I Børnehøjde nr. 3, maj 2022

Format: Bog
Sidetal: 51
Forfatter(e): Signe Bjerre, Line Felholt, Julie Svensson Magelund, Annette Haugaard
kr. 136,50
ekskl. moms
kr. 170,62
inkl. moms

TEMA: Børn i udsatte positioner

Udsathed er ikke noget, der bor i børnene. Udsathed opstår i mødet med omverdenen.

Det er udgangspunktet for dette nummer af I Børnehøjde, som denne gang sætter fokus på børn i udsatte positioner. I stedet for at forsøge at ændre på det barn, der opfattes som udsat, skal der i stedet justeres på det miljø, som barnet bliver udsat i. Men hvordan griber vi som professionelle i dagtilbud det an i praksis?

Vores magasin I Børnehøjde gør dig klogere på de 0-6-årige. Magasinet handler om alt det, der rører sig på dagtilbudsområdet. Du får dybdegående artikler, interviews, reportager og meget mere. Og du møder både forskere, forfattere og ikke mindst praktikere, der fortæller om deres egne hverdagserfaringer.

INDHOLD

"Udsathed bor ikke i børnene"

Børn er ikke udsatte i sig selv. Heller ikke, fordi de kommer fra en bestemt familie eller et særligt boligområde. Børn bliver først ud- satte i mødet med deres omverden. Dét er pointen i en ny bog, der hjælper pædagoger og ledere til at ændre perspektiv og praksisser.

"Vi skal tro på, at forældrene kan"

I et socialt belastet boligkvarter i Københavns Nordvestkvarter forsøger en gruppe daginstitutionert inddrage forældrene gennem sms’er og små videoer. Vi har besøgt Børnehuset Bytoften.

Ideen om ’os’ og ’dem’ lever stadig

Kultur kan komme til at stå i vejen for, hvordan pædagoger forstår børn med etniskminoritetsbaggrund. Det viser et etnografisk feltarbejde, som antropolog Kathrin Houmøller står bag. Hun mener, at der er brug for et mere nuanceret blik på børnene og deres familier.

Vi spørger pædagogen: Udsathed

Hvordan arbejder I med børn og udsathed hos jer?

NEST-metoden: Sund fornuft sat i system

Børnehuset Malmøgade arbejder efter en særlig pædagogisk tilgang, hvor personalet detaljeplanlægger og reflekterer over egen og andres adfærd. For når rammer og roller er tydelige, er der både fælles fodslag og plads til ikke at gå i takt

Voksnes tanker, ord og handlinger har afgørende betydning for barnets plads i fællesskabet

Tydelige særhensyn kan få børn i udsatte positioner til at føle sig anderledes. I stedet skal man have fokus på børnenes ressourcer og give dem plads i fællesskabet. Det kommer hele børnefællesskabet til gode.

Se andre magasiner i serien I Børnehøjde
TEMA: Leg
TEMA: Forældresamarbejde 

 

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 8133-3
ISBN: 9788772342436
Udgave måned/år: 05/22

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?