Folkeskolens ressourceperson

– En balance mellem person, rolle og organisation
Format: Bog
Sidetal: 156
Forfatter(e): Sanna Lassen
Nyhed
kr. 268,00
ekskl. moms
kr. 335,00
inkl. moms

Folkeskolens ressourceperson – en balance mellem person, rolle og orga­nisation handler om, hvad der kendetegner den særlige rolle og funktion, som en ressourceperson udfylder i folkeskolen. Bogen belyser de forskellige forventninger, der knyttes til rollen, de problemer, den bliver en løsning på, og hvordan ressourcepersonens rolle kan anvendes mest fyldestgørende i en skolehverdag, der både må forholde sig til og skabe sammenhæng mellem undervisningspædagogik, organisatoriske strategier og politiske målsætninger.

Ressourcepersoner bliver ofte knyttet til en forståelse af distribueret ledelse, hvor skolens formelle ledelse kan uddelegere beslutningskraft til ressource-personerne. Her bliver ressourcepersoner set som en positiv ressource i håndteringen af den faglige ledelse. Den distribuerede ledelse ser dog ikke ud til at kunne lade sig realisere i praksis, og der er derfor behov for at forholde sig til ressourcepersoner i folkeskolen som en rolle ”i sig selv”, hvor rollen hverken forstås med afsæt i det kollegiale samarbejde eller den formelle ledelse. Bogen præsenterer en model, som kan bruges som ud­gangspunkt for at diskutere, rammesætte, italesætte, legitimere og define­re ressourcepersonen. Ambitionen er at skabe bedre balance mellem den praksis, der udfolder sig i skolernes hverdag, og de intentioner eller idealer, rollen ofte tilskrives.

Bogen kan inspirere både skoler og forvaltninger til at se på organisering med ressourcepersoner på en ny måde. Dertil er bogen et relevant bidrag på diplomuddannelsen i ledelse, på læreruddannelsen og pædagoguddannel­sen inden for retningen skolepædagoger.

Ingen anmeldelser endnu.
Varenr.: 8161
ISBN: 9788772342207
Udgave måned/år: 05/24

Bøger om samme emne

Vi er sociale - er du?