Faglig ledelse i dagtilbud

Format: Bog
Sidetal: 132
Forfatter(e): Søren Voxted og Loa Gottlieb
- 30%
kr. 273,00
kr. 191,10
ekskl. moms
kr. 341,25
kr. 238,87
inkl. moms

Der er i disse år øget fokus på at højne kvaliteten i de danske dagtilbud. Dette fokus skyldes ikke mindst den styrkede pædagogiske læreplan og de ændringer i dagtilbudsloven, som blev vedtaget i 2018. Hvis vi vil have pædagogisk praksis af højere kvalitet, kræver det faglig ledelse og en vedvarende indsats for at omsætte og oversætte de politiske beslutninger til nye handlinger i den pædagogiske praksis.

Bogen her argumenterer for en ny variant af faglig ledelse, som kan samles i følgende definition:

Faglig ledelse er ledelse af den faglighed og de faglige løsninger, der indfrier de politiske og strategiske mål. På baggrund af denne definition udfolder bogen en lederrolle, der netop kan bidrage til at imødegå de udfordringer, som dagtilbudsområdet står over for. Undervejs inddrages eksempler fra pædagogisk ledelsespraksis på dagtilbudsområdet, og forfatterne kommer med bud på ledelse og udvikling af den pædagogiske og læringsmæssige faglighed ud fra en organisations- og ledelsesteoretisk synsvinkel.

Bogen behandler blandt andet følgende nøglespørgsmål, når det handler om faglig ledelse: Hvad er faglig ledelse, og hvem er de faglige ledere? Hvad er den faglige kerne i kerneopgaven? Hvad er den ledelsesmæssige udfordring ved faglig ledelse? Hvordan bedriver man god faglig ledelse gennem intern organisering, faglige fællesskaber og klare faglige mål, der sikrer retning og kvalitet?

Bogen henvender sig primært til de faglige ledere, som er tættest på løsningen af den pædagogiske opgave, også kaldet frontlinjelederne. Men som bekendt skal faglige frontlinjeledere også ledes, så ledere i alle lag af dagtilbudsområdet har gavn af at læse med.

Om serien

Stærke læringsmiljøer i dagtilbud kan gøre en forskel for børns udvikling, læring, trivsel og dannelse. Udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet forudsætter, at den pædagogiske ledelse er grundtonen i alle ledelsespraksisser fra planlægning og administration til læringsledelse. Ledelsen må hele tiden have formålet om at skabe gode betingelser for børns leg og udvikling samt den professionelles læring for øje. Serien Tæt på ledelse i dagtilbud sætter spot på den faglige, pædagogiske ledelse og præsenterer en række udgivelser, der formidler central viden om og bidrager med konkrete redskaber til ledelsesarbejdet i praksis. Seriens målgruppe er ledere i dagtilbud og på forvaltningsniveau, pædagogiske konsulenter, ressourcepersoner og ledelseskonsulenter samt studerende på pædagogiske efter- og videreuddannelser.
Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7745
ISBN: 9788771605334
Udgave måned/år: 07/19

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?