Anvend filter

Det ved vi om - skolen

Terje Overland  
kr. 205,00
Det er efterhånden forskningsmæssigt veldokumenteret, at alle elever har brug for lærere, som er anerkendende, motiverende og skaber en positiv relation til dem. Dette g…
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
kr. 174,50
Denne bog er en E-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Morten Ejrnæs  
kr. 205,00
Ulighed, fattigdom og sociale problemer har stor betydning for børn i udsatte positioner, og selv om problemerne knytter sig til livet uden for skolen, rækker konsekvens…
Terje Ogden  
kr. 205,00
Der bruges rigtig mange ressourcer på udviklings- og forskningsprojekter i skolen, som har potentiale til at forbedre skolens praksis for elever og de professionelle. Of…
David Mitchell  
kr. 205,00
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger…
Laila Colding Lagermann  
kr. 205,00
En forholdsvis stor andel af elever med ikke-vestlig baggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til både læring og trivsel. En udbredt tilgang til denne sto…
kr. 174,50
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Emilia Andersson-Bakken  
kr. 205,00
Vi stiller spørgsmål hver dag. Ofte gør vi det, fordi der er noget, vi faktisk er i tvivl om - for eksempel hvad klokken er. I skolen stilles der også mange spørgsmål, me…
Terje Overland  
kr. 205,00
Denne bog handler om forholdet mellem psykiatriske diagnoser og læring i dagtilbud og skole. Der er forskellige opfattelser af, hvad læring er, og hvordan læring foregår,…
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
kr. 174,50
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Jørgen Bærenholdt og Vibeke Christensen  
kr. 205,00
Feedback er ikke en pædagogisk trend, der går over igen. Vi har med et fundamentalt didaktisk og klasseledelsesmæssigt begreb at gøre, og viden om den nyere forskning kan…
Jørgen Bærenholdt og Vibeke Christensen  
kr. 174,50
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Lars Qvortrup Red. Ole Hansen og Thomas Nordahl  
kr. 205,00
Professionelle læringsfællesskaber (PLF) betegner en måde at arbejde sammen på for alle professionelle i skolevæsnet, dvs. både lærere, pædagoger, ledere og forvaltning.…
Lars Qvortrup Red. Ole Hansen og Thomas Nordahl  
kr. 174,50
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Terje Manger  
kr. 205,00
Motivation har afgørende betydning for elevers læring, og en af lærernes vigtigste opgaver er dermed at motivere deres elever. Det er samtidig en af de mere vanskelige o…
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Lars Qvortrup  
kr. 205,00
Evidens – data om elever og medarbejdere og forskningsbaseret viden om, hvad der virker – er grundlaget for, at man som leder, lærer og pædagog træffer intelligente og i…
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…
Thomas Nordahl  
kr. 205,00
Alle skoler har i dag adgang til data om, hvordan eleverne har det i skolen, og hvilket læringsudbytte de har, både fra nationalt og lokalt niveau og ud fra egne test og…
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliv…
Peder Haug  
kr. 205,00
I denne bog præsenteres et af de mest betydningsfulde begreber og praksisfelter i dagens skole, nemlig inklusion. Hvordan kan børn med forskellige baggrunde, køn og forud…
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver lå…