Bevar roen E-bog

Format: E-Bog
Forfatter(e): Charlotte Andersen
kr. 221,00
ekskl. moms
kr. 276,25
inkl. moms

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.

Bevar roen - en metodehåndbog til inklusion af børn med ADHD er en håndsrækning til lærere og pædagoger og andre, der dagligt har til opgave at bidrage til en vellykket inklusion af børn med ADHD eller andre opmærksomhedsforstyrrelser i skolehverdagen.

Alle børn er forskellige, og der findes ikke én metode, der passer alle, men bogen tilbyder et teoretisk velfunderet overblik over et spektrum af tilgange og metoder, der kan hjælpe både eleven og den professionelle i tilrettelæggelsen af en struktureret og velfungerende skolehverdag. Bogen er en "værkstøjsbog" med konkrete redskaber til at organisere undervisningen, så børn med ADHD bliver inkluderet i fællesskabet.

Bogen er bygget op omkring temaerne: relationsarbejde, struktur og organisering, undervisningssituationer samt forældresamarbejdet. Hvert kapitel indeholder cases, der illustrerer virkeligheden for og med børn med ADHD - både fra barnets og den voksne professionelles perspektiv, lige som bogen også indeholder ideer til, hvordan man kan inddrage forældrene i det gode inklusionsarbejde.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

Charlotte Andersen er uddannet lærer arbejder i ADHD-gruppeordningen i Gladsaxe Kommune. Derudover har hun i mange år holdt foredrag om skole-hjem-samarbejdets betydning for elevernes trivsel og har udviklet metoden Trivselsgrupper (www.trivselsgrupper.dk). Charlotte Andersen afholder ligeledes foredrag og kurser om undervisning og tilgange til børn med ADHD.

Serie: Inkluderende læringsfællesskaber
Serien Inkluderende læringsfællesskaber sætter fokus på inklusion som et fælles ansvar. En inkluderende læringskultur opstår i et samarbejde mellem alle skolens aktører, og denne serie imødekommer de problemstillinger og udfordringer, der kan opstå på flere forskellige niveauer: fra individ til skolen som helhed. Målet for inklusionen er, at den på længere sigt bliver unødvendig. At læringsfællesskabet omfatter alle elever som fuldgyldige medlemmer, og at den enkelte elev oplever at bidrage til og betyde noget i klassens fællesskab - både fagligt og socialt.

Bøgerne i serien belyser inklusionens teori og praksis ved blandt andet at:

  • Omsætte aktuel viden og forskning på området til konkret praksis
  • Inspirere til at etablere en fælles udvikling i en inkluderende retning
  • Anlægge et ressourceorienteret blik på elever og undervisningSerien henvender sig til lærere og ledere i folkeskolen, undervisere og studerende på grund-, efter- og videreuddannelse og andre, der har et medansvar for at etablere et inkluderende læringsfællesskab. I serien er også udkommet Læsning der lykkes (Laura Emtoft og Sofia Esmann).

Sådan skriver anmelderne:
LFS nyt, oktober 2014

"Jeg giver Bevar roen seks stjerner. Bogen er letlæselig, nem at finde rundt i, har relevante eksempler, som man som professionel kan relatere til. Den har særdeles gode opsummeringer og gode brugbare bilag med forslag til, hvordan et skema kan se ud for et barn med ADHD. Derudover fokuserer bogen på konteksten - det er IKKE barnet, der er problemet." 

Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

"Et fremragende materiale der bør findes på alle skoler og være kendt af alle voksne, der skal inkudere børn med diagnosen ADHD". 

Danske Kommune

Danske Kommune har givet bogen 5 stjerner og skriver: "Det er en særdeles god bog, som jeg med det samme har givet videre til skolens personale, der gerne søger nye veje til inklusion."

AKTBladet, september 2012

"Endelig en bog af en praktiker til praktikere. Man mærker tydeligt at forfatteren har fødderne fast plantet i den danske folkeskole. Bogen er velstruktureret, med realistiske cases, med kort opsummering efter hvert kapitel, så man får det hele med, et hav af skemaer og oversigter til det daglige brug, forklaringer til det hele. Står du og skal inkludere en elev med ADHD i din klasse så kan du ikke undvære denne bog. Bogen er desuden skrevet i et letflydende og letlæseligt sprog, så er du først begyndt at læse bogen, så kører du hele vejen igennem."

Folkeskolen.dk

"(…) for førstegangslæseren og den førstegangsinkluderende lærer er der gode redskaber til at forstå børn med ADHD og handle passende. Bogens force er her, at den leverer indsigter om børn med ADHD i en lettilgængelig form, især når det drejer sig om handicapforståelse og dagligdagen. Der er løbende casebeskrivelser, som relaterer til kapitlets emner. Der er opsummeringer efter hvert kapitel og omfattende bilag med tjeklister med, hvad man skal gøre. Disse tjeklister er der også refereret til i kapitlerne. Så det er en håndbog, hvor man hurtigt kan danne sig et overblik, vende tilbage til og bruge direkte i praksis. Tjeklisterne og bilagene fungerer godt, da der refereres hertil løbende i teksten. I umiddelbar sammenhæng med det teoretiske stof, så det giver mening.
(…) bogen [er] lettilgængelig og har det væsentlige med omkring problematikkerne ved ADHD. Så man kan læse den en weekend uden at blive overrumplet og bruge den allerede mandag morgen"
Læs hele anmeldelsen fra "Folkeskolen"

Varenr.: 7160-427-6
ISBN: 9788771604276
Udgave måned/år: 09/12
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?