Kvalitet i dagtilbud

– grundbog til dagtilbudspædagogik
Format: Bog
Sidetal: 339
Forfatter(e): Ida Kornerup, Torben Næsby, Michael W. Andersen, Allan Baumann, Stig Broström, Kira Saabye Christensen, Mogens N. Christoffersen, Ole Henrik Hansen, Anna-Katharina Højen-Sørensen, Kim Jerg, Laura Louise Laugesen, Bent Lindhardt, Tanja Miller, Marianne G. Nielsen, Kaare W. Nielsen, Mimi Petersen, Mari Pettersvold, Palle Rasmussen, Selma B. Reynisdottir, Ida Schwartz, Iram Siraj-Blatchford, Frank
kr. 436,00
ekskl. moms
kr. 545,00
inkl. moms

Denne grundbog er til specialiseringen i dagtilbudspædagogik på den nye pædagoguddannelse. Bogen anlægger et etisk og videnskabeligt perspektiv på dagtilbudspædagogik og pædagogisk praksis med det afsæt at præsentere den seneste viden på området af både danske og internationale forfattere, der på forskellig vis er knyttet til undervisning, udvikling og forskning inden for dagtilbudsfeltet. Læseren præsenteres for historiske og aktuelle problemstillinger og tænkemåder, ikke mindst empirisk viden om disse, og der lægges i den forbindelse vægt på at understøtte den studerendes evne til at kunne træffe beslutninger, skønne og handle professionelt ud fra såvel forskningsviden, professionsviden som praksisviden.

Bogen behandler bekendtgørelsens fire kompetenceområder for dagtilbudsspecialiseringen i fire dele:
1) Barndom, kultur og læring
2) Profession og organisation
3) Relation og kommunikation
4) Samarbejde og udvikling

Hver del består af en række kapitler, der på forskellig vis bidrager til at perspektivere dele af den aktuelle viden og forskning inden for kompetenceområdet. Hvert kapitel indeholder forslag til den studerendes selvaktivitet – både individuelt og i grupper.

Forslag til selvaktivitet findes på bogens hjemmeside:
www.dafolo.dk/profpædagog.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

Bogen indeholder bidrag af Ida Kornerup (red.), Torben Næsby (red.), Michael Wahl Andersen, Allan Baumann, Stig Broström, Kira Saabye Christensen, Mogens Nygaard Christoffersen, Ole Henrik Hansen, Anna-Katharina Højen-Sørensen, Kim Jerg, Laura Louise Laugesen, Bent Lindhardt, Tanja Miller, Marianne Gilbert Nielsen, Kaare Werner Nielsen, Mimi Petersen, Mari Pettersvold, Palle Rasmussen, Selma Barðdal Reynisdottir, Ida Schwartz, Iram Siraj-Blatchford, Frank Storgaard og Üzeyir Tireli.

Ekstern redaktion
Ida Kornerup er lektor og cand.pæd. i almen pædagogik og didaktik. Ida har en ph.d. i uddannelsesforskning fra Roskilde Universitet og er ansat i forskningsprogrammet Læring og Didaktik, UCC, hvor hun blandt andet forsker i børns læring og udvikling af læringsmiljøer.

Torben Næsby er lektor på pædagoguddannelsen ved University College Nordjylland. Han er uddannet pædagog og cand.mag. i psykologi og pædagogik og har en ph.d. i kvalitet i dagtilbud (LSP, Aalborg Universitet).

'Kvalitet i dagtilbud kommer godt rundt om, hvad kvalitet i daginstitutioner har været, og hvad den kan være. Den er skrevet i et letforståeligt sprog og godt bygget op. Kvalitet i dagtilbud er en inspirerende bog som får en til at reflektere over ens egen og ikke mindst den daglige praksis ude i daginstitutionerne. Bogen berører mange emner og har mange spændende perspektiver på kvalitet, deltagelse, læring og medindflydelse på dagligdagen. Bogen indeholder også bud på, hvad man kan gøre for at højne den daglige kvalitet. Den giver helt sikkert blod på tanden til at udforske praksis og ikke mindst udfordre sig selv på egen praksis og forhåbentlig med inspiration til andre kollegaer.'
Læs hele anmeldelsen fra Paedagogen.dk
Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7445
ISBN: 9788771601206
Udgave måned/år: 11/15
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?