Nye veje mod professionelle læringsfællesskaber

Format: Bog
Sidetal: 154
Forfatter(e): Lisbeth Alnor, Mads Brandsen (red.), Steffen Kaspersen, Elena Noma Kirkegaard, Kirsten Osbæck Mogensen, Hanne Møller, Line Dahl Olesen og Niels Tange
kr. 273,00
ekskl. moms
kr. 341,25
inkl. moms

Professionelle læringsfællesskaber (PLF) præsenteres her for første gang i et dansk skoleperspektiv, og netop formidling af lokale erfaringer kan medvirke til at inspirere til ny skolepraksis i Danmark. Bogen er blevet til i tæt samspil med praktikere i skolen, og udgangspunktet er deres udfordringer på forskellige niveauer med at udvikle sig som professionelle læringsfællesskaber.

Forfatterne til bogen har udviklet en række redskaber og metoder til teamet i deres fælles lærings- og professionaliseringsproces frem mod at kunne arbejde som et professionelt læringsfællesskab. Nærværende bog er derfor også nærmere en praksisbog end en teoribog.

Bogens struktur er inspireret af Thomas Albrechtsens fem søjler i et professionelt læringsfællesskab: fælles værdier og visioner, deprivatisering af praksis, samarbejde, reflekterende dialoger og fokus på elevernes læring. Alle kapitlerne bygger videre på et introduktionskapitel, der beskriver fundamentet for at arbejde som et professionelt læringsfællesskab, og et ledelseskapitel redegør for ledelsens vigtige rolle i at understøtte udviklingen af skolens kultur.

Bogens hovedsigte er at vise praktiske veje ind i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber, hvor lærere og pædagoger får tid og rum til fælles professionel refleksion, nysgerrighed, afprøvninger og didaktisk metodeudvikling. Den understøtter, at lærere, pædagoger og ledere opnår ejerskab til udvikling af praksis til gavn for alle børns læring og trivsel. Den skaber en ramme om praksisforståelse og -udvikling, der med tiden gerne skulle række ud over fastlagte mødetidspunkter og blive bærende for hele skolens kultur og miljø og for det mindset og den tilgang til praksis, som lærere, pædagoger og ledere har, når de går ind ad døren til skolen, og klokken ringer til første time.

Bogen indeholder bidrag af Lisbeth Alnor, Mads Brandsen (red.), Steffen Kaspersen, Elena Noma Kirkegaard, Kirsten Osbæck Mogensen, Hanne Møller, Line Dahl Olesen og Niels Tange. Alle er tilknyttet VIA University College og har arbejdet med udvikling af professionelle læringsfællesskaber på danske skoler.

Sådan skriver anmelderne:
Micki Sonne Kaa Sunesen, Ph.d

'Alt i alt en fin bog, som giver gode og praksisnære bud på, hvordan noget ellers svært håndterbart kan gøres nemmere og måske også bedre. Brandsen har leveret et flot redaktionelt arbejde, hvilket resulterer i en god og opbyggelig antologi. (...) Antologien bør stå på bogreolen hos alle de skoler, som arbejder med professionelle læringsfællesskaber, hvilket vel efterhånden ikke er så få.' 

Folkeskolen

'Begrebet professionelle læringsfællesskaber peger mod bedre og mere struktureret samarbejde. Teamsamarbejde er nødvendigt og frugtbart, men det må ikke blive en snærende spændetrøje. (...) Jeg [kan] trods mine mange forbehold anbefale, at lærerne arbejder med bogen i fællesskab og tager de mange gennemarbejdede forslag til ændring af samarbejdet i skolen op til overvejelse. (...) Bogen [kan] ved kritisk læsning bruges som inspiration til en udvikling af samarbejde på en skole - et samarbejde, der passer til den lokale skolekultur - og den omsætter det teoretiske grundlag til en skolepraksis i Danmark. 

Varenr.: 7785
ISBN: 9788771606386
Udgave måned/år: 12/18

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?