Neuropsykologisk udviklingsleg

– sådan understøtter du børns udvikling gennem leg
Format: Bog
Sidetal: 190
Forfatter(e): Tea Thyrre Sørensen
kr. 287,00
ekskl. moms
kr. 358,75
inkl. moms

Neuropsykologisk Udviklingsleg stiller skarpt på, hvordan du understøtter børns udvikling gennem leg som en integreret del af pædagogisk praksis.

Alle børn har gavn af Neuropsykologisk Udviklingsleg, og særligt de børn, der ikke udvikler sig alderssvarende, får nye udviklingsmuligheder, når de møder omsorgsfulde voksne, der kan understøtte deres udvikling gennem leg, kontakt og samspil.

Ud fra nyere hjerneforskning giver bogen dig overblik over barnets udvikling på det sansende, følende og kognitive niveau, og du får redskaber til at undersøge, hvor barnet er i sin udvikling på de forskellige områder. Med dette udgangspunkt sætter bogen fokus på, hvordan du bedst styrker barnets forudsætninger for at udvikle alderssvarende lege- og samspilsfærdigheder.

Gennem bogens store legekatalog og mange eksempler fra praksis får du som pædagogisk fagprofessionel konkret inspiration til at arbejde med leg og legende samspil. Både til gavn for det enkelte barns udvikling, for børnefællesskabet og for de indbyrdes relationer mellem børnene.

Samtidig med at du får redskaber til at understøtte børnenes udvikling, bliver du gennem bogen klogere på din egen rolle i samspillet, og hvordan dit nervesystem også spiller ind på dine relationer til børn og kollegaer.

Det handler altså ikke om selve legen, men måden, vi leger på.

Sådan skriver anmelderne:
Torhild Marie Andersen, Sprogpædagog, København

"Bogen om Neuropsykologisk Udviklingsleg (NPU) giver os et indblik i, hvordan vi i vores pædagogiske praksis skaber grobund og vækst, når vi møder alle børn med en 'bottom up' tilgang, hvor vi indtænker det sansende og følende niveau og ikke kun det kognitive niveau i barnets udvikling. Bogen giver også en ny tilgang til at forstå og støtte de børn, der har udfordringer og beskriver, hvad der kan være på spil for nogle af de børn, som vi i vores praksis oplever som meget aktive, har svært ved at samle sig om et fælles tredje, nemt lader sig aflede, måske har svært ved at finde ro i leg og svært ved at indgå i leg med andre børn osv. Gennem en beskrivelse af hvordan hjernen er bygget op og modnes, giver bogen en forståelse for, at det nogle gange handler om, at børnenes 'frø' på de forskellige niveauer, (det sansende, det følende og det kognitive), er umodne og har brug for at 'vandes' gennem den måde, vi møder disse børn på og de lege og aktiviteter, vi tilbyder dem.

Mette van Amerongen, Audiologopæd, Bestyrelsesmedlem i ALF skriver i Dansk Audiologopædi – fagblad for audiologopæder

Bogen er hierarkisk opbygget, så man starter med at tilegne sig viden om – eller trædesten, som forfatteren kalder det – barnets tidlige udvikling uden at blive sammenlignet med en forventet aldersgruppe. Bogen kan læses fra start til slut, hvis man ønsker at tilegne sig viden om NPU som tilgang og derefter som opslagsværk, hvis man skal arbejde med et bestemt barn eller børnegruppe. Forfatteren er fremragende til at guide læseren op og ned i barnets udviklingstrin, hvilket betyder, at du bliver taget respektfuldt i hånden i overgangen til praksis. Der er løbende eksempler på, hvordan praktiske tiltag kan gøres lettere eller sværere, anvendes i en dyade mellem barn og voksen, eller med en mindre børnegruppe, samt eksempler på tegn og læring.


Som audiologopæd, der har tendens til at fokusere på sproget og den verbale interaktion, er denne bog en aha-oplevelse i forhold til betydningen af de præsproglige færdigheder, opbygningen af disse, og hvordan jeg kan være med til at understøtte disse, uden at miste fokus på tilegnelsen af sproget på længere sigt. Til en grad, hvor jeg slet ikke blev irriteret på forfatteren, da hun for 3. gang skrev, at den voksne skulle forsøge at begrænse sproget, men faktisk gav hende ret. Nogle gange har vi så meget fokus på at lytte, at vi måske glemmer at se, og det kan denne bog rette op på.


Læs hele anmeldelsen s. 30 her

Carsten Møller, inklusionsvejleder og lærer

"Kan godt forstå den er månedens bog. Tillykke med det. Jeg har med stor fornøjelse læst Neuropsykologisk udviklingsleg. Jeg synes, det er lykkes at gøre bogen letlæseligt, selvom den omhandler stof, som nogle gange kan være svært at formidle og forstå for mennesker som ikke nødvendigvis har fokus på neuropsykologien. Den systematiske gennemgang giver overblik og man føler sig som læser i trygge hænder. Superfint med henvisninger både frem og tilbage i bogen og godt med relevante cases og eksempler. Bagerst i bogen er et legekatalog, som gør bogen med anvendelig. Jeg kan varmt anbefale bogen".

Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad

"Har man lov til, at sige at det er en lækker bog? Det gælder naturligvis udseende, papir, illustration og naturligvis teksten der repræsenterer det faglige indhold. Der er kælet for bogen. Der er taget højde for, at nybegyndere kan være med. Bogen har gode forklaringer. De der har med børn og børns leg af gøre, og det har vi vel alle, bør læse denne bog - og få forståelse og inspiration. En god bog også for teamet".

Jørgen Lyhne, lektor, VIA Efter- og videreuddannelsen

"Jeg har med fornøjelse og interesse læst bogen Neuropsykologisk Udviklingsleg. Forfatteren skriver praksisnært og er en formidler, der udviser et stort overblik over det faglige felt. Jeg er overbevist om, at rigtig mange faggrupper får stor, stor glæde af bogen. Det gælder såvel den teoretiske indsigt, som alle de relevante og kreative praksiseksempler samt – selvfølgelig – det store katalog over legeaktiviteter. Forfatteren er lykkes med at integrere sin musikpædagogiske baggrund med den neuropsykologiske tilgang til arbejdet med leg i dagtilbud. Jeg vil helt sikkert anbefale bogen til både studerende, undervisere på pædagoguddannelsen og pædagoger i dagtilbud"

Varenr.: 8041
ISBN: 9788771609547
Udgave måned/år: 04/20
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?