Bevar roen - en metodehåndbog

Format: Bog
Sidetal: 132
Forfatter(e): Charlotte Andersen
kr. 287,00
ekskl. moms
kr. 358,75
inkl. moms

Bevar roen - en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD er en håndsrækning til lærere og pædagoger og andre, der dagligt har til opgave at bidrage til en vellykket inklusion af børn med ADHD eller andre opmærksomhedsforstyrrelser i skolehverdagen.

Alle børn er forskellige, og der findes ikke én metode, der passer alle, men bogen tilbyder et teoretisk velfunderet overblik over et spektrum af tilgange og metoder, der kan hjælpe både eleven og den professionelle i tilrettelæggelsen af en struktureret og velfungerende skolehverdag. Bogen er en "værkstøjsbog" med konkrete redskaber til at organisere undervisningen, så børn med ADHD bliver inkluderet i fællesskabet.

Bogen er bygget op omkring temaerne: relationsarbejde, struktur og organisering, undervisningssituationer samt forældresamarbejdet. Hvert kapitel indeholder cases, der illustrerer virkeligheden for og med børn med ADHD - både fra barnets og den voksne professionelles perspektiv, lige som bogen også indeholder ideer til, hvordan man kan inddrage forældrene i det gode inklusionsarbejde.


Sådan skriver anmelderne:
LFS nyt, oktober 2014

Jeg giver Bevar roen seks stjerner. Bogen er letlæselig, nem at finde rundt i, har relevante eksempler, som man som professionel kan relatere til. Den har særdeles gode opsummeringer og gode brugbare bilag med forslag til, hvordan et skema kan se ud for et barn med ADHD. Derudover fokuserer bogen på konteksten - det er IKKE barnet, der er problemet.

Lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter

Et fremragende materiale der bør findes på alle skoler og være kendt af alle voksne, der skal inkudere børn med diagnosen ADHD

AKTBladet

Endelig en bog af en praktiker til praktikere. Man mærker tydeligt at forfatteren har fødderne fast plantet i den danske folkeskole. Bogen er velstruktureret, med realistiske cases, med kort opsummering efter hvert kapitel, så man får det hele med, et hav af skemaer og oversigter til det daglige brug, forklaringer til det hele. Står du og skal inkludere en elev med ADHD i din klasse så kan du ikke undvære denne bog. Bogen er desuden skrevet i et letflydende og letlæseligt sprog, så er du først begyndt at læse bogen, så kører du hele vejen igennem.

Folkeskolen.dk

Bogens force er, at den leverer indsigter om børn med ADHD i en lettilgængelig form, især når det drejer sig om handicapforståelse og dagligdagen. Der er løbende casebeskrivelser, som relaterer til kapitlets emner. Der er opsummeringer efter hvert kapitel og omfattende bilag med tjeklister med, hvad man skal gøre. Disse tjeklister er der også refereret til i kapitlerne. Så det er en håndbog, hvor man hurtigt kan danne sig et overblik, vende tilbage til og bruge direkte i praksis. Tjeklisterne og bilagene fungerer godt, da der refereres hertil løbende i teksten (…) Så man kan læse den en weekend uden at blive overrumplet og bruge den allerede mandag morgen

Varenr.: 7261
ISBN: 9788772817187
Udgave måned/år: 09/12
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?