Gør dine elever bedre til at lære

Lær at lære – med refleksion og respons er et nyt materiale, der styrker elevernes bevidsthed om, hvordan de lærer, mens de lærer. Det findes til dansk og matematik i 4.-6. klasse.

 

Eleverne arbejder selvstændigt eller i makkerpar, hvor de diskuterer og reflekterer over hinandens svar på faglige opgaver. Samtidig lærer de at give og modtage konstruktiv respons undervejs i arbejdsprocessen.

 

Eleverne oplever på den måde, at der er flere veje til et svar, at nogle strategier er smartere end andre, og de får vigtig indsigt i deres egne læringsstrategier. De lærer med andre ord at lære!

 


 

Få unik indsigt i dine elevers faglige udvikling

Lær at lære er til dig, der gerne vil tættere på den enkelte elevs faglige udvikling og hjælpe eleven sikkert videre. Som lærer får du indblik i dine elevers grundlæggende forståelse og mestring af centrale læringsstrategier og dermed et redskab til bedre at kunne guide eleverne i deres faglige udvikling.

 

I Lær at lære arbejder du med formativ vurdering, det vil sige evaluering og feedback i et fremadrettet perspektiv. Eleverne får respons på deres arbejde undervejs i processen, så de bliver skarpe på, hvad de skal gøre fremadrettet.

 


 

 


 

 

Sådan arbejder eleverne med refleksion og respons

  • I opgaverne skal eleverne tage stilling til fiktive elevers besvarelser af en faglig opgave. De ser, hvordan andre har tænkt og svaret på opgaven og skal reflektere og vurdere elevernes strategier.
  • Eleverne løser derpå lignende opgaver individuelt eller sammen med en makker. Ved nogle opgaver er makkeren en sparringspartner, og makkerparret finder sammen et hensigtsmæssigt svar på en given opgave.
  • Ved andre opgaver er makkeren en responspartner, som er med til at vurdere og kvalificere elevens opgaveløsning, hvorpå eleven går tilbage og evt. forbedrer sin besvarelse.

 

Eleverne lærer på den måde, at en opgave ikke nødvendigvis er løst, når den er besvaret. De lærer værdien af at lytte til andres argumenter, og de lærer at tage stilling til både andres og egne besvarelser.

 

De bliver bevidste om, at nogle strategier i en given situation kan være smartere end andre. Men de lærer også, at de ikke bare skal ændre alt, hvad andre foreslår ændret. Det kan være, at de vurderer, at deres eget svar faktisk var det bedste.

 


 

Se hæfterne til dansk