Giv børnene god tid til at lege.
Og øv dig i selv at lege

Tekst
Signe Bjerre
Foto
Martin Stampe
For at blive god til at lege, skal man lege meget. Og det kræver, at der er voksne, der tager legen seriøst, siger Helle Marie Skovbjerg, der er Danmarks eneste professor i leg. Vi har besøgt udflytterbørnehaven Røde Rose, hvor børnene har rig mulighed for at øve sig i at lege.
#1 juni 2021
Tema

Tre piger har søgt om bag et træ. Den ene pige fejer, mens de to andre er ved at lave pandekagedej af sand og vand.


”Mor, kig ud ad vinduet,” siger pigen, der fejer.
”Jeg kan se en ulv.”


”Og så så du også en ulv!,” fortsætter hun og ser ivrigt på de to andre.
Pigen, der er moren i legen, nikker:


”Og så legede vi, at du var den, der skulle ud og hente sukkersand, og at ulven var efter dig,” siger hun og spærrer øjnene op.

"Leg er omdrejningspunktet for stort set alt det, der foregår her i Røde Rose. Hvad enten vi er i haven eller i skoven. Vi er heldige at have nogle gode rammer, hvor vi let kan dele børnene op i nogle mindre grupper, og hvor der er mulighed for mange forskellige lege.” 

Sidsel Blomqvist pædagog i Røde Rose

Det er formiddag, og vi befinder os i udflytterbørnehaven Røde Rose. Børnehaven holder til i et lille stråtækt hus i udkanten af en skov en halv times kørsel fra København.

 

I dag er de 12 børn og to pædagoger i haven omkring huset, mens de resterende 11 børn er på tur i skoven med en tredje pædagog og en vikar.

— Leg er omdrejningspunktet for stort set alt det, der foregår her i Røde Rose. Hvad enten vi er i haven eller i skoven. Vi er heldige at have nogle gode rammer, hvor vi let kan dele børnene op i nogle mindre grupper, og hvor der er mulighed for mange forskellige lege,” fortæller pædagog Sidsel Blomqvist og peger over på to drenge, der er i gang med at bygge en vandbane.

 

Der er stor forskel på hvilke lege, børnene i Røde Rose er optaget af. Nogle vil gerne lege rollelege. Andre foretrækker projektlege. Og så er der børn, der indimellem trækker sig, fordi de har behov for at være alene, eller fordi de gerne vil sidde og tegne i et roligt hjørne.

 

— Børn er forskellige, og det har vi respekt for. Men for at undgå, at der opstår hierarkier, er det vigtigt, at vi som pædagoger kender det enkelte barn godt og har et øje på hele gruppen. Vi er opmærksomme på, at det ikke altid er de samme børn, der leger sammen og forsøger at blande børnene aldersmæssigt, så de kan lære af hinanden. Det tror jeg, er en af grundene til, at vi har så stærk en legekultur, siger Sidsel Blomqvist.

En hjælpende hånd

På den anden side af huset er en flok piger i gang med en rolleleg, som de planlagde allerede i bussen på vej herop. Der bliver lavet varm kakao i en trillebør under et grantræ. Fodboldnettet bliver brugt som hundekurv, hvor pigen, der har rollen som hund, har gjort sig klar til en lur. Og i urtehaven bliver der samlet mynteblade, som skal bruges som tyggegummi, når familien om lidt skal køre i sommerhus.

 

— De kunne næsten ikke vente med at komme i gang. Og det er et godt eksempel på, hvordan børnene kan blive så opslugt af en leg, at de glemmer alt om tid og sted, siger Sidsel Blomqvist.

 

Men der er også dage, hvor der er børn, der ikke ved, hvad de skal lege. Sådan en dag er der en af drengene, der har i dag. Og derfor har Sidsel Blomqvist taget ham med over ved et tomt kaninbur, som hun er ved at gøre klar til en lille ælling, der er kommet til verden for få dage siden.

 

Kort tid efter kommer en pige over til dem og spørger, om hun må være med, og det varer ikke længe, før de to børn er godt i gang med at indrette buret med græs, som de plukker i haven og grannåle, som de leger er savsmuld.

 

— Det kan være svært at invitere sig selv ind i en leg, der allerede er godt i gang. Især hvis man ikke lige har en god ide til, hvad man kan bidrage til i legen. Så er det nemmere at være den, der inviterer. Og det kan vi voksne hjælpe dem med ved at inddrage dem i det praktiske arbejde, vi laver i haven. Ofte er det med til at tiltrække nogle af de andre børn, og på den måde bliver aktiviteten en indgang til fælles leg, siger Sidsel Blomqvist.

FAKTABOKS
Sådan vedligeholder du børnenes legeorden
  • Hvis du vil forstå legens orden, kan du starte med at observere børnenes handlinger. Hvad laver de egentlig? Stå helt stille og kig. Hvad opdager du i deres handlinger?

 

  • Byd ind med ideer, hvis børnene er gået i stå. Vær opmærksom på ikke at afbryde legen, også selvom du har lyst til det, fx hvis du vil bede dem tale pænt

 

  • Legens orden har sin egen logik. Sætter du denne logik over eller under andre logikker? Lader du børnene kaste med vand på badeværelset – bare nogle gange? Ser du det lige an, inden du bryder ind? Prøv det, det gør en stor forskel.

Leg kræver øvelse

Spørger man Danmarks eneste professor i leg, Helle Marie Skovbjerg, hvad leg er, er svaret, at leg er et grundlæggende almenmenneskeligt fænomen.

 

— Legen er drevet af at søge efter noget meningsfuldt, men også efter at undersøge og få klarhed over de spørgsmål, vi har i vores liv. Hvem er jeg? Hvem er du? Hvem er verden? forklarer hun og fortsætter:

 

— Børn leger, fordi de ikke kan lade være. Det er universelt. Men leg er ikke bare noget, man kan. Man skal øve sig. Derfor er det også vigtigt, at de professionelle fagpersoner, der er omkring børnene, har en viden om leg, siger Helle Marie Skovbjerg, der er ansat ved Designskolen i Kolding og i øjeblikket er forskningsleder på to forskningsprojekter om leg, et om design af inkluderende legemiljøer i samarbejde med pædagoger i indskolingen, og et om design af legende undervisning i pædagog- og læreruddannelsen.

 

Via feltarbejde i daginstitutioner og SFO’er har hun de seneste 10 år forsket i, hvordan legen udfolder sig, og hvilke betingelser, der skal være til stede for, at børn leger godt. Og noget af det, hun har fundet ud af, er, at leg skal øves. Ligesom sprog. Børn skal stimuleres til leg fra de er små og have hjælp til at tilegne sig erfaring.

 

— Vi skal holde fast i den børneinitieret og deltagerdrevet leg, men det kræver voksne, der kan hjælpe de børn, der står ovre i hjørnet af legepladsen og ikke ved, hvad de skal gøre. De har brug for anvisninger til, hvordan man kan lege, siger Helle Marie Skovbjerg.

Børn leger, fordi de ikke kan lade være. Det er universelt. Men leg er ikke bare noget, man kan. Man skal øve sig.

Legeprofessor Helle Marie Skovbjerg

Erfaring fra legekloge børn

Samtidig har de mindre erfarne børn brug for gode rollemodeller blandt de ældre børn, der har erfaring og kendskab til legens såkaldte orden. Og det kan de blandt andet få ved at se på.

 

— At se på er ikke bare en position uden for legen, men en måde at tilegne sig legens videnspraksis. Et klassisk eksempel er mor-far-børn-legen, hvor de yngre og uerfarne legere starter med at være babyen, der bare ligger i sin seng, eller hunden, der sidder afventende under bordet uden at gøre noget. På den måde er det muligt at tillære sig legens praksisser på afstand, men stadig som deltager i legen, siger Helle Marie Skovbjerg.

 

Derfor er det også vigtigt, at de fagprofessionelle er opmærksomme på at sætte børn i forskellige aldre sammen i grupper. Og at de samtidig sikrer, at der er en stor diversitet. Både i legene, og i forhold til legesteder og de forskellige roller og positioner i legen, som børnene kan indtage.

 

— Det som jeg kan se i mit seneste projekt, er, at der er nogle kontekstuelle betingelser, der er afgørende for, hvor mange børn, der bliver inkluderet i legen. Jo større adgang børnene har til forskellige typer af lege, og jo flere positioner, der er at vælge imellem i legen, jo bedre leger børnene, siger Helle Marie Skovbjerg.

Tryghed er afgørende

Det der karakteriserer den gode leg, er, ifølge Helle Marie Skovbjerg, at den bare fortsætter og fortsætter, og at de børn, der deltager i legen, er åbne overfor hinandens ideer og indfald og har modet til at vove sig ud i legen:

 

— Den gode leg er karakteriseret af, at man bygger mens man kører, og at deltagerne siger mere ja end nej. De der siger nej til det meste i legen, er ikke gode at lege med, ligesom de kan stå i vejen for, at legen overhovedet kan foregå, forklarer Helle Marie Skovbjerg.

 

I den forstand peger åbenheden over for de andre børns forslag og ideer også på tilliden til de andre. Altså en tillid til, at de andres ideer vil gøre noget godt for legen.

Fem gode betingelser for leg
FAKTABOKS
Fem gode betingelser for leg

1. At der er god tid, så legen ikke bliver afbrudt for tidligt

2. At der er mulighed for at børnene kan indtage forskellige positioner i legen

3. At der er adgang til flere forskellige børn og aldersgrupper

4. At der er voksne til stede, der har viden om leg og kan støtte op om legen

5. At der er mulighed for at lege forskellige steder

Men for at åbenhed og mod kan udøves, er tryghed afgørende.

 

— Når børn mødes om en leg, ser vi ofte, at de kender hinanden i forvejen, hvilket gør, at de langt nemmere føler sig trygge. Derfor er det fuldstændig centralt for den pædagogiske opgave, at vi sikrer, at alle børn får erfaringer med legen, så de kan opbygge deres mod, åbenhed og tillid gennem erfaringerne af, at det faktisk kan lade sig gøre, siger Helle Marie Skovbjerg.

 

Eksempelvis kan man som pædagog introducere børnene til lege, der er nemme at komme ind i. Det vil sige lege, som alle børn kan være med i, også selvom de ikke har erfaringer med dem.

 

— Tryghed skabes ved at give børnene adgang til erfaringer, der starter i det små, og hvor de samtidig kan få mulighed for at øve sig, så de ved, hvad de kan bidrage med til legen. Derfor er det også vigtigt, at man som fagprofessionel har en stor viden om leg, og at det er noget, man tager seriøst, ligesom al mulig anden faglig viden, siger Helle Marie Skovbjerg.

Tænk på at skabe tryghed
FAKTABOKS
Tænk på at skabe tryghed

Tryghed er forudsætningen for, at børn tør vove sig ud i legen og er åbne over for de ideer, de andre børn kommer med i legen.

 

Du kan blandt andet skabe tryghed ved at give børnene adgang til erfaringer, der starter i det små. På den måde får de mulighed for at øve sig, så de nogenlunde ved, legen går ud på, og hvad de kan bidrage med til legen.

 

Introducér børnene for lege, der er ’nemme’ at komme ind i. Det vil sige lege, som alle kan være med i, også selvom de ikke har erfaringer med dem.

Giv børnene tid

I udflytterbørnehaven Røde Rose er frokosten ved at være klar. Der dufter af nybagt brød inde fra køkkenet, og det er tid til at dække bord.

Børnene har leget i haven i to timer og flere er stadig i fuld gang med deres leg.

 

— Vi giver dem lige lidt tid til at lege færdig, siger Sidsel Blomqvist og tjekker klokken på sin mobiltelefon.

 

Og netop muligheden for en flydende struktur er en fordel, som daginstitutionerne bør udnytte, mener Helle Marie Skovbjerg:

 

— Et legeliv, der er fyldt med bagkanter, er et frustrerende legeliv. Det tager tid at komme i gang med en leg, og derfor er god tid en vigtig faktor, når vi taler om at skabe gode rammer for leg i hverdagen, siger hun.

 

Helle Marie Skovbjerg peger på, at der de senere år er kommet flere strukturelle rammer for, hvordan børns dagligdag er skruet sammen, både i børnehaven og i skolen, og at det har stor betydning for, hvilke lege, der kan folde sig ud.

 

— Især rollelegene og fantasilegene kræver tid. Det tager tid at komme i gang, fordi der typisk skal forhandles om, hvem der har hvilke roller i legen, og hvor legen tager sin begyndelse. Derfor er det ødelæggende for legen, hvis der konstant er afbrydelser på grund af faste, voksenstyrede aktiviteter, siger hun.

 

Hendes råd til voksne er: Giv børnene god tid til at lege. Og øv dig i selv at lege. Sørg for at udvikle dine legekompetencer — både praktisk og teoretisk. Jo bedre du som voksen er til at lege, desto bedre er du til at vurdere legen og give anvisninger til de børn, der har brug for at øve sig.

Helle Marie Skovbjerg
OM
Helle Marie Skovbjerg
  • Idehistoriker fra Aarhus Universitet.
  • 2010: Ph.d.-afhandlingen ”Leg som stemningspraksis”.
  • 2012-2018: Forsker i leg, Aalborg Universitet.
  • 2018: Professor i leg ved Designskolen Kolding.
  • Har skrevet en lang række bøger om leg. Heriblandt 10 tanker om leg fra 2021, udgivet hos Dafolo.

 

Relaterede artikler
Skal de voksne lege med?
Skal de voksne lege med?
Hvor meget skal du som voksen styre eller tage del i børnenes leg? I Kirkeby Børnehus bruger de et ”legehjul”, når de skal arbejde med de voksnes r...
Den spontane leg er under pres
Den spontane leg er under pres
Børns egne, uforudsigelige lege er under pres, for leg betragtes i dag af mange voksne som et middel til læring. Lektor Hanne Hede Jørgensen efterl...
Børn skal lege for at udvikle hjernen
Børn skal lege for at udvikle hjernen
Leg er en væsentlig betingelse for udvikling af børns hjerner. Derfor er det vigtigt, at leg bliver prioriteret højt både i børnehaven og i skolen,...