Det gode børneliv 0-2-årige

Format: Bog
Sidetal: 68
Forfatter(e): Ida Elbæk
kr. 175,00
ekskl. moms
kr. 218,75
inkl. moms

Det fælles pædagogiske grundlag er udarbejdet som et fundament for den styrkede pædagogiske læreplan og dermed også for den pædagogiske praksis, som hver dag finder sted i danske dagtilbud. Grundlaget sætter ord på en fælles tilgang til pædagogik, således at alle børn kan opleve at være en del af et dagtilbud af høj kvalitet. Ordene er ikke nye, men deres betydning og brug i en dagtilbudskontekst kræver, at de pædagogiske voksne på ny lærer dem at kende og tager ejerskab over dem.

Formålet med denne bog er at inspirere alle, der arbejder pædagogisk med 0-2-årige børn, til at arbejde med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag. Ved at 'oversætte' og udfolde nøglebegreber gennem illustrative eksempler fra praksis er det forhåbningen, at pædagogiske praktikere vil kunne se, hvordan det fælles pædagogiske grundlag kan se ud i praksis.

Begreberne i centrum er: børnesyn, børnefællesskaber, dannelse, leg, læring, læringsmiljø, børn i udsatte positioner, forældresamarbejde og evalueringskultur. De suppleres af konkrete opfordringer til at tænke med og reflektere over egen praksis og egen rolle i at skabe det gode børneliv for de 0-2-årige, som er i de pædagogiske voksnes hænder hver dag.

Sådan skriver anmelderne:
Kai Pedersen, Specialpædagogisk månedsblad

Dette er en 'lille' bog på 68 sider, men nøøøøj hvor er den god, vigtig og ambitiøs. Man mærker med det samme, at forfatteren er inde i stoffet. Bogen er inddelt i 11 afsnit og de fleste afsnit indeholder 'Sådan kan det se ud i praksis’ samt et 'Tænk med’. Det gør bogen brugbar lige med det samme og også spændende at læse. Beskæftiger du dig med de 0-2-årige så er bogen et must!

Varenr.: 7992
ISBN: 9788771608557
Udgave måned/år: 06/19

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?