Strategisk pædagogisk ledelse

Format: Bog
Sidetal: 158
Forfatter(e): Klaus Majgaard
kr. 276,50
ekskl. moms
kr. 345,62
inkl. moms

Denne bog henvender sig til alle, der arbejder professionelt med at udvikle miljøer for børn og unge, som giver dem bedre muligheder for at være med - med til at udvikle sig, lære noget, trives og danne sig som selvstændige personligheder og deltagere i samfundslivet.

Strategisk pædagogisk ledelse indebærer en række opgaver:

  • Ledelse udad: at opstille pejlemærker for den værdi, vi vil skabe for børn og unge gennem de mange indsatser
  • Ledelse opad: at udvikle og afklare de politiske mandater for arbejdet i dialog med de politiske opdragsgivere og andre interessenter
  • Ledelse nedad: at opbygge betingelser for, at medledere og medarbejdere kan udøve dømmekraft med høj kvalitet ved at sikre vidensgrundlag, organisering og kvalificerede beslutningsprocesser
  • Ledelse til siden: at bygge bro mellem fag, organisationer og sektorer med henblik på at muliggøre fælles handling
  • Ledelse indad: at forvalte og udvikle sine egne ressourcer som leder med henblik på at kunne løse de ovennævnte opgaver.Bogen har et kapitel om hver af disse ledelsesopgaver, og hvert kapitel indeholder en udfoldet case, greb og hverdagsøvelser, der kan prøves af i egen ledelsespraksis.

Bogen er for dem, der gerne vil tage et ansvar for at sætte en retning, skabe sammenhæng og koordinere dette arbejdet med henblik på, at det får størst mulig værdi for de børn og unge, det handler om.

Sådan skriver anmelderne:
Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad

En fornøjelig anderledes og absolut spændende bog, som har fået mig til at tænke nye tanker. Er du leder så snyd ikke dig selv - læs denne bog og gerne med ledelsesfæller. Bogen er en studiekreds værd. Bogen Strategisk pædagogisk ledelse er sprængfyldt med gode cases og øvelser, som er med til at gøre bogen levende. 

Gitte Barsballe Anderson, Skolekonsulent, Kolding Kommune

"Bogen er dejlig konkret og letlæselig. I faglitteratur er det altid rigtig godt med cases man kan tage udgangspunkt i – det gør det mere relevant."

Christina Hostrup i Folkeskolen

"Jeg kan varmt anbefale bogen til professionelle, der arbejder med at skabe og udvikle de bedste miljøer for alle vores børn og unge. Det er en vigtig og velskrevet bog, der kan blive din følgesvend i kunsten at lede."
Læs hele anmeldelsen

Henrik Munch Jørgensen, Lektørudtalelse, Dansk bibliotekscenter

"Det er en interessant, praksisfokuseret bog med mange gode værktøjer til ledernes pædagogiske værktøjskasse. En udgivelse som klæder ledere samt kommende ledere fagligt godt på, samtidig med at teorierne gøres til praksiserfaringer. Bogen kan læses i sin helhed, men man kan også sagtens nøjes med at læse specifikke kapitler. 
Anbefales til ledernes hylde samt til brug ved uddannelse og efteruddannelse af pædagogiske ledere". 

Sune Weile, Teamleder i Børne- og Undervisningsministeriet

Majgaard har skrevet en lille perle af en ledelsesbog, som alle ledere, der arbejder inden for feltet af børn og unge, burde læse. Men også en bog, som mange andre ledere kan få gavn af, fordi den giver velunderbyggede vinkler på, hvordan der kan arbejdes med strategisk ledelse.


Strategisk pædagogisk ledelse er en glimrende og praktisk anvendelig ledelsesbog. Den faste opbygning af hvert kapitel gør, at det er muligt at vende tilbage til de enkelte dele af bogen, mens øvelserne gør den anvendelig i mange sammenhænge. Jeg kan derfor kun anbefale, at bogen får en fast plads på hylden.

Eva Munck Immertreu, formand for Lederforeningen i BUPL

”Bogen beskriver problemstillinger, der er genkendelige i en hverdag, hvor omdrejningspunktet er, som jeg vil beskrive den pædagogfaglige ledelse (jeg køber dog ind på termen pædagogisk ledelse), og når man kan relatere til udfordringerne i de enkelte cases, bliver værktøjerne meget mere brugbare. Bogen udmærker sig ved at komme hele vejen rundt om aspekterne i ledelse, med lederen i centrum og forslag til handlemuligheder.”

Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen

”Gennem spændingsfelter, teorier og cases om strategisk pædagogisk ledelse formår Klaus Majgaard på fornemmeste vis at omsætte teori til praksis. Her er endelig en bog, hvor teorierne gøres operationelle, og den opfylder et længe næret ønske om en bog, hvor teori og praksis balancerer hånd i hånd. I bogen lægges der op til refleksion over egen praksis, men man overlades ikke helt til sig selv, da der præsenteres handlemuligheder og værktøjer, som er lige til at putte i ens egen ledelsesværktøjskasse. Bogen er yderst relevant til undervisning af ledere, til brug i et lederteam og til drøftelse i relevante lederfora.”

Henning Bach Christensen, direktør i Rudersdal kommune og formand for BKF

Strategisk pædagogisk ledelse er et inspirerende bud på en ledelsesmæssig forståelse af spændingsfeltet mellem ledelse, politik og praktisk pædagogik. Klaus Majgaards nye bog brænder for børn og unges liv, dannelse og læring - og den forskel, som god ledelse gør for de børn, det hele handler om. Ledelse af læring og pædagogik er ikke en målbar konstant, men en nysgerrig søgen efter forståelser, bevægelser og dynamikker. Du skal forstå din lederrolle og din organisation, og du er nødt til at involvere og bringe dig selv i spil i en nysgerrig søgen. Klaus Majgaard tager nænsomt og begavet læseren i hånden gennem cases, greb og teori. Så forvent ikke en teoritung bog, men en levende, tankevækkende og letlæst bog. Et solidt bidrag til en stærkere forståelse af ledelse – uanset om du er skole-, dagtilbuds- eller forvaltningschef eller for den sags skyld kommunalpolitiker.”

Varenr.: 8078
ISBN: 9788772340159
Udgave måned/år: 02/21
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?