Pædagogisk værtskab og uro i skolen

Format: Bog
Sidetal: 184
Forfatter(e): Rasmus Alenkær, Omslagsdesign og illustrationer: Freya Alenkær
kr. 304,00
ekskl. moms
kr. 380,00
inkl. moms

Støj, uro, forstyrrelser eller mere præcist “undervisningsforstyrrende uro” er en udfordring i skolen, der spænder ben for både deltagelse og trivsel. Men hvordan kommer vi uroen til livs?

I denne bog introducerer Rasmus Alenkær begrebet pædagogisk værtskab, som svar på dette spørgsmål. Pædagogisk værtskab handler om at skabe rammer og relationer, der giver børn følelsen af at være velkommen i skolen. Værtskabet sker på tre niveauer:

  • Det strukturelle værtskab – som viser sig i skolens organisering og værdigrundlag
  • Det personlige værtskab – som viser sig i de voksnes klasseledelse, relationsarbejde og måde at undervise på
  • Medværtskab – som viser sig i børnenes deltagelsesadfærd og sociale dynamikker.

Hovedbudskabet i bogen er enkelt og positivt: Det er muligt at skabe grundlag for ro, tryghed og fokus i skolen gennem pædagogisk værtskab. Bogen giver en række praktiske anbefalinger til konkrete initiativer i den daglige undervisning og i forhold til skolens struktur, ledelse og prioriteringer. Bogen bygger på teori og forskning på området og tager ikke mindst afsæt i Rasmus Alenkærs egne journalnotater fra en lang række pædagogiske udviklingsforløb i danske grundskoleklasser. Bogen giver derfor et unikt, aktuelt og praksisrettet blik ind i den danske folkeskoles hverdag med fokus på alt det, der understøtter – eller udfordrer – sundhedsfremmende og robuste læringsmiljøer. 

 

Pædagogisk værtskab og uro i skolen henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere, ressourcepersoner, studerende på grund- og efteruddannelser, konsulenter, psykologer, bestyrelser, beslutningstagere og politikere. 

Sådan skriver anmelderne:
Tidsskriftet Specialpædagogik 2, 2023

“Alenkær trækker på forskning, teorier og empiri fra sin mangeårige praksis med udviklingsprojekter i den danske folkeskole og afdækker, at der ikke findes en simpel ’one size fits all’ løsning. Ej heller, at ansvaret kan distribueres til fx eleven, forældrene eller personalet. I en tid, hvor de ‘nemme løsninger’ sikkert sælger bedre, tilbyder Alenkær en praksisrettet tilgang som favner kompleksiteten. Og dét er tiltrængt og velkomment!”

”En god lærer får eleverne til at føle sig velkomne i skolen. Derfor giver det god mening at tale om 'pædagogisk værtskab', mener psykolog og konsulent Rasmus Alenkær. Og nej, det handler ikke om at gøre elever til 'kunder i butikken'. For eleverne er medværter.” Folkeskolen.dk
Læs hele interviewet med Rasmus Alenkær i Skolemonitor

Gitte K. Jørgensen, Tidsskriftet Sundhedsplejersken

Denne bog henvender sig til lærere, pædagoger, skoleledere og andre som til dagligt arbejder med undervisning i skolen og kommer med konkrete anvisninger til, hvordan arbejdet med undervisningsforstyrrende uro kan gribes an. 


... forfatteren [introducerer] med ”Det Pædagogiske Værtskab” en nuanceret forståelsesramme set i forhold skolebørns (mis)trivsel, samt at man som læser får et teoretisk og praktisk indblik i den yderst komplekse problemstilling, (undervisningsforstyrrende) uro i skolen.

Henrik Munch Jørgensen, Lektørudtalelse DCBC

Bogen er et virkelig godt pædagogisk værktøj til at lykkes med at skabe en skoledag uden uro og forstyrrelser. Både for den enkelte lærer, men især hvis hele lærerkollegiet går sammen om at lykkes med projekter.

Varenr.: 8205
ISBN: 9788772342993
Udgave måned/år: 03/23
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?