Anvend filter

Det ved vi om - skolen

- 25%
Det ved vi om
Terje Overland  
kr. 158,62
Det er efterhånden forskningsmæssigt veldokumenteret, at alle elever har brug for lærere, som er anerkendende, motiverende og skaber en positiv relation til dem. Dette g…
- 25%
Det ved vi om - elever i læringsvanskeligheder E-bog
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
- 25%
DVVO inkluderende strategier E-bog
kr. 135,00
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
- 25%
Det ved vi om
Morten Ejrnæs  
kr. 158,62
Ulighed, fattigdom og sociale problemer har stor betydning for børn i udsatte positioner, og selv om problemerne knytter sig til livet uden for skolen, rækker konsekvens…
- 25%
Det ved vi om
Terje Ogden  
kr. 158,62
Der bruges rigtig mange ressourcer på udviklings- og forskningsprojekter i skolen, som har potentiale til at forbedre skolens praksis for elever og de professionelle. Of…
- 25%
Det ved vi om
David Mitchell  
kr. 158,62
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger…
- 25%
Det ved vi om
Laila Colding Lagermann  
kr. 158,62
En forholdsvis stor andel af elever med ikke-vestlig baggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til både læring og trivsel. En udbredt tilgang til denne sto…
- 25%
DVVO - børn, unge og etnicitet i skolen E-bog
kr. 135,00
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
- 25%
Det ved vi om
Emilia Andersson-Bakken  
kr. 158,62
Vi stiller spørgsmål hver dag. Ofte gør vi det, fordi der er noget, vi faktisk er i tvivl om - for eksempel hvad klokken er. I skolen stilles der også mange spørgsmål, me…
- 25%
Det ved vi om diagnoser
Terje Overland  
kr. 158,62
Denne bog handler om forholdet mellem psykiatriske diagnoser og læring i dagtilbud og skole. Der er forskellige opfattelser af, hvad læring er, og hvordan læring foregår,…
- 25%
DVVO - spørgsmål og interaktion i klasserummet E-bog
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
- 25%
DVVO diagnoser og læring E-bog
kr. 135,00
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
- 25%
Det ved vi om
Jørgen Bærenholdt og Vibeke Christensen  
kr. 158,62
Feedback er ikke en pædagogisk trend, der går over igen. Vi har med et fundamentalt didaktisk og klasseledelsesmæssigt begreb at gøre, og viden om den nyere forskning kan…
- 25%
Det ved vi om - Feedback E-bog
Jørgen Bærenholdt og Vibeke Christensen  
kr. 135,00
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
- 25%
Det ved vi om
Lars Qvortrup Red. Ole Hansen og Thomas Nordahl  
kr. 158,62
Professionelle læringsfællesskaber (PLF) betegner en måde at arbejde sammen på for alle professionelle i skolevæsnet, dvs. både lærere, pædagoger, ledere og forvaltning.…
- 25%
DVVO - Professionelle læringsfællesskaber E-bog
Lars Qvortrup Red. Ole Hansen og Thomas Nordahl  
kr. 135,00
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
- 25%
Det ved vi om
Terje Manger  
kr. 158,62
Motivation har afgørende betydning for elevers læring, og en af lærernes vigtigste opgaver er dermed at motivere deres elever. Det er samtidig en af de mere vanskelige o…
- 25%
DVVO - motivation, tro på sig selv og ros E-bog
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
- 25%
Det ved vi om
Lars Qvortrup  
kr. 158,62
Evidens – data om elever og medarbejdere og forskningsbaseret viden om, hvad der virker – er grundlaget for, at man som leder, lærer og pædagog træffer intelligente og i…
- 25%
DVVO - forskningsinformeret læringsledelse E-bog
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
- 25%
Det ved vi om
Thomas Nordahl  
kr. 158,62
Alle skoler har i dag adgang til data om, hvordan eleverne har det i skolen, og hvilket læringsudbytte de har, både fra nationalt og lokalt niveau og ud fra egne test og…
- 25%
Det ved vi om - datainformeret forbedringsarbejde i skolen E
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliv…
- 25%
Det ved vi om
Peder Haug  
kr. 158,62
I denne bog præsenteres et af de mest betydningsfulde begreber og praksisfelter i dagens skole, nemlig inklusion. Hvordan kan børn med forskellige baggrunde, køn og forud…
- 25%
Det ved vi om - inklusion E-bog
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…