Professionel relationskompetence, 2. udgave

Format: Bog
Sidetal: 158
Forfatter(e): Anne Linder
kr. 344,50
ekskl. moms
kr. 430,62
inkl. moms

De fleste er enige om, at relationskompetencen er central i det pædagogiske arbejde. Netop derfor er det besynderligt, at en kompetence, der er så betydningsfuld for børns trivsel og læring, ikke alle steder i den pædagogiske sektor støttes af en fælles professionel terminologi.

Denne bog handler om, hvad relationskompetence egentlig er, og hvordan vi kan udvikle et fagsprog om denne kompetence. Den peger samtidig på, at gode relationer ikke er et mål i sig selv. Målet er at skabe robuste og livsduelige børn.

Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan pædagogikken kan være med til at løfte det enkelte menneske op over sin egen snævre, lokale og tidsmæssigt begrænsede horisont og ind i et komplekst fællesskab. Gennem kapitlerne bliver der zoomet ind på forskellige aspekter, der er betydningsfulde for det gode samspil. Bogen sluttes af med at zoome ud og beskrive, hvordan de gode relationer i et større perspektiv er grobund for vores velfærdssamfund.

Kapitlerne tager udgangspunkt i den positive psykologis teoriunivers, der på fornem vis kobles sammen med ICDP'ens otte samspilstemaer og pointer fra synlig læring. Det er forfatterens håb, at de professionelle med bogen i hånden vil gøre sig ekstra umage med at skabe udviklingsstøttende relationer, fordi gode relationer åbner op for livet. Det kræver, at de voksne er sensitive og tillægger de pædagogiske stjernestunder betydning.

Sådan skriver anmelderne:
Lektørudtalelsen fra Dansk BiblioteksCenter

"Grundbog i pædagogisk relationsprofessionalisme for alle pædagogiske faggrupper lige fra vuggestuepædagoger til undervisere på ungdomsuddannelserne. [...] Det er en både positiv og lærerig udgivelse med mange pædagogiske idéer og værktøjer, som pædagoger og undervisere kan have stor gavn af i deres professionelle virke. [...] Bogen anbefales til bibliotekerne på de pædagogiske uddannelser, til grundskolernes lærerbiblioteker samt til folkebiblioteker efter behov".

Frans Ørsted Andersen

"I bogen ruller Anne Linder relationskompetencen ud og stiller skarpt. Hun formår dermed at levere en meget konkret, aktuel, tankevækkende, relevant og brugbar indføring i den professionelle relationskompetences univers".

Folkeskolen

"Selv om jeg er kritisk over for den såkaldte positive psykologi, må jeg lægge stridshandsken for en stund. Det er faktisk en god og letlæst bog, der kan læses hurtigt, fordi den er så overskuelig i sin opbygning. Og jeg blev faktisk klogere af at læse den". 
Læs hele anmeldelsen fra 'Folkeskolen'

Varenr.: 8112
ISBN: 9788772340500
Udgave måned/år: 09/21
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?