afsæt.

Bogen er inddelt i tre dele, der omhandler didaktiske udfordringer, didaktiske refleksioner og didaktiske potentialer. Til hvert kapitel hører åbne refleksionsspørgsmål.

Sådan skriver anmelderne:
Magisterbladet

Bogen forbereder den studerende på at arbejde med teori- og praksisudviklende funktioner inden for det pædagogiske fagområde og styrker de didaktiske refleksioner.

Varenr.: 7676
ISBN: 9788771604191
Udgave måned/år: 05/18
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?