Synlig læring i gymnasiet og

Format: Bog
Sidetal: 112
Forfatter(e): Sophie Holm Strøm
kr. 287,00
ekskl. moms
kr. 358,75
inkl. moms

Denne bog giver en kort teoretisk introduktion til principperne og rationalet bag den newzealandske uddannelsesforsker John Hatties ”synlige læring”. Gennem bogen vil læseren få en indføring i, hvordan synlig læring kan omsættes til umiddelbar anvendelse i gymnasiet og på HF.

Bogen giver konkrete anvisninger til den enkelte lærer i forhold til at blive mere effektiv og målrettet i sin undervisning. Samtidig vil skoleledere få et indblik i de faktorer, der har den største positive indvirkning på elevernes læring, og som kan danne afsæt for prioriteringer og beslutninger i relation til lærernes professionelle læring og kompetenceudvikling.

Efter en kort introduktion til Hatties forskningsresultater kommer bogen ind på, hvordan man som lærer kan arbejde med at formulere synlige læringsmål, og hvad man helt konkret kan gøre, for at læringsmålene bliver synlige for eleverne. Der gives en række konkrete ideer til, hvordan man ”planlægger undervisningen bagfra” ved at starte sin planlægning med slutmålet for eleven, ligesom der gives eksempler på, hvordan det konkrete design af undervisnings- og læringsaktiviteter i et undervisningsforløb kan understøtte elevernes læreproces. Endelig giver bogen gode råd til, hvordan man kan arbejde med at give eleverne formativ feedback undervejs i læreprocessen.

Bogens tilhørende digitale materiale findes på www.dafolo.dk/SynligLæringiGymnasiet. Herfra kan bogens mange skemaer downloades, ligesom der blandt andet findes et videoklip fra en studietur med skolebesøg på tre newzealandske skoler.

Se indholdsfortegnelse og indledning til bogen

Sophie Holm Strøm er rektor ved Faaborg Gymnasium. Hun er uddannet cand.mag. i dansk og kunsthistorie og er i gang med at læse MBA i innovation og forandringsledelse. Hun har i 10 år været lektor ved Sct. Knuds Gymnasium i Odense og har siden arbejdet som afdelingsleder ved HF & VUC Fyn i Svendborg samt som uddannelsesleder ved Nyborg Gymnasium.
Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7450
ISBN: 9788771601282
Udgave måned/år: 05/15
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?