Kvalitet i social- og specialpædagogik - grundbog til pædago

Format: Bog
Sidetal: 355
Forfatter(e): Inge Andrea Bjørnshave (red.)
kr. 410,00
ekskl. moms
kr. 512,50
inkl. moms

Denne grundbog tilbyder en indføring i social- og specialspecialiseringens kompetenceområder, videns- og færdighedsmål. Den giver teoretisk og praktisk viden om de begreber og elementer, der er centrale for dette forholdsvis omfattende område. Bogen tilbyder desuden didaktiske tilgange til både underviser og studerende, fx refleksionsspørgsmål, casedrøftelser og forslag til supplerende litteratur.

Bogen er bygget op om de fire kompetenceområder, der er præciseret i bekendtgørelsen for det social- og specialpædagogiske område. Det er:

  • Mennesker i udsatte positioner
  • Identitet og fællesskab
  • Relation og kommunikation
  • Samarbejde og udvikling

Bogen består således af fire dele, der hver især bidrager til at indkredse og nuancere den aktuelle viden om og forskning på det enkelte kompetenceområdes videns- og færdighedsområder.

Sådan skriver anmelderne:
Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad

"Dette er en grundbog i ordets bedste betydning. Man kommer hele vejen rundt, også en historisk gennemgang - det giver kuldegysninger. Heldigvis er der visse ting, der har ændret sig. Med den ensartede opbygning af de 19 kapitler føler man sig hjemme i bogen efter to kapitler. Bogen er flot redigeret, selvom der er over 25 forskellige forfattere. Layout er nøgtern og solid med ikke for lange afsnit, hvilket gør den let at læse. En enkel anke har jeg, der mangler et register."

Varenr.: 7831
ISBN: 9788771606690
Udgave måned/år: 01/20
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?