Historisk har der aldrig været så mange forventninger til forældre som i dag

Tekst
Annette Haugaard
Illustration
Calum Heath
Gode forældre bør engagere sig, lyder tidens krav. Arrangere legegrupper, spise fællespizza, bruge sprogkufferter derhjemme og følge med i digital kommunikation fra institutionen. Men far og mor er under massivt pres og tør sjældent sige nej, siger sociolog Maria Ørskov Akselvoll og opfordrer dagtilbud til at være mere opmærksomme på, hvad de kræver af forældre.
#2 oktober 2021
Far og mor er under massivt pres og tør sjældent sige nej, siger sociolog Maria Ørskov Akselvoll og opfordrer dagtilbud til at være mere opmærksomme på, hvad de kræver af forældre.

Det begyndte som noget, vi grinede af i amerikanske film. Velstillede mødre, der opgav jobbet for at få tid til at hente børn tidligt, planlægge velgørenhedsarrangementer med andre forældre og gå til babyyoga for at optimere fremtidsmulighederne for familiens yngste.

 

Siden flyttede en light-udgave af idealet ind i en dansk kontekst via skolens krav om 20 minutters daglig hjemmelæsning, fællesspisning og weekend-hytteture for klassens familier, og nu efterspørges den hyperengagerede forælder også i vuggestuer og børnehaver, lyder det fra sociolog Maria Ørskov Akselvoll.


Hun beskæftigede sig første gang med det, hun kalder ’det grænseløse forældreskab’ i sin ph.d. fra 2016 om skole-hjem-samarbejde. Hun fandt, at idealet om det gode, involverede forældreskab i høj grad skabes gennem statens og skolens øgede krav til forældres engagement i lærings- og trivselsaktiviteter, og nu ser hun tendenser til, at den styrkede pædagogiske læreplan trækker småbørnsforældre i samme retning.


— Historisk har der aldrig været så mange forventninger til forældre som i dag. Far og mor kan ikke længere overlade ansvaret for børns trivsel og læring i institutionen til fagpersoner, men skal engagere sig og bidrage ud fra en noget-for-noget konkurrencestatslogik, som er svær at leve op til. Det er tæt på umuligt at afvise at engagere sig, for hvem tør svare: ’jeg gider ikke være med til at udvikle mit barn’.

 

Den digitale kommunikation er mange steder med til at levere en konstant strøm af informationer og forventninger, og selvom jeg ofte hører pædagoger sige, at dagtilbud ikke har samme intensive kommunikationskultur som i skolen, er de godt på vej til at få det – og det presser forældrene, siger Maria Ørskov Akselvoll.

 

Forældre vil gerne leve op til tidens ideal, men det er vanskeligt for de fleste, og de længes efter balance og mere ’ro på’ i familielivet, mener Maria Ørskov Akselvoll.

Hevet i fra alle sider

I dag taler sociologer om et ’intensivt forældreskab’, der betegner et ideal, hvor forældre – særligt mor – konstant søger at imødekomme sit barns behov og lægge udvikling og læring til rette, så barnets potentiale realiseres, og det klarer sig godt i livet. Det forældreskab er både følelsesmæssigt og tidsmæssigt krævende og forstærkes af forventninger om, at forældre detaljeret følger med i alt, der sker i barnets institutionsliv.


— Selvom du afleverer dit barn i vuggestue og børnehave, skal du på en måde alligevel være der – i hvert fald mentalt. Nogle får information om, hvor meget barnet sover og spiser i løbet af dagen, eller kan følge med i, hvad barnet har lavet og lært via tekst og billeder på Aula. Når du kommer hjem, har du heller ikke længere fri, for nu skal du en hel masse, som gør dit barn klar til næste dag, til at blive institutionsparat og senere skoleparat.

Det er tæt på umuligt at afvise at engagere sig, for hvem tør svare: ’jeg gider ikke være med til at udvikle mit barn’.

 

Maria Ørskov Akselvoll

Det er både kommercielle, politiske og faglige interesser, der hiver i nutidens forældre. Apps høster data ved at overvåge, om børnene bevæger sig nok, og smartphonen viser, hvor de er. Boghylder boomer med viden om kost, sansestimulering og anerkendende kommunikation.

 

Sundhedsplejersker fører skemaer over, om børn falder inden for normalrammen, mens terapeuter og behandlere tilbyder massage, mindfulness og rådgivning om den gode barndom og det gode forældreskab. I dagtilbud og skole er det børnenes trivsel og læring, staten efterlyser, at forældre tager sig af.


— Der hersker i samfundet en idé om, at forældre på den ene eller anden måde er årsagen til alt, der sker i barnets liv; at de afgør det. Det kaldes ’forældredeterminisme’, men er ifølge forskningen en myte. Meget andet påvirker børns livsmuligheder så som biologi og strukturelle betingelser, hvem de leger og går i skole med, og hvem de i øvrigt møder af betydningsfulde voksne på deres vej. Alligevel har vi et dominerende og snævert ideal om, at forældre, der engagerer sig intensivt og næsten grænseløst, er de ’gode forældre’,” siger Maria Ørskov Akselvoll.

Vi skal bygge bro mellem dagtilbud og hjemmet, for at børn oplever sammenhæng, men vi skal passe på den ulighed, det let kan medføre, mener Marie Ørskov Akselvoll.
Vi skal bygge bro mellem dagtilbud og hjemmet, for at børn oplever sammenhæng, men vi skal passe på den ulighed, det let kan medføre, mener Marie Ørskov Akselvoll.

Næsten som lektier

Læringskufferter er et eksempel på noget, der i stigende grad udvisker grænsen mellem dagtilbud og hjem. Forældre får bøger, sanglege, pensel og lærred med hjem og skal fortsætte aktiviteterne, deres børn har lavet i dagpleje, vuggestue og børnehave. En bamse kommer måske også med hjem, så far og mor kan skrive om dens spændende oplevelser. Det ville desuden være rart, hvis de bagte boller til fælles morgenmad, fandt tid til forældrekaffe, fællesspisning, arbejdsdage og mødrehygge for at lære hinanden at kende. Så er der selvfølgelig også legegrupperne og forældremødet – og husk lige at samle toiletruller til halloween-spøgelser i næste uge.

 

— Der hersker i samfundet en idé om, at forældre på den ene eller anden måde er årsagen til alt, der sker i barnets liv; at de afgør det. Det kaldes ’forældredeterminisme’, men er ifølge forskningen en myte.

Maria Ørskov Akselvoll

— Det er næsten som at få lektier for, selvom børnene er små. Læring har fået en central rolle i dagtilbud, og forældre skal være med til at udvikle deres børn og sørge for, at de lærer og trives. Det anerkendelsesværdige familieliv er et, hvor man gør en masse ting, frem for bare at være. Man må nærmest ikke længere spilde tiden, for den kan udnyttes til læringspotentiale. Men hvad nu, hvis man er en god mor eller far ved at lade familien tusse rundt i nattøj og kigge huller i luften? Det er vanskeligt at holde fast i, hvad forældre selv har lyst til at lave i familien, når krav om det ene eller andet kommer med børnene hjem.

 

Digitalisering af kommunikationen mellem forældre og fagpersoner er ifølge Maria Ørskov Akselvoll også en forklaring på, at kravet om involvering stiger.

 

Lige nu vil de fleste dagtilbud nok sige, at samtaler med forældre primært foregår i garderoben og på stuen, men digital kommunikation har det med at vokse, viser erfaringerne fra skoleområdet. Det bliver lynhurtigt naturligt at forvente, at forældre læser daglige beskeder, ugebreve og madplaner på Aula. Og samtidig skaber det en forventning fra forældrenes side om, at der skal være hyppig information. Det kan blive skruen uden ende.

SÅDAN TAGER I PRESSET AF FORÆLDRENE

 

Husk forældreperspektivet når I beder forældre engagere sig. Spørg jer selv, hvordan forventningen påvirker familielivet hos forskellige børn som Mohammed, Belinda og Ingrid. Har de plads? Tid? Penge? Evner? Overskud? Lyst?

 

Lyt efter tøven, ’tjaaa’ og ’måske’ i forældres reaktioner på forventninger om, hvad de skal, og brug det som pejlemærke for, hvad I stiller krav om.

 

Tag selv ansvaret for at planlægge arrangementer og initiativer, så der ikke opstår et hierarki, hvor de mest engagerede og ressourcestærke forældre tager teten og sætter en høj standard.

 

Overvej informationsstrømmen til forældre. Spørg jer selv, om I kommunikerer for ofte og for meget digitalt, og sørg for også at give beskeder mundtligt, så forældre, der ikke sidder dagligt bag skærmen, stadig informeres.

Pres med slagside

Maria Ørskov Akselvoll ved fra sin forskning, at høje krav om forældreinvolvering presser fædre og mødre til skolebørn. I en ny spørgeundersøgelse, hun foretog i foråret 2021 blandt 358 forældre, var konklusionen den samme: Både skole- og dagtilbudsforældre vil gerne leve op til tidens ideal, men det er vanskeligt for de fleste, og de længes efter balance og mere ’ro på’ i familielivet.

 

Det anerkendelsesværdige familieliv er et, hvor man gør en masse ting, frem for bare at være. Man må nærmest ikke længere spilde tiden, for den kan udnyttes til læringspotentiale.

Maria Ørskov Akselvoll

— En del forældre giver udtryk for, at de nærmest føler skyld og skam over ikke at bidrage nok eller ikke har lyst til alt det, de bliver bedt om at gøre eller deltage i. Hvis man fravælger involveringen i dagtilbud og skole, er det svært at blive set som en god forælder i dag. Både i samfundet generelt, men også i institutionen og af den forældregruppe, man indgår i. Det er sjældent noget, vi udtrykker direkte, men det sker måske snarere, når nogen tænker, at det da er underligt, at den og den far eller mor ikke vil det ene eller det andet.

 

Særligt kortuddannede familier med anden etnisk baggrund end dansk og solo-forældre bliver klemt i involveringsidealet.

 

— Det er typisk middelklassens kernefamilie, som kan honorere kravet om at samarbejde og engagere sig i udstrakt grad. Det er ikke alle, der har plads til fire børn fra legegruppen eller har et job, hvor de kan flekse eller tjekke digital kommunikation i arbejdstiden, og hvis en alenemor skal have babysitter for at gå til aftenarrangement, ville hun måske hellere bruge den hjælp til at gøre noget andet selv. Alle forældre vil deres børn det bedste, og det er sårbart, hvis man ikke kan eller har lyst. Man skal være ret stærk for at føle, at man alligevel gør det godt nok.

 

"En del forældre giver udtryk for, at de nærmest føler skyld og skam over ikke at bidrage nok eller ikke har lyst til alt det, de bliver bedt om at gøre eller deltage i."– Maria Ørskov Akselvoll

Maria Ørskov Akselvoll er klar over, at forældresamarbejdet i dagtilbud er vigtigt og nødvendigt for både personale og forældre – men hun opfordrer personalet til at huske, at ’mere’ ikke altid er lig med ’bedre’.

 

— Vi bygger bro mellem dagtilbud og hjemmet for, at børn oplever sammenhæng, og fordi der er en idé om, at det styrker deres læring. Jeg tror ikke, at udviklingen kan stoppes, men vi skal passe på den ulighed, det let kan medføre, så fagpersonalet skal virkelig overveje nøje, hvad de sætter i gang, og om de er ved at stille krav ud fra one-size-fits-all-devisen.

MARIA ØRSKOV AKSELVOLL
OM
MARIA ØRSKOV AKSELVOLL

Det kritiske indspark er leveret af Maria Ørskov Akselvoll, sociolog og ph.d. med speciale i forældreskab og samspillet mellem familie og skole. Hun er medlem af det uafhængige, kritiske forskernetværk NO!SE, der arbejder på det pædagogiske felt og holder foredrag om forældreskab og forældreinvolvering.