Anvend filter

Ledelse i dagtilbud

Det er vigtigt at skabe en forståelse af faglighed og faglig ledelse, der kan forene fagprofessionelle, ledere, administratorer og politikere i at skabe mere rum til fagl…
I denne bog præsenteres professionelle læringsfællesskaber som en del grundlaget for at skabe dagtilbud af høj kvalitet ved at få ny viden til at blive til handlinger i p…
Søs Rask Andreasen, Nanna Paarup, Kim Martin Nielsen, Michael Dassa, Andy Hargreaves, Michael O'connor, Henrik Dresbøll, Peter Andersen og Andreas Rasch-Christensen  
kr. 125,00
Dette er et e-tidsskrift. Når du køber e-tidsskriftet, bliver e-tidsskriftet leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-tidsskriftet er DRM-beskyttet, og det b…
Malene Ringvad, Caroline Howard Grøn, Anne Mette Møller, Anne Grosen, Caspar Theut, Thomas Johansen, Søren Kjær Jensen, Micki Sonne Kaa Sunesen, Henrik Dresbøll, Grethe Andersen og Lasse Reichstein  
kr. 125,00
Dette er et e-tidsskriftNår du køber e-tidsskriftet, bliver e-tidsskriftet leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-tidsskriftet er DRM-beskyttet, og det bli…
Søren Voxted og Loa Gottlieb  
kr. 295,00
Der er i disse år øget fokus på at højne kvaliteten i de danske dagtilbud. Dette fokus skyldes ikke mindst den styrkede pædagogiske læreplan og de ændringer i dagtilbuds…
Erik Sassersen Møller  
kr. 360,00
Møder danner rammen for en væsentlig del af det pædagogiske personales arbejde med at udvikle den pædagogiske kerneopgave og praksis. På møderne må personalet forholde si…
Der findes utallige bøger om ledelse for offentlige ledere med bud på, hvordan man bedriver god ledelse i en tid med øgede krav til på den ene side målbare resultater og…
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bli…
Ane Qvortrup, Lotte Tangaa Tjalve og Majbritt Skriver Laustsen  
kr. 233,75
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger…
Marianne Grønbæk, Henrik Pors og Jonas Grønbæk Pors  
kr. 275,00
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger…
Camilla Ottsen og Ditte Bergholdt Rasmussen (red.), James J. Heckman, Anne Kjær Olsen, Line Arnmark, Signe Bohm og Andreas Hougaard, Mette Skovgaard Væver, Agi Csonka, Arne Eggert og Lisbeth Due Pedersen og Stina Vrang Elias  
kr. 399,00
Over flere år har der været et vedvarende fokus på den betydning, den tidlige indsats har for børn og unges muligheder på både kort og lang sigt. Dette fokus skyldes ikke…
Vi kan ikke klare os uden hinanden. Både privat og i arbejdslivet er vi afhængige af andres feedback, støtte og vejledning for at kunne udvikle os. En faglig vej til at…
Karsten Mellon (red.), Poul Poder, Steen Visholm, Lars Robl, Søren Voxted, Dorthe Pedersen, Klaus Majgaard, Viviane Robinson, Stephen Brookfield, Leon Lerborg, Christian Tang Lystbæk, Karsten Mellon, Steen Nepper Larsen, Claus Elmholdt og Kasper Elmholdt, Lene Tanggaard og Douglas Walton  
kr. 395,00
Hvad vil det sige at være en modig leder? Hvem kan siges at handle modigt i forvaltningen af sine ledelsesopgaver? Hvem har mod i organisationen, og handler det om evnen…
Marianne Grønbæk, Henrik Pors og Jonas Grønbæk Pors  
kr. 320,00
VækstModellen tilbyder en struktur for samtaler, der sikrer et fokus på det, der virker og går godt, som er fundamentet for succesfulde forandringer. Alles holdninger og…
Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis - Synlig Læring og kvalitetsudvikling i dagtilbud handler om at udvikle og synliggøre kvalitet i det pædagogiske arbejde på…
Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliv…
Lars Qvortrup Red. Ole Hansen og Thomas Nordahl  
kr. 229,00
Professionelle læringsfællesskaber betegner en måde at arbejde sammen på for alle professionelle i skolevæsnet, dvs. både lærere, pædagoger, ledere og forvaltning. Denne…
Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas Moser og May Britt Drugli  
kr. 229,00
Kvalitet i dagtilbud har afgørende betydning for børns udvikling og læring både på kort og på lang sigt. I denne bog opsummeres den eksisterende viden om de elementer, s…
Laila Gardezi Aggergaard, Lisbeth Bruus-Jensen, Jørgen Christiansen (red.), Lene Eriknauer, Helle Fisker, Steen Gaardsted, Janne Østergaard Hagelquist, Bente Kermenoglou Hansen, Claus Hegstrup, Signe Holm-Larsen, Lenette Jegsen, Jeanette Anja Jørgensen, Henriette Lieblein Misser, Brian Degn Mårtensson (red.), Kim Nielsen, Jens Nilsson, Lone Pedersen og Lars Rasborg  
kr. 445,00
Uanset diagnosticering, særlige behov eller boform er individet i et etisk perspektiv det samme. Pædagogikkens grundlæggende problemstillinger optræder med andre ord også…
Baggrunden for denne "pædagogiske hverdagsbog" er forfatterens teoretiske viden kombineret med hendes store erfaring fra utallige team og lederuddannelser. Med stor indle…
- 50%
Marianne Nykjær Madsen, Mette Østergaard  
kr. 74,50
Personaleledelse og medarbejderudvikling er en helt central funktion i nutidens foranderlige pædagogiske organisationer. Bogen er skrevet til ledere, som ønsker at reflek…
Andreas Rasch-Christensen, Lasse Reichstein, Klaus Majgaard og Sophie Hill  
kr. 999,00
Ledelse i Morgen - tidsskrift for pædagogisk ledelse bidrager med viden og metoder til brug for den pædagogiske ledelses daglige drift og udviklingsarbejde. Det gør vi ge…
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger…