AKT ink. Inkluderende AKT-arbejde E-bog

Format: E-Bog
Forfatter(e): Rasmus Alenkær
kr. 196,50
ekskl. moms
kr. 245,62
inkl. moms

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.

I den danske folkeskole er der i øjeblikket stort fokus på fænomenerne ”AKT” (Adfærd, Kontakt og Trivsel) og ”inklusion”. I denne bog forener Rasmus Alenkær de to fænomener til det, han kalder for ”AKT ink.”. Bogen er opdelt i tre dele:

I den første del opstilles en konkret definition af fænomenet ”Inklusion”. Der redegøres for, hvilken historik og teori der ligger bag fænomenet, samt hvilke aktuelle spændinger inklusionsfænomenet
udgør.

I bogens anden del opstilles en konkret definition af fænomenet ”AKT”. Der tages primært udgangspunkt i Rasmus Alenkærs høj-aktuelle forskningsprojekt og PhD-afhandling ”Arbejdet med adfærd, kontakt og trivsel – i den inkluderende skole”, hvori en større dansk kommunes AKT-indsats undersøges tilbundsgående. Således kan denne bog som en af de første
bidrage med empirisk baseret viden på området.

I bogens tredje del forener Rasmus Alenkær bogens to første dele, og han opstiller en definition for inkluderende arbejde med adfærd, kontakt og trivsel , dvs. AKT ink. Her er der overvejende fokus på organisering, samarbejdsstruktur, uddannelse og politik, dvs. fundamentet for en effektiv, målrettet og inkluderende AKT-indsats.

Bogen er først og fremmest skrevet til fagfolk, der beskæftiger sig med AKT. Den henvender sig naturligvis til AKT-medarbejderne selv, men i lige så høj grad til beslutningstagere, skoleledere, eksterne samarbejdspartnere og studerende.

I denne reviderede udgave fungerer Rasmus Alenkærs IC3-model som inklusionsteoretisk afsæt.

Sådan skriver anmelderne:
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

AKT ink. er en velegnet studiebog (…) AKT er et nyt felt og der findes ikke tilstrækkeligt mange forskningsbaserede undersøgelser endnu. Den der findes gengiver Alenkær i bogens kapitel 5 (…) Bogen er, som flere andre fra forlaget DAFOLO i disse år, særdeles anvendelig i et uddannelsesmæssigt øjemed (…) Man bliver ikke verdensmester, fordi man siger man vil være det! Skal skuden rettes op, bidrager denne bog til at vise, hvordan arbejdet med AKT kan grundes gennem klare og begavede uddannelsesmæssige tiltag.

Magasinet Undervisere

Rasmus Alenkærs bog er velskrevet, engagerende i sin stil og med sprogligt godt flow.

Lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

Kompetent og interessant udgivelse om inkluderende AKT-arbejde i folkeskolen. Bogen er både velskrevet og velargumenteret.

Varenr.: 7160-275-3
ISBN: 9788771602753
Udgave måned/år: 08/12

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?