Skal de voksne lege med?

Tekst
Danny Schjødt Pedersen
Foto
Jens Wognsen & Mia Keinicke
Hvor meget skal du som voksen styre eller tage del i børnenes leg? I Kirkeby Børnehus bruger de et ”legehjul”, når de skal arbejde med de voksnes rolle i børnenes leg. Mød ressourcepædagog Nina Hougaard, der har fået ideen til legehjulet, og pædagogen Randi Beck Bidstrup og pædagogisk leder Tove Hedegaard Rasmussen, der har prøvet modellen af i praksis.
#1 juni 2021
Tema

I foråret 2020 var Nina Hougaard, som så mange andre, hjemsendt på grund af Corona. Hjemme på sydfynske Thurø gik dagene langsomt. Hun savnede børnene, kollegerne og hverdagen som ressourcepædagog i Svendborg Kommune. Så hun begyndte at bruge tiden på at læse. Det blev både til pædagogikprofessor Dion Sommers nye bog ”Leg – en ny forståelse”, den nye pædagogiske læreplan og et kandidatspeciale af Gitte Bergstedt Bork med titlen ”Legefællesskaber og inkluderende legemiljøer i daginstitutioner”.

 

Det var en cocktail af inspiration, og det satte masser af tanker i gang hos Nina Hougaard, som spurgte sig selv: Hvordan kan vi få det her omsat og ud i institutionernes praksis?

 

— Jeg har altid tegnet og tænkt i billeder, og det at tegne er i sig selv en leg for mig. Derfor var det oplagt at prøve at tegne de positioner i forhold til børns leg, som Gitte Bork beskriver. Det blev til min model ”Legehjulet”, der samtidig er et godt billede på Svendborg Kommunes fælles referenceramme i forhold til leg. Her taler vi om at gå foran, ved siden af eller bagved børnene i deres leg, fortæller Nina Hougaard om sit arbejde med at udvikle ”Legehjulet”.

Hjemme på Thurø tog modellen mere og mere form, og da Nina Hougaard efter nogle måneder vendte tilbage til arbejdet, dukkede muligheden op for at prøve ideen af:

 

— Jeg var i et tre måneders ressourceforløb i Kirkeby Børnehus, og en dag så jeg lidt ved et tilfælde, at de havde børnenes leg på dagsordenen. Jeg spurgte, om de ikke kunne tænke sig at prøve legehjulet af. Det ville de gerne, hvilket jeg var glad for, fordi jeg så fik mulighed for at se, om mine ideer kunne bruges i praksis.

SÅDAN FUNGERER LEGEHJULET
SÅDAN FUNGERER LEGEHJULET

Legehjulet er et overskueligt og praksisnært værktøj, som hjælper jer, når I skal reflektere over jeres roller i børnenes leg. Hjulet, som giver jer et fælles sprog om måden I tænker leg på hos jer, har fire primære positioner, hvor legene er mere eller mindre børne- eller vokseninitierede, og hvor de voksnes position hovedsageligt er inden for eller uden for kontekst.


HVER POSITION ER TILDELT EN FARVE

  • INSTRUKTØR (grøn): Legen er vokseninitieret, og den voksne er udenfor kontekst
  • SPILLENDE TRÆNER (gul): Legen er vokseninitieret, og den voksne er indenfor kontekst
  • MEDSPILLER (blå): Legen er børneinitieret, og den voksne indenfor kontekst
  • TILSKUER (pink): Legen er børneinitieret, og den voksne er udenfor kontekst

Der er nuancer imellem, men de overordnede positioner er et godt grundlag for både selvrefleksion hos den enkeltes pædagogiske arbejde eller for et fælles projekt i personalegruppen med henblik udvikling af legepositioner. Det kan være på personalemøder eller teammøder. Legehjulet er meget visuelt, og det er nemt at tage overvejelserne med sig ud i praksis. Det er også en god metode til at blive mere nysgerrig på egen praksis.

Vælg den passende position

Nina Hougaard kunne hurtigt mærke på de positive tilbagemeldinger, at legehjulet kunne noget:

 

— Der er nogle lege, vi ikke skal blande os i eller tage styring over. Omvendt skal vi heller ikke være bange for at gøre det, når der er brug for det. Her kan ”Legehjulet” hjælpe med at vælge den position, der passer, fortæller Nina Hougaard og fortsætter:

 

— Jeg har et konkret eksempel fra netop Kirkeby Børnehus, hvor jeg tog rollen som instruktør i en leg, der hedder ”Kold kartoffel, varm kartoffel”. Her er det instruktøren, der siger, hvornår kartoflen er kold eller varm. Når kartoflen er kold, skal den flyttes langsomt fra barn til barn. Når den er varm, skal det gå hurtigere. Dagen efter så jeg to piger lege samme leg og hørte den ene sige ”… jeg er Nina”, altså den der bestemte, hvornår kartoflen var varm eller kold. Jeg havde altså dagen før formået at have en klar instruktørposition, og legen gik fra at være vokseninitieret til børneinitieret.

— Andre gange skal børnene bare inspireres, uden at man som voksen tager styringen og agerer instruktør. Den modsatte position, hvor du bliver medspiller i en leg, som børnene har startet, kan godt være lidt grænseoverskridende for mange. Men som voksen kan du sagtens være med, uden at du overtager legen. Det kan være omkring sprog, relationer eller udvidelse af børnenes lege-repertoire. Når man er så heldig at komme med i legen, får man også en unik viden om, hvordan det enkelte barn oplever verden.

FOKUS PÅ LEG I DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

I Kirkeby Børnehus’ pædagogiske læreplan er der et afsnit med særligt fokus på leg:

 

I børns sociale liv med hinanden er legen det allervigtigste, der findes. Legen har værdi i sig selv.

Legen er fuld af stærke oplevelser, glæder og sorger, nederlag og sejre. Legen fødes på puslebordet i samspillet mellem barn og voksen. Vi skaber rammer, så børn får mulighed for at opleve følelsen af at være opslugt og fordybet i leg eller aktivitet – at være i FLOW, hvor der er balance imellem færdigheder og udfordringernes sværhedsgrad. Vi er opmærksomme på hvordan vi positionerer os i forhold til børns leg. Vi er parate til at være deltagende og guidende, når der er behov og med en bevidsthed om, at vi ikke kan åbne børnenes egen legefællesskaber, men kun påvirke via kommunikationsbidrag, som sandsynliggør, at legefællesskabet åbner sig. Skal vi lege med eller ikke lege med?

Visuelt og nemt

I arbejdet med at udvikle ”Legehjulet” var det vigtigt for Nina Hougaard, at modellen blev et redskab, der nemt kunne omsættes i praksis. Både for den enkelte pædagog, for et team og for institutionen som helhed:

 

— For at give en vis systematik til ”Legehjulet” tog jeg farvede post it-sedler med ind i modellen. Det gør det mere visuelt og giver den enkelte institution mulighed for at tilpasse ”Legehjulet” netop deres praksis. Til gengæld har jeg fravalgt en masse dokumentation, fordi post it-sedlerne i sig selv er en form for dokumentation. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke kan lave reel dokumentation på aktiviteten eller spørge mere ind til de enkelte legepositioner i modellen, hvis man vil det.

 

— Du kan bygge ”Legehjulet” ind i forløb, eller bruge det enkelte gange og vende tilbage til det. Bare det at modellen hænger i personalestuen gør, at vi tænker over, hvordan vi positionerer os i legen. Det er også en mulighed, at man – selvfølgelig med en anerkendende og nysgerrig tilgang – observerer hinanden og giver feedback.

 

Lad os prioritere legen

Den sydfynske ressourcepædagog glæder sig over det store fokus, der er på legens betydning:

 

— Jeg synes, det er vigtigt at prioritere legen, fordi der er så meget vigtig pædagogik i den. Derfor kan vi også gøre meget for at hjælpe hinanden. Både i forhold til de legepositioner, jeg har fastholdt i ”Legehjulet”, men også i den praktiske hverdag. For eksempel ved at kigge på, hvad du kan gøre for en kollega, så han eller hun ikke bliver forstyrret midt i en god leg.

Leg er mindst lige så vigtigt som andre opgaver, siger hun og runder af:

 

— Det er ganske overvældende så stor interesse, der har været for mit legehjul, og jeg vil da også gerne have, at så mange som muligt får mulighed for at arbejde med modellen. Jeg håber derfor, at jeg kan komme ud og fortælle om, hvordan man arbejder med den, så også andre kan opleve den udvikling, som mine kolleger i Kirkeby Børnehus har oplevet.

OM LEGEHJULET
OM LEGEHJULET

Legehjulet er udviklet af ressourcepædagog i Svendborg Kommune Nina Hougaard med inspiration fra Gitte Bergstedt Borks afhandling "Legefællesskaber og inkluderende legemiljøer i daginstitutioner. Gitte Bergstedt Bork er uddannet socialpædagog, cand. mag. pæd., og kalder sig selv for lege-entusiast.

 

Legehjulet er meget visuelt, og det er nemt at tage overvejelserne med sig ud i praksis. Det er også en god metode til at blive mere nysgerrig på egen praksis. I Kirkeby Børnehus lægger personalet hver dag post it’s i legehjulets fire farver ned i en bøtte med deres legepositioner fra dagen. Det giver mulighed for refleksion over institutionens og den enkeltes foretrukne positioner.


 

Randi Beck Bidstrup
PÆDAGOGEN
Randi Beck Bidstrup

Pædagog

Kirkeby Børnehus

Jeg er blevet mere aktiv i legene

Hvorfor er det vigtigt at være bevidst om de voksnes positioner i legen?

— Der skal være gode rammer for leg både inde og ude. De rammer skaber vi, så børnene trives og kan udvikle sig gennem leg. Som fagligt funderede voksne er vi på sidelinien, så vi kan guide, når der er behov for det. Vi har brugt ”Legehjulet” på personalemøder, teamsmøder og individuelt, og jeg har selv brugt tilgangen til at blive mere bevidst om min egen positionering. Jeg synes, det er vigtigt, at vi hver især reflekterer over, hvorfor vi positionerer os, som vi gør. Vi er blevet mere bevidste om vores rolle i legen og har hjulets farver til at forstå vores positioner. På den måde er vi blevet mere bevidste om, hvorfor vi gør, som vi gør.

 

Hvordan har I arbejdet med legehjulet?

— Jeg kan godt lide modeller, men de kan ikke stå alene. Modeller skal give mening og være til at forstå, så vi kan arbejde ud fra dem. Sådan er det med legehjulet. Det spændende ved modellen er, at du får øje på, om du er for meget over legen eller omvendt trækker dig.

 

Hvordan har modellen påvirket dine egne legepositioner?

— Jeg har selv en meget observerende position, hvor jeg står på sidelinien og holder øje med relationerne og hvad der sker i legen. Det vil jeg nok altid være, men jeg er blevet mere opmærksom på, at jeg indimellem skal gå ind i legen og lege med i stedet for ofte at være instruktør. Modellen hjælper mig med at blive bevidst om, hvor jeg skal udvikle mig selv og mine positioner i legen. Det føles godt og har åbnet nogle døre for mig. Et godt eksempel er, når der for eksempel er et barn, der gerne vil styre legen og har svært ved at give plads til andre børns bidrag. Så kan jeg beslutte mig for at gå ind i legen, lege med og guide børnene, så de får hjælp til at udvikle legen sammen.

 

Hvad har legehjulet betydet for jeres fælles arbejde med leg?

— Da legehjulet blev introduceret var vi i forvejen et børnehus, der arbejdede med forskellige neuroaffektive og sansemotoriske tilgange. Det arbejde har modellen været med til at forstærke. Jeg oplevede legehjulet som en ekstra mulighed for at støtte og udvikle vores evalueringskultur. Samtidig betyder vores aktive arbejde med hjulet at vi har en fælles referenceramme og et fælles sprog, når vi taler om leg og udviklingen af de voksnes positioner i legen.

 


 

Tove Hedegaard Rasmussen
LEDEREN
Tove Hedegaard Rasmussen

Pædagogisk leder

Kirkeby Børnehus

Vi har fået et fælles sprog

Hvilken betydning har legen hos jer?

— Legen er grundstenen til børns udvikling, læring, relationer, trivsel og dannelse. Den har det hele i sig og har så mange udtryk. Det kan være legen, som børnene selv udvikler, mens den voksne hjælper og støtter. Eller det kan være legen, som den voksne sætter i gang. For det er altid en balance mellem igangsatte aktiviteter og børns egen leg. Ved at arbejde med legehjulet har vi fået endnu mere opmærksomhed på pædagogens rolle i forhold til børnenes leg, uanset om det er fra en position på sidelinien eller i en mere aktiv position, hvor vi går ind i legen med hjælp og nye ideer.

 

Hvordan arbejder I med jeres roller i børnenes leg?

— Vi arbejdede i forvejen med læringsledelse, herunder en analyserende og systematisk observerende tilgang til vores roller i børnenes leg. Intentionen har ikke været, at alle absolut skulle mestre alle positioner i legen. Det har mere handlet om at spille hinanden gode. Vi har fået kvalificere vores leg yderligere, og modellen har givet os et fælles sprog omkring det. Vi er blevet stærkere i argumentationen for, hvorfor vi gør, som vi gør. Det handler ikke om, hvad der er rigtigt eller forkert, men om at være bevidste. Modellen er en enkel og brugbar metode til at få et evaluerende blik på vores tilgang til leg, og vi har fået inspiration til at bevæge os mellem det teoretiske og det praksisnære.

 

Hvad er vigtigt, når I arbejder med modeller som legehjulet?

— Jeg skal kunne se mening med de modeller og pædagogiske værktøjer, vi afprøver, og det skal være enkelt og praksisnært. Vi bruger modeller til det, der giver mening for os. Jeg vidste ikke, hvor hele processen med hjulet ville ende henne, men det var vigtigt for mig, at det var en model, vi kunne bruge i praksis både som et evalueringsværktøj til at se tilbage på vores legepraksis, og som et værktøj til at se fremad og styrke legen fremadrettet.

 

Hvordan har I arbejdet med modellen i praksis?

— På en pædagogisk dag satte jeg alle de farvede sedler op på en tavle. Det gav et rigtig godt overblik, og jeg glædede mig over, at der faktisk var en ret ligelig fordeling af de fire farver. Det vigtigste er at vi er blevet mere bevidste om vores individuelle positioneringer. Vi har både fået skærpet vores selvrefleksion og udviklet hinandens kompetencer. Vi har fået styrket vores team som et professionelt læringsfællesskab, og så kan vi iøvrigt se mange flere muligheder i legehjulet, som vi ikke har afprøvet endnu.


 

Relaterede artikler
Få gang i legen
Få gang i legen.
Lege med lyd og latter
Her får I en håndfuld lege, hvor det er tilladt at sætte lyd på sin begejstring, og hvor der er rigelig plads til, at alle unger kan sprælle med bå...
En tur på legepladsen
En tur på legepladsen
Vi har mødt tre pædagoger til en snak om leg. Hvilke lege var deres yndlingslege som barn, hvordan leger de i dag, og hvordan hjælper de børnenes l...
Den spontane leg er under pres
Den spontane leg er under pres
Børns egne, uforudsigelige lege er under pres, for leg betragtes i dag af mange voksne som et middel til læring. Lektor Hanne Hede Jørgensen efterl...