Inklusionsvejlederen. Del 2

Format: Bog
Sidetal: 230
Forfatter(e): Rasmus Alenkær (red.), Charlotte Andersen, Kirsten Bøgh, Ditte Dalum Christoffersen, Grethe Damon, Barbara Hoff Esbjørn, Sofia Esmann, Tine Basse Fisker, Hans Godske, Anne Haven, Lotte Hedegaard-Sørensen, Ingrid Leth, Camilla Lind Melskens, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen, Mona Miche, Per E. Mortensen, Frank Spring, Heidi Honig Spring, Micki Sonne Kaa Sunesen og Torben Tikjøb
kr. 303,00
ekskl. moms
kr. 378,75
inkl. moms

Inklusionsvejlederen 2 – elev og diagnose fokuserer på specialpædagogiske udfordringer i skolen. Det er ikke til at komme udenom, at nogle børn har særlige forudsætninger og behov, når det kommer til at deltage i skolens aktiviteter, og derfor er det ligeledes nødvendigt at rette fokus mod specialiserede problemfelter, hvilket denne antologi gør. Bogen behandler det, der specifikt kommer til udtryk hos enkelte elever, når de møder skolehverdagen, og kommer omkring emnerne elevperspektiver, udsatte børn, neuropædagogik, generelle læringsvanskeligheder, socio-emotionelle vanskeligheder, angst, ADHD, høretab, motoriske udfordringer, synstab, autisme og skriftsprogsvanskeligheder.

Redaktør på bogen er psykolog, konsulent og foredragsholder Rasmus Alenkær, og kapitlerne er skrevet af: Rasmus Alenkær, Charlotte Andersen, Kirsten Bøgh, Ditte Dalum Christoffersen, Grethe Damon, Barbara Hoff Esbjørn, Sofia Esmann, Tine Basse Fisker, Hans Godske, Anne Haven, Lotte Hedegaard-Sørensen, Ingrid Leth, Camilla Lind Melskens, Vibeke Rødsgaard-Mathiesen, Mona Miche, Per E. Mortensen, Frank Spring, Heidi Honig Spring, Micki Sonne Kaa Sunesen og Torben Tikjøb.

Elev og diagnose er den anden af i alt to bøger med titlen Inklusionsvejlederen. Antologien belyser genstandsfeltet “inklusion” ud fra den position, en intern vejleder/ressourceperson i skolens organisation kan have. Formålet har været at lave en lettilgængelig opslagsbog eller redskabskasse, i hvilken man som praktiker hurtigt kan finde viden og inspiration i forhold til et bestemt emne. Der er ikke nogen fremadskridende opbygning mellem kapitlerne, der derfor kan læses uafhængigt af hinanden. Det hele holdes dog sammen af bogens røde tråd: inklusionsvejlederens rolle og redskaber. Tilsammen giver de to bøger et godt og solidt samlet overblik over de (måske) vigtigste problemstillinger og løsningsmodeller, der relaterer sig til feltet “inklusion”.

Målgruppen er studerende på de pædagogiske grund- og videreuddannelser, ressourcepersoner, psykologer, konsulenter, ledere, beslutningstagere og alle andre, der er interesseret i arbejdet med inklusion.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

"Nødvendige bøger hvis skolen har eller tænker på at have en inklusionsvejleder. Bøgerne tegner en brugbar sti i et af skolens minefelter. Nok er bøgerne primært beregnet for inklusionsvejlederen, men teamet bør 'Fælles-læse' bøgerne, da de rummer mængder af viden og muligheder for en faglig diskussion. Jeg ville have ønsket, at bøgerne havde en oversigt over forkortelser og et register. Det ville gøre dem lettere anvendelige for nybegyndere. Nok kender vi mange forkortelser som AKT, LKT, ADHD, men hvad med HELP, SAL og SIP? Dette er ikke bøger kun for inklusionsvejlederen og andre ressourcepersoner i skolen, men i lige så høj grad bøger for den 'almindelige lærer' og team. Oplagte bøger for teamets studiekreds dette skoleår." - Kai Pedersen, AKTbladet

"Bøgernes kapitler kan læses uafhængigt af hinanden, og læseren præsenteres for et meget bredt udsnit af emner. Forfatterne fremstår kompetente, og kapitlerne er hver for sig velskrevne med forskellig tilgængelighed, men hver især læseværdige med et solidt afsæt i forskning. [...] Med "Inklusionsvejlederen 1" og "Inklusionsvejlederen 2" på boghylden er jeg som inklusionsvejleder rigtigt godt dækket ind i forhold til både specifik viden og forslag til inklusionsfremmende redskaber. Bøgerne er hermed varmt anbefalet."
Læs hele anmeldelsen fra "Folkeskolen"
Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7492
ISBN: 9788771602692
Udgave måned/år: 06/16
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?