M-OBS. Matematisk observation E-bog

Format: E-Bog
Forfatter(e): Jesper Hviid Andersen, Michael Wahl Andersen og Nancy Fuglsang
kr. 339,00
ekskl. moms
kr. 423,75
inkl. moms

Denne bog er en e-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.


International forskning viser, at det er vigtigt at sætte ind med en tidlig indsats over for de børn, der ikke umiddelbart er matematisk opmærksomme. Dette materiale kan hjælpe med at afdække disse børn og deres specifikke matematikvanskeligheder.

M-OBS. Matematisk observation i børnehaveklasse og indskoling tilbyder en konkret og systematisk tilgang til arbejdet med at kortlægge og udvikle børns matematiske opmærksomhed.

Materialet tager udgangspunkt i følgende temaer:
  • Arbejdshukommelse
  • Førfaglige udtryk
  • Tal i hverdagen
  • Tal
  • Geometri.


Gennem lege og målrettede aktiviteter hjælper materialet til at få øje på de børn, der på et senere tidspunkt kunne komme i vanskeligheder i matematik. Dette vil typisk være omkring 15-20 procent af alle børn.

M-OBS. Matematisk observation i børnehaveklasse og indskoling henvender sig til børnehaveklasseledere og lærere i indskolingen og kan tjene til individuel eller fælles refleksion. Materialet giver således mulighed for at skabe en sammenhæng mellem børnehaveklassens arbejde og den videre matematikundervisning.

Til materialet hører en række observations- og arbejdsark, som også kan hentes på bogens hjemmeside: www.dafolo.dk/mobs.

Forfatterne bag materialet er Jesper Hviid Andersen, undervisningsvejleder i matematik i Rudersdal Kommune, Michael Wahl Andersen, cand.pæd.psyk. og lektor på Professionshøjskolen UCC, og Nancy Fuglsang, pædagogisk konsulent for matematik og naturfag i Rudersdal Kommune.

"Et spændende og indbydende materiale, som vi i børnehaveklassen bør prioritere på lige fod med den obligatoriske sprogscreening, fordi vi ved at kortlægge og udvikle børns matematiske opmærksomhed kan være med til at forebygge senere vanskeligheder med matematik." - Bodil Høeg i Skolestart, Børnehaveklasseforeningen, februar 2014

"I et enkelt bind samles her teori, aktiviteter, observationsmateriale og kopiark, der tilsammen danner udgangspunktet for en kvalificeret matematisk observation af skolens yngste elever."
Læs hele anmeldelsen fra "Folkeskolen"
Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7160-201-2
ISBN: 9788771602012
Udgave måned/år: 11/13
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?