Det ved vi om

– gode rutinesituationer i dagtilbud
Format: Bog
Sidetal: 71
Forfatter(e): May Britt Drugli
kr. 211,50
ekskl. moms
kr. 264,38
inkl. moms

Rutinesituationer i dagtilbud, for eksempel måltider, påklædning og afklædning, bleskift, middagshvil eller aflevering og afhentning, er situationer, hvor personalet skal gennemføre en bestemt, praktisk opgave, men hvor der ud over den praktiske udførelse er plads til kontakt og samspil mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes. Personalet kan i rutinesituationerne understøtte børnenes emotionelle, sociale, relationelle og sproglige udvikling, hvis personalet har fokus på samspil samtidig med det rent praktiske. Samspilskvaliteten i rutinesituationer er dog ikke nødvendigvis så god, som man kunne ønske, og det kan derfor være en idé at rette større opmærksomhed mod det, der foregår i rutinesituationerne, og reflektere over, om samspilskvaliteten er tilstrækkeligt god, eller om den kan forbedres. Denne bog er ment som en inspiration til at gennemgå de forskellige rutinesituationer i løbet af dagen i et dagtilbud og vurdere, om de har plads til mere og eventuelt bedre samspil.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

May Britt Drugli
Professor i pædagogik ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Høgskolen i Innlandet, Senter for praksisrettet utdanningsforskning.

'Det ved vi om – dagtilbud' er en bogserie, som består af en række praksisnære og praksisrettede bøger, der bibringer viden om aktuelle udfordringer i den pædagogiske praksis i dagtilbud. Serien præsenterer aktuelle temaer med det formål at gøre forskningsbaseret viden om forbedringer af kvaliteten i det pædagogiske arbejde lettere tilgængelig for pædagoger og institutionernes ledelser. Seriens mål er at øge sandsynligheden for, at denne viden også anvendes i den pædagogiske hverdag.Seriens redaktører er:
Thomas Nordahl
Professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Høgskolen i Innlandet.

Ole Hansen
Seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi , Aalborg Universitet

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7684
ISBN: 9788771604795
Udgave måned/år: 03/17
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?