Skriv på mange måder - et

Format: Elevmateriale
Sidetal: 105
Forfatter(e): Laura Emtoft og Sofia Esmann
kr. 83,00
ekskl. moms
kr. 103,75
inkl. moms

Minimumskøb: 10 stk.

Dette er et elevhæfte.

Skriv på mange måder giver et bud på, hvordan man kan undervise i skriftlig fremstilling i 7.-9. klasse ud fra differentierede mål. Materialet er en håndsrækning til de lærere, der vil arbejde med at øge deltagelsen og læringen i arbejdet med skriftlig fremstilling i 7.-9. klasse.

Hvis elever i komplicerede læringssituationer skal inkluderes i skolen, må der fokuseres på både den sociale og faglige inklusion. Det kræver, at læreren som udgangspunkt tilrettelægger den samme undervisning for alle elever, men med forskellige krav og strukturering.

Hensigten med dette materiale er, at eleverne får nogle strukturer og strategier til skriftlig fremstilling, som gør, at de rent faktisk kan honorere de faglige krav i langt højere grad end ellers og på niveau med deres kammerater, og at de elever der har særlige forudsætninger udfordres. Det betyder, at læreren skal differentiere sin undervisning på en lang række områder, og i Skriv på mange måder er der indbygget en lang række af disse differentieringsmuligheder.

I Skriv på mange måder er synlige mål, tegn på målopfyldelse og feedback på både proces og produkt en naturlig del af det skriftlige arbejde. Dermed bygger materialet på den nyeste viden om, hvad der forbedrer elevers læring.

Materialet er eksamensforberedende, idet der arbejdes med de genrer og opgavetyper, som typisk optræder i Folkeskolens afgangsprøve.

Smugkig i materialet

Sådan skriver anmelderne:
Elever på Østerbyskolen i Vejen

En god idé med en opgavebog, som fokuserer på de typer skriftlige opgaver, man kan komme ud for til sin eksamen." (…) "Det er smart med niveaudelingen, så man får den hjælp, man har brug for. 

Suzanne Na´dor, Lindegårdsskolen

Skriv på mange måder hjalp mine elever til at forstå de grundlæggende genrekoder, der ligger til grund for nyhedsartiklen, idet eleverne havde gode, overskuelige, visuelle modeller, der skabte en ramme, de kunne støtte sig til i skriveprocessen. Skriv på mange måder vil være en del af min årsplan for kommende skoleår, og jeg kan med ro i sindet være sikker på, at mine elever vil være godt rustet til 9. klasses skriftlige afgangsprøve.

Kirsten Friis, Nationalt Videncenter for Læsning

Materialet Skriv på mange måder er et fint bud på, hvordan danskundervisningen kan differentieres til gavn for alle elever, og så der er læringsudfordringer til hver enkelt elev. Materialet er meget struktureret og giver læreren redskaber til at differentiere danskundervisningen - både ved brug af materialets opgaver, men også generelt, da læreren på sigt kan indtænke principperne og idéerne i sine egne opgaver. På denne måde kan materialet bidrage til at stilladsere og udvikle lærerens undervisningspraksis: Materialet er desuden teoretisk funderet, og dette fundament introduceres kort og overskueligt i lærervejledningen. Vil læreren vide mere, så er det oplagt at læse videre i forfatternes bog Læsning der lykkes. 


Varenr.: 7292
ISBN: 9788772818320
Udgave måned/år: 09/13

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?