Tidlig indsats i dagtilbud

Format: Bog
Sidetal: 200
Forfatter(e): Camilla Ottsen og Ditte Bergholdt Rasmussen (red.), James J. Heckman, Anne Kjær Olsen, Line Arnmark, Signe Bohm og Andreas Hougaard, Mette Skovgaard Væver, Agi Csonka, Arne Eggert og Lisbeth Due Pedersen og Stina Vrang Elias
kr. 326,00
ekskl. moms
kr. 407,50
inkl. moms

Over flere år har der været et vedvarende fokus på den betydning, den tidlige indsats har for børn og unges muligheder på både kort og lang sigt. Dette fokus skyldes ikke mindst økonomen James J. Heckman, som har lagt navn til en efterhånden berømt illustration, 'Heckman-kurven', der kondenserer budskabet om, at man som samfund bruger sine ressourcer bedst og har størst sandsynlighed for et positivt afkast, hvis man investerer i de helt små børn.

Det har vakt opmærksomhed både internationalt og i Danmark, at man nu både økonomisk og pædagogisk kan argumentere på baggrund af forskning for, at den tidlige indsats gør en forskel.

Resultaterne af denne viden er imidlertid udeblevet. I Danmark formår vi endnu ikke at leve op til vores egne mål og ambitioner om at bryde den negative sociale arv, håndtere udsatheder hos børn, før de når skolen, og på lang sigt skabe lighed i uddannelsessystemet. Men dagsordenen på området er sat, vi skal til det, og vi skal lykkes.

I denne bog går vi direkte til kilden og bringer den første danske oversættelse af James J. Heckmans centrale artikel 'Schools, Skills and Synapses', hvor han udfolder baggrunden for Heckman-kurven.

I bogens yderligere kapitler gives stemme til toneangivende aktører på småbørnsområdet i Danmark, og Heckman-kurven og dens betydning for tidlig indsats i Danmark betragtes ud fra perspektiver på de fagprofessionelles rolle, faglig ledelse, brugen af data, den tværfaglige indsats, forældrenes betydning, et kommunalt perspektiv og et blik på fremtidens investeringer.

Bogen er redigeret af Ditte Bergholdt Asmussen og Camilla Ottsen, og der er bidrag fra James J. Heckman, Anne Kjær Olsen, Line Arnmark, Signe Bohm og Andreas Hougaard, Mette Skovgaard Væver, Agi Csonka, Arne Eggert og Lisbeth Due Pedersen samt Stina Vrang Elias.

Om serien

Stærke læringsmiljøer i dagtilbud kan gøre en forskel for børns udvikling, læring, trivsel og dannelse. Udviklingen af læringsmiljøer af høj kvalitet forudsætter, at den pædagogiske ledelse er grundtonen i alle ledelsespraksisser fra planlægning og administration til læringsledelse. Ledelsen må hele tiden have formålet om at skabe gode betingelser for børns leg og udvikling samt den professionelles læring for øje.
Serien Tæt på ledelse i dagtilbud sætter spot på den faglige, pædagogiske ledelse og præsenterer en række udgivelser, der formidler central viden om og bidrager med konkrete redskaber til ledelsesarbejdet i praksis.

Seriens målgruppe er ledere i dagtilbud og på forvaltningsniveau, pædagogiske konsulenter, ressourcepersoner og ledelseskonsulenter samt studerende på pædagogiske efter- og videreuddannelser.
Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 7767
ISBN: 9788771605662
Udgave måned/år: 11/18

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?