Introduktion til socialkonstruktionisme. Videnskabsteori og praksis

Kundernes anmeldelser
(0 anmeldelser)
Format: Bog
Sidetal: 112
Forfatter(e): Gerd Christensen og Nanna Koch Hansen
kr. 280,00
inkl. moms

Socialkonstruktionisme er en tilgang, der er baseret på den grundlæggende idé, at intet af det, vi regner for virkeligt, kan forstås friholdt af den sociale kontekst, hvori det indgår. Hermed rummer tilgangen en opfordring til at nytænke alt det, vi mener at vide om verden, hinanden og os selv.

Som psykologisk tilgang har socialkonstruktionisme væsentlig betydning inden for det pædagogiske område, idet pædagogikken anvender psykologien som hjælpedisciplin til at forstå fænomener som blandt andet læring og udvikling. Således har socialkonstruktionisme igennem de senere år haft betydning for eksempelvis forståelsen af elevpositioner og muligheder for læring, af skole-hjem-samarbejdet og af mobning. Derudover opfordrer socialkonstruktionismen os til at ændre fokus i de måder, hvorpå vi forstår den pædagogiske praksis såvel som de individer, der indgår heri.

Bogen giver en introduktion til tilgangens videnskabsteoretiske afsæt, der i sig selv udgør selve grundlaget for at forstå, hvordan man kan anlægge en empirisk undersøgelse med afsæt i den pågældende tilgangs særlige potentialer og udfordringer. Med dette udgangspunkt gennemgås blandt andet den måde, hvorpå den socialkonstruktionistiske tilgang anskuer forholdet mellem individ og omverden, og måden, hvorpå man forholder sig til sandhed og videnskabelighed. Derudover rummer bogen en række eksempler på forskningsarbejde, hvor det socialkonstruktionistiske teorikompleks er anvendt, heriblandt forskning inden for køn, etnicitet, positiv psykologi, anerkendende pædagogik og mobning. Igennem eksemplerne vises det, hvordan tilgangen giver mulighed for at se verden på nye
måder.

Bogen er tiltænkt studerende på bachelor- og professionsbachelorniveau. Eksemplerne er hentet i den pædagogiske verden med særlig vægtning af grundskolen og har derfor særlig relevans for studerende på disse eller beslægtede uddannelser.

Nanna Koch Hansen er cand.mag. og ph.d.-stipendiat på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

Gerd Christensen er ph.d. og lektor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

Se indholdsfortegnelse og forord til bogen

"Et svært, men meget anvendt begreb har nu fået en glimrende introduktion for lærerstuderende. Almindeligt nysgerrige lærere må også gerne læse med [...] Bogen er inddelt i to dele, hvor første del introducerer til tankerne bag, de grundlæggende ideer og begreber. Her får man som læser mulighed for virkelig at få fat i de grundlæggende overvejelser, der tilsammen 'gør' socialkonstruktionismen [...] Bogens anden del beskriver udvalgte danske forskningsprojekter, der har været inspireret af socialkonstruktionisme."
Læs hele anmeldelsen fra "Folkeskolen"
Ingen anmeldelser endnu.
Skriv den første anmeldelse.
Varenr.: 7438
ISBN: 9788771601008
Udgave måned/år: 06/15
Vælg type

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?