Anvend filter

Inkluderende læringsfællesskaber

Stine Clasen og Christina Baluna Hostrup  
kr. 267,00
I denne bog retter forfatterne blikket mod rummets betydning for børns læring og trivsel i skolen. De præsenterer en tilgang, hvor der bevidst tages stilling til de fysis…