Sprog i samspil

– en praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber
Format: Bog
Sidetal: 394
Forfatter(e): Elaine Weitzman og Janice Greenberg. Bearbejdet til dansk af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh
kr. 649,00
ekskl. moms
kr. 811,25
inkl. moms

Denne smukt illustrerede håndbog tilbyder en praktisk, forskningsbaseret tilgang til at fremme børns sproglige og sociale læring i deres daglige samspil med andre børn og voksne i vuggestue, dagpleje og børnehave. Bogen bygger på den nyeste forskning inden for feltet, og her er masser af inspiration at hente i forhold til børn på alle udviklingsstadier - lige fra børn, der befinder sig i den tidlige fase af nonverbal kommunikation, og til børn, der kan udtrykke sig i komplekse sætninger.

Bogen er bygget op omkring en række samspilsstrategier, der er lette at anvende i praksis. Strategierne er udformet, så den voksne bedst muligt kan hjælpe alle børn til at kommunikere og indgå i samspil, herunder børn med sproglige eller udviklingsmæssige forsinkelser. Sprog i samspil er en kæmpe hjælp til pædagoger, dagplejere, sprogvejledere, inklusionsvejledere, logopæder, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter, talehørekonsulenter og alle andre, der arbejder med børn i førskolealderen, og som er ansvarlige for at tilrettelægge miljøer, hvor børns sproglige og sociale læring styrkes.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

”Sprog i samspil er langt mere en blot endnu en bog om sprog. Det er en hverdagsmetode, der inviterer til udforskning og undren sammen med børn. Denne bog gør dig klog på sproglig interaktion”. Pia Thomsen, lektor, ph.d. og Hanen Learning Language and Loving it-certificeret.
Læs hele anmeldelsen fra Pia Thomsen

”Det fantastiske ved denne bog og andre Hanen-materialer er, at de er så let læselige, inspirerende og tager udgangspunkt i, hvordan man kan integrere tilgangen i hverdagens interaktioner og aktiviteter, så børn bliver godt rustet til at møde livslang læring, samtidig med at børnenes pædagoger får et redskab – en lille bibel – der kan lette dem og give dem brugbare redskaber.” Fra anmeldelse af Birgitte Franck, Dansk Audiologopædi.

"Inden jeg fik denne bog i hånden, kendte jeg ikke til Learning Language and Loving It - The Hanen Program for Early Childhood Educators and Preschool Teachers, som er er et canadisk udviklet praktisk forskningsbaseret program til at fremme børns sproglige og sociale læring. Programmet henvender sig til alle børn, uanset hvilke behov børnene i en gruppe har med hensyn til at lære sociale og sproglige færdigheder. Der lægges vægt på, at børns sproglige og sociale læring foregår i et samspil med andre børn og naturligvis med voksne, der ansvarligt og kompetent arbejder målrettet og ud fra et kendskab til det enkelte barns forudsætninger (...) Selv om bogens sidetal er stort, er der tale om en enkel, overskuelig, meget inspirerende og anvendelig bog fyldt med konkrete eksempler og cases til at blive klog af og til brug i egen praksis. Bogen er skrevet i et letlæst sprog og med dejlige, fine og søde illustrationer, som underbygger og supplerer teksten godt. Anbefales til alle, der arbejder med børn i førskolealderens sproglige og sociale læring." - Læsepædagogen, februar 2015

Om forfatterne
Elaine Weitzman er logopæd og leder af Hanen-centret. Hun er kendt over hele verden som udvikler af familiebaserede, tidlige sproginterventionsprogrammer. Hun har stor ekspertise i logopædi og underviser forældre og pædagoger i børns tidlige læring. Hun er supervisor på tværs af landegrænser i udviklingen af Hanen-centrets udvikling af programmer rettet mod forældre og pædagoger og bidrager til relevant forskning i samarbejde med University of Toronto. I udarbejdelsen af denne bog har hun kombineret fundamentet for facilitering af sprog med en børnerettet tilgang i pædagogikken.

Janice Greenberg er logopæd og programleder for Hanen-centrets program "Learning Language and Loving it". Hun har arbejdet med og været konsulent for forældre og pædagoger i mange år og har anvendt sin enorme viden og ekspertise til den løbende udvikling af programmet. Janice Greenberg underviser over hele verden i Hanens tilgang til at støtte børns sprog og tidlige literacy i dagtilbud, ligesom hun på internationalt plan underviser logopæder og professionelle inden for børneområdet.
Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7399
ISBN: 9788771600148
Udgave måned/år: 09/14

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?