Homo Futura

– 7 kompetencer til en bedre fremtid
Format: Bog
Sidetal: 217
Forfatter(e): Camilla Mehlsen
kr. 244,00
ekskl. moms
kr. 305,00
inkl. moms

I denne bog giver Camilla Mehlsen et tankevækkende bud på, hvordan børn og unge bedst muligt bliver klar til en digital tidsalder med kunstig intelligens og informationseksplosion, hvor tendenser som hackschooling, fake news, filterbobler, just-in-time-læring og platformsøkonomi dominerer. Hun præsenterer 7 afgørende kompetencer for fremtidens menneske:

1. Koncentration
2. Kommunikation
3. Kollaboration
4. Kritisk tænkning
5. Kreativitet
6. Kuriositet
7. Karakterdannelse

Et centralt spørgsmål er: Hvilken verden vil vi skabe sammen, og hvilke kompetencer har vi brug for i vores stræben efter at løse tidens største udfordringer, få meningsfulde liv og lære nyt?

Bogen giver dig brugbar indsigt i fremtidens kompetencer, uddannelsestendenser og den nye digitale verden, så du bliver klædt på til at hjælpe den digitale generation med kompetencer for livet. De 7 K’er giver dig en strategisk retning for, hvordan du kan handle, hvis du vil være med til at påvirke udviklingen – for dig selv, for unge generationer og for kloden.

Sådan skriver anmelderne:
Søren Lindgreen, Lektionen.dk

”Der er i bogen masser af gode fortællinger om, hvordan de nye trends allerede er ved at manifestere sig; AI, hackschooling og behovet for VUCA-skills. Der er cases og ekspertinterviews, der underbygger vigtigheden af de syv kompetencer. Det er gode refleksionsøvelser, og hver gennemgang af en specifik kompetence i bogens anden halvdel bliver afsluttet med gode råd til, hvordan man selv kan blive bedre til netop det – fx noget så basalt som at skulle træne kunsten i at kunne lytte.


Bogen er først og fremmest optimistisk med en gennemgående tro på, at verden stadig vil blive bedre – hvis vi altså sammen arbejder for, at det skal ske. Det kan jeg enormt godt lide.”

Folkeskolen

"Mehlsen tvinger ikke et rigtigt eller forkert svar ned over læseren, men danner på fin vis en ramme for at reflektere over og træffe fremtidens valg på et veloplyst grundlag. Hvordan kompetenceområderne så skal komme i spil, er op til politikere, meningsdannere, uddannelsesfolk, lærere og forældre. Læs bogen, og bliv klogere på, hvilke krav det nuværende og fremtidige uddannelsesområde vil blive stillet over for".

Mads Bo-Kristensen, chefkonsulent, Uddannelse & Læring i Vejle Kommune

"En relevant og velskrevet bog. Uddannelsesverdenen må have fokus på de syv kompetencer. Det har den allerede, men kompetencer og egenskaber bør indgå i vores fælles undersøgelse af, hvordan vi danner og uddanner børn og unge, så de kan leve meningsfulde og gode liv i en digitaliseret fremtid".

Dansk bibliotekscenter

"Det er en yderst relevant og aktuel udgivelse, skrevet i et lettilgængeligt sprog, krydret med masser af eksempler fra virkeligheden. En af de udgivelser, som bliver siddende i kroppen efter endt læsning.

Stine Bosse, bestyrelsesmedlem og formand for TechDK Kommissionen

"Et stærkt bud for undervisere, de, der skal beslutte, og alle os, der gerne vil være med til at præge og påvirke gennem den levende debat i et demokratisk samfund".

Mikkel Flyverbom, professor mso og medlem af Dataetisk Råd

"I Homo futura viser Camilla Mehlsen, at fremtidens digitale kompetencer ikke er teknologiske, men menneskelige. (?) Læs den før din robot!".

Linda Petersen, gymnasielektor

"Homo futura er et must-read for alle, der er engageret i undervisning".

Olav Hesseldahl, stifter af Ungdomsbureauet

"Kæft en spændende bog! Den danske ungdom er en mangefacetteret størrelse, og det kræver mod at forsøge at botanisere og beskrive, hvad ungdommen er, og hvad der ruster unge til fremtiden. (?) Camilla har skrevet en bog, der gør klogere". 

Jeppe Bundsgaard, professor mso

"Camilla Mehlsen skriver konkret og indsigtsfuldt om nogle af tidens allervigtigste problemstillinger. Hverken naivt optimistisk eller dystopisk kritisk, men sådan at man som læser bliver klogere og får en voldsom trang til at gøre noget ved det". 

Varenr.: 8065
ISBN: 9788771609837
Udgave måned/år: 05/20
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?