Perspektiver på psykologisk tryghed

Format: Bog
Sidetal: 138
Forfatter(e): Peter Andersen, Karsten Mellon, Magnus Rahbæk Finderup Andersen, Vibeke Follmann, Julia Bjerglund Graff, Caroline Howard Grøn, Ellen Hall, Dion Rüsselbæk Hansen, Julie Elisa Allentoft Haslund, Nicolaj Suhr Jensen, Michael Beier Larsen, Steen Nepper Larsen, Jakob Nørlem, Elisabeth Plum, Peter Henrik Raae, Janne Skakon, Emily Rose Tangsgaard
Nyhed
kr. 275,00
ekskl. moms
kr. 343,75
inkl. moms

Psykologisk tryghed er blevet et vigtigt begreb i mange sociale sammenhænge, f.eks. i arbejdslivet. Det giver god mening, eftersom frygt og angst selvsagt ikke giver et godt grundlag for at løse sine arbejdsopgaver. De stadigt mere komplekse udfordringer i organisationerne kræver, at vi prøver os frem på en kvalificeret og systematisk måde. Når vi skal lykkes med dette sammen, kræver det psykologisk tryghed.

Denne antologi præsenterer psykologisk tryghed i blandt andet ledelses- og professionsmæssige kontekster. Bogens kapitler udbreder forskningsbaseret og -informeret viden om begrebet psykologisk tryghed. Kapitlerne rummer perspektiver på, hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med at bringe psykologisk tryghed i spil i virksomheder og organisationer. De giver blik for udvalgte perspektiver på, hvad psykologisk tryghed kan handle om og bidrage til.

Perspektiver på psykologisk tryghed  henvender sig til ledere og medarbejdere i den offentlige og private sektor og kan både bruges til at reflektere over egen praksis og i forbindelse med grund-, efter- og videreuddannelse. Det kan f.eks. være som studerende på diplom- og masteruddannelse i ledelse, på læreruddannelsen, pædagoguddan-nelsen eller sygeplejerskeuddannelsen.

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 8192
ISBN: 9788772342696
Udgave måned/år: 03/22
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?