Fysiske sprogmiljøer

Format: Bog
Sidetal: 96
Forfatter(e): Justin Markussen-Brown, Sofie Neergaard, Sanne Schou Olesen og Fabio Trecca
kr. 227,00
ekskl. moms
kr. 283,75
inkl. moms

Tale- og skriftsprogsfærdigheder er uundværlige kompetencer i det 21. århundrede: Kommunikationen med omverden, sociale relationer, uddannelse og arbejde er alle aspekter af det moderne liv, som kræver avancerede sproglige kompetencer. Derfor giver det kun god mening, at vi gør vores bedste for at sikre os, at alle børn i Danmark får mulighed for at udvikle stærke tale- og skriftsprogsfærdigheder.

Men hvordan skaber man fysiske sprogmiljøer af høj kvalitet? Hvilket teoretisk grundlag skal man arbejde ud fra for at forbedre det fysiske sprogmiljø omkring barnet? Hvad siger forskning om effekten af et beriget fysisk sprogmiljø på barnets sprogfærdigheder? Og hvilke praktiske tiltag kan en pædagogisk medarbejder foretage for at skabe et understøttende fysisk sprogmiljø i et børnehus? Det er spørgsmål som disse, der vil blive behandlet i denne bog.

Bogen er en guide til, hvordan du som voksen, f.eks. som pædagogisk medarbejder i et dagtilbud, forælder eller dagplejer, kan optimere barnets fysiske sprog- og literacy-miljø. Det fysiske sprogmiljø er et vigtigt element inden for den såkaldte (sprog)pædagogiske kvalitet – altså samlingen af de forskellige tiltag og rutiner hos voksne, som har en direkte og positiv indflydelse på barnets (sproglige) udvikling.

I kapitel 1 defineres nogle basale begreber såsom skriftsprog, talesprog og literacy. I kapitel 2 præsenteres teorier og undersøgelser, som belyser, hvordan fysiske sprogmiljøer af høj kvalitet kan føre til øgede sprog- og literacy-færdigheder hos små børn. I kapitel 3 sættes begreberne ind i en dansk kontekst. I kapitel 4 kan du læse om lyttemiljøerne i dagtilbud – altså om sammenhængen mellem fysiske omgivelser og akustik, støj og sproglæring - som jo også er et vigtigt aspekt af et godt fysisk sprogmiljø. Og i kapitel 5 vil du endelig blive præsenteret for et idékatalog - altså en samling af tips til, hvordan du allerede i dag kan gå i gang med at berige dit fysiske sprogmiljø.

Omtale af bogen

'Jeg er er meget begejstret for bogen af flere grunde: For det første selve det fysiske aspekt af sprogarbejdet, der overordnet dækker over: tilstedeværelse af materialer, materialernes fysiske placering, barnets samspil med materialet og ikke mindst de voksnes evne til at inddrage og motivere barnets engagement. Dette er et spændende aspekt, da barnets eksponereres for sproglig stimulering, også når pædagogerne ikke direkte er involveret. For det andet er bogen skrevet i en form, der letter oversættelsesarbejdet mellem teori og praksis. Bogen er således både forsknings- og praksisforankret. Bogens indeholder konkrete forslag til, hvad man kan gøre, hvorfor det er vigtigt for børnene, og hvordan der kan arbejdes med det i praksis.' - Stine Elverkilde, selvstændig pædagogisk konsulent, forfatter og foredragsholder

Personligt er jeg begejstret for bogen af flere grunde. For det første er bogen forskningsforankret. Flere og flere kommuner og daginstitutioner har fået øjnene op for vigtigheden i arbejdet med tidlig sprogindsats og forskningens klare resultater inden for området. For det andet henvender bogen sig til det pædagogiske personale og forældre, hvormed forskningsresultater ikke bare forbliver i forskningsverdenen. For det tredje er den håndgribelig ved bl.a. at indeholde et idékatalog, men også refleksionsspørgsmål efter hvert kapitel, der giver konkrete redskaber at arbejde med. En klar anbefaling herfra! - Maria Kjems Christensen, Lingoblog.dk
Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7799
ISBN: 9788771606584
Udgave måned/år: 11/18

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?