Hvad der virker i inkluderende

Format: Bog
Sidetal: 450
Forfatter(e): David Mitchell Forord af Camilla Brørup Dyssegaard og Niels Egelund
kr. 545,50
ekskl. moms
kr. 681,88
inkl. moms

Omfattende hjemmeside med links, videoer og interaktive quizzer.
Materialet består af en bog og en tilhørende materialer. De supplerende materialer giver muligheder for selvevaluering, flere casestudier, links til videre læsning, tidsskriftartikler og videoer samt en interaktiv quiz.

For at klare de udfordringer inkluderende undervisning giver, må man som lærer finde effektive måder at forbedre sin undervisning i klassen på. I Hvad der virker i inkluderende undervisning fremlægger David Mitchell 27 evidensbaserede undervisningsstrategier, man kan tage i brug i sin klasse med det samme. Strategierne kan læses uafhængigt af hinanden, og bogen kan således anvendes som opslagsværk, hvori der også gives konkrete vejledninger om implementering af strategierne samt råd om risici. Bogen er en unik og uvurderlig hjælp til lærere, som måske ikke har tid eller lyst til at give sig i kast med teoritung forskning, men som ønsker at få adgang til den bedste nye praksis.

Blandt de tusindvis af relevante forskningspublikationer, som er tilgængelige, har
Mitchell kun medtaget undersøgelser med reelle muligheder for at forbedre læreres og skolers praksis, idet målet er at fremme læring af høj kvalitet og gode resultater – for alle elever.

Hvad der virker i inkluderende undervisning er vigtig læsning for enhver, der har faglig eller akademisk interesse i evidensbaserede undervisningsstrategier for elever med særlige behov – uanset om man er lærerstuderende på første år, færdiguddannet lærer, underviser på læreruddannelsen, skolepsykolog, pædagog, konsulent eller forsker inden for feltet.

Bogen er en oversættelse af David Mitchells seneste udgivelse What Really Works in Special and Inclusive Education, Second edition (2014). Den danske udgave er med forord af Niels Egelund og Camilla Dyssegaard.

David Mitchell er adjungeret professor ved læreruddannelsen på University of Canterbury, Christchurch, New Zealand og konsulent i inkluderende undervisning. Mitchell har udført omfattende forskning inden for specialundervisning og inklusion og har været medleder af et professionelt udviklingsprogram om inkluderende undervisning. Ud over denne bog har han blandt andet skrevet bogen Special
education needs and inclusive education (2004).

Sådan skriver anmelderne:
Lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

Denne bog er en fantastisk hjælp til processen med at løse inklusionsproblematikkerne og er yders relevant for folkeskolens lærere samt lærerstuderende. Det er en af de udgivelser, som bør stå på lærerbibliotekets hylde. (…) Bogen giver gode værktøjer til arbejdet med inklusion, som er lette at gå til og overføre til egne praksis.

Anne-Marie Meller, skolebibliotekar og lærer på Højmark Skole, Ringkøbing-Skjern

En meget kompakt og lærerig bog, som varmt kan anbefales og kan bruges af lærerstuderende, lærere og andre, der gerne vil sætte sig ind i, hvad der virker i den inkluderende undervisning. 

Birgitte Franck, Audiologopædisk Forening

Jeg ser bogen som et letlæst opslagsværk, der peger på forskellige strategier, og hvordan de virker i inkluderende undervisning, samtidig med at der også påpeges risici ved de enkelte strategier. (...) Det er lykkedes Mitchell at koge mængder af evidensbaserede forskningsresultater ned til hverdagssprog og med forslag til "hands on" og jordnær praksis. Ingen undskyldning for ikke at tænke sig om i sin undervisning, bruge evidensbaserede teorier og have fokus på, hvad inkluderede elever har brug for.

Kai Pedersen, AKTbladet

AKTbladet giver bogen topkarakteren 12 og skriver: " ... det er den grundigste bog på området. (...) Det er en oplagt bog til teamets studiekreds til vinter. En absolut positiv ting, er det omfattende stikords– og navneregister.

Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

... struktureret bog, som giver en grundig indføring i, hvad der karakteriserer god undervisning. Bogen vil være særdeles relevant læsning for både studerende, lærere, konsulenter og forskere inden for feltet og i høj grad også for PPR psykologer, som har opgaver på skoleområdet.

Danske Kommuner

Det er muligt at inkludere elever med særlige behov i den almindelige undervisning, og at det kan have en positiv effekt på alle elevers faglige og sociale udvikling. Dette forudsætter dog, at lærere har efteruddannelse i særlige indsatser over for elever med særlige behov, adgangs til ressourcepersoner, som kan yde supervision og støtte direkte i undervisningen, og kendskab til evidensbaserede undervisningsmetoder og interventionstiltag mårettet elevernes særlige behov. Her er bogen Hvad der virker i inkluderende undervisning er meget stor hjælp. Den er i høj grad evidensbaseret. [...] Bogen bør være på litteraturlisten for alle lærer- og pædagogstuderende.

Varenr.: 7385
ISBN: 9788772819839
Udgave måned/år: 07/14

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?