Professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud E-bog

Format: E-Bog
Sidetal: 148
Forfatter(e): Ane Qvortrup, Lotte Tangaa Tjalve og Majbritt Skriver Laustsen
kr. 220,00
ekskl. moms
kr. 275,00
inkl. moms

Denne bog er en E-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.

Dette er den første bog på dansk om professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud!

Bogen behandler professionelle læringsfællesskaber i dagtilbud både fra en forskningsvinkel og med eksempler fra praksis på, hvordan man kan arbejde som og med PLF i dagtilbud, og hvad der særligt kendetegner netop den kontekst, herunder både hvilke særlige styrker og udfordringer, der gør sig gældende.

Bogen indledes med en præsentation af, hvad der karakteriserer professionelle læringsfællesskaber i en dagtilbudskontekst, og hvordan udviklingen af dem kan bidrage til at højne kvaliteten, når det professionelle samarbejde fokuserer på børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse. Herefter kommer bogens tre forfattere ind på kerneelementerne i et godt professionelt læringsfællesskab, og hvordan de kan gribes an og forstås i en dansk dagtilbudskontekst:

  • Målsætning og målformulering
  • Videnformer og videndeling
  • Data og dataindsamling
  • Teams og teamsamarbejde
  • Refleksion og feedback
  • Ledelse af professionelle læringsfællesskaber.


Hvert kapitel afsluttes med dialogspørgsmål, der kan give anledning til gode, kollegiale drøftelser af egen praksis.

Læringsmiljøer af høj kvalitet gør en forskel for børns udvikling, læring, trivsel og dannelse. Serien ”Læringsmiljøer i dagtilbud” sætter spot på, hvordan det pædagogiske personale kan tilrettelægge stærke læringsmiljøer, der tilgodeser både barnet og børnefællesskabet, såvel som leg og læring. Målet er at skabe gode betingelser for børns udvikling og dermed styrke og lægge grunden for deres nysgerrighed og glæde ved at lære.

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7160-905-9
ISBN: 9788771609059
Udgave måned/år: 08/18
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?