Tag mig med - social udvikling i børnehøjde E-bog

Format: E-Bog
Sidetal: 92
Forfatter(e): Tine Basse Fisker;Lone Hygum
kr. 176,00
ekskl. moms
kr. 220,00
inkl. moms

Denne bog er en E-bog
Når du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 1 time. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.


For børn spiller det at deltage i fællesskaber en meget vigtig rolle i deres udvikling. Det er derfor afgørende, at de voksne omkring børnene kan støtte deres sociale udvikling og hjælpe dem til at blive en del af de sociale fællesskaber.

Denne bog udfolder læreplanstemaet ”social udvikling” og dykker ned i de tre underemner, som er beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan: legens betydning for social læring, deltagelse og medindfl ydelse samt empati.

Hele vejen gennem bogen inddrages børneperspektivet som en rød tråd i det pædagogiske arbejde med at tilrettelægge gode læringsmiljøer.

Alle kapitlerne indeholder refl eksionsspørgsmål og har fokus på, at arbejdet med læreplanstemaet understøtter de to pædagogiske læringsmål, så alle børn får mulighed for at blive en del af fællesskaber, udvikler empati og relationer, og så forskellighed bliver en ressource i dagtilbuddets sociale fællesskaber.

Bogen er skrevet med ønsket om at give ideer og inspiration til at fortsætte det gode pædagogiske arbejde med børns sociale udvikling og fællesskaber i daginstitutioner og dagplejer.

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7160-966-0
ISBN: 9788771609660
Udgave måned/år: 12/19
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?