Faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner i dagtilbud

– viden og værktøjer
Format: Bog
Sidetal: 177
Forfatter(e): Frank Spring og Heidi Honig Spring
kr. 287,00
ekskl. moms
kr. 358,75
inkl. moms

Faglige fyrtårne, som blev introduceret med den styrkede pædagogiske læreplan, og andre ressourcepersoner er helt centrale figurer i dagtilbud i forhold til at styrke den generelle pædagogiske kvalitet såvel som kvaliteten i de særlige indsatser.

Faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner i dagtilbud må have kompetencer på mange forskelige områder for at kunne bidrage til den nødvendige kvalitetsudvikling. Der er tale om områder, som definerer ressourcepersonen som en 'særlig professionel' med egne funktioner og egne professionsfelter. Samtidig er det afgørende for faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner, at de er i stand til at omsætte intentionerne med deres eksistens og de mange indsatsområder til konkret praksis.

Denne bog handler om netop faglige fyrtårne og andre ressourcepersoners konkrete arbejde på dagtilbudsområdet, og den er en håndsrækning i deres bestræbelser på at hjælpe dagtilbuddene med at indfri læreplanskrav, øget fokus på tidlig indsats og indsatser i forhold til børn med særlige behov og styrkede børne- og læringsfællesskaber mere generelt.

Bogen består af tre dele. Den første tager fat på, hvorfor faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner har en så central rolle i dagtilbuddet, mens anden del behandler, hvad faglige fyrtårne og andre ressourcepersoners arbejde består af, og hvilke kompetencer de bør besidde. Tredje og sidste del indeholder en lang række praksisnære værktøjer, der understøtter, hvordan faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner kan arbejde i praksis.

Sådan skriver anmelderne:
Birgit Thorvig, Pædagogen.dk

Faglige fyrtårne og andre ressourcepersoner er en inspirerende bog, der absolut er værd at læse, uanset om du er dagtilbudsleder eller pædagogisk personale og er interessereret i at anvende ’faglige fyrtårne’ eller ønsker at arbejde som ’fagligt fyrtårn’. Bogen her er et godt redskab til at få et fælles udgangspunkt, et fælles sprog samt at få nogle redskaber til de fælles forventningsafstemninger og aftaler, der skal indgås inden opgavernes start samt inspirerende skemaer til evaluering.”


Læs hele anmeldelsen

Varenr.: 8043
ISBN: 9788771609745
Udgave måned/år: 02/20
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?