Børnemosaikker i dagtilbud

– Nye veje til udvikling med børneperspektiver
Format: Bog
Sidetal: 163
Forfatter(e): Micki Sonne Kaa Sunesen
kr. 248,00
ekskl. moms
kr. 310,00
inkl. moms

Denne bog handler om, hvordan man kan arbejde med børneperspektiver og udvikle den pædagogiske praksis i dagtilbud med udgangspunkt i Børnemosaikker. Sammen med børnene laver de  professionelle delundersøgelser, der sammensættes til en helhed. Deraf navnet Børnemosaikker.

På baggrund af nyere forskning beskriver forfatteren, hvordan de professionelle kan gribe arbejdet med Børnemosaikker an, så det skaber reel forandring i dagtilbuddet og samtidig bliver en arena for professionel læring og udvikling.

Bogen kommer rundt om alle aspekter af arbejdet med Børnemosaikker:

  • Hvordan interview, observation og analyse gribes an i praksis 
  • Hvordan man som samskabende team systematisk kan udvikle en fælles praksis 
  • Hvordan man med aktionslæring kan fastholde et fælles fokus i arbejdet med Børnemosaikker 
  • Hvordan lederen kan rammesætte og facilitere teamets arbejde 
  • Hvordan ressourcepersoner kan agere og hjælpe 
  • Hvordan børnemosaikker kan udgøre en fælles platform i forældresamarbejdet.

Den indeholder desuden 22 ideer til aktiviteter og forløb i arbejdet med Børnemosaikker. 

Bogen er henvendt til de professionelle i og omkring dagtilbud: det pædagogiske personale, ledere, ressourcepersoner, konsulenter og til studerende på fx pædagoguddannelsen.

Sådan skriver anmelderne:
Morlyn Frenzel Albert, områdeleder DKA-Deutsche Kindergärten Apenrade og deltager i forskningsprojektet bag bogen

”Det er en bog med kapitler, hvor indholdet fint kan stå for sig selv, og bogen bliver på den måde meget brugervenlig. Brugen af centrale nøgleord og refleksionsspørgsmål gør at bogen egner sig som en slags opslagsværk for os praktikere, som arbejder med tilgangen i vores hverdag. Den teoretiske dybde i samspil med bogens praktiske tilgang kan i høj grad bidrage til og styrke alle pædagogiske medarbejderes arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i vores institutioner. Dette kvalificerer arbejdet med vores kerneopgave: relationsarbejdet i dagtilbuddet.”


 

Bo Jørgensen og Vibeke Fold, Ledere PPR Lolland Kommune og deltager i forskningsprojektet bag bogen

”Det har været en bærende pointe gennem hele denne bog, at brugen af børnemosaikker kræver nærvær og øre som er åbne for at høre børnenes fortællinger. Det, børnene fortæller os, kan sætte vigtige praksisudviklende processer i gang i dagtilbud. På baggrund af samarbejdet med Micki Sunesen i forhold til børnemosaikker tilbyder PPR i Lolland Kommune nu at de specialpædagogiske praksisvejledere kan komme ud som ressourcepersonaler i et samskabende arbejde med børnemosaikker i dagtilbud. Dette med henblik på styrkelse af børnenes trivsel og udvikling - samt ikke mindst den tidlige demokratiske dannelse, hvor egen stemme opleves at have en betydning for og i børnefællesskabet.” 

Varenr.: 8146
ISBN: 9788772341705
Udgave måned/år: 05/22
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?